Traumatisch hersenletsel

Een veel voorkomende aandoening is hersenletsel door een ongeval. Dit noemen wij een traumatisch hersenletsel.

Wat is een traumatisch hersenletsel?

Bij een traumatisch hersenletsel (contusio cerebri) krijgt u door een klap op uw hoofd een beurse plek in de hersenen. Bloed en vocht hopen zich hier op. Dit vocht neemt ruimte in beslag, waardoor uw hersenen worden weggedrukt. Hierdoor raakt uw hersenweefsel beschadigd en spreken we van een hersenkneuzing. Deze beschadiging is ook het grote verschil met een hersenschudding. Daarbij raakt het weefsel niet beschadigd. Ook bent u bij een hersenkneuzing langer en dieper buiten bewustzijn (minstens vijftien minuten).

Klachten

 • Geheugenstoornissen en aandachtsstoornissen
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Moeite met het snel verwerken van informatie (vooral vlak na het ongeluk)

Afhankelijk van de plaats van de beschadiging in de hersenen en de ernst van de kneuzing kunt u ook neurologische stoornissen hebben:

 • Verlammingen
 • Gevoelsstoornissen
 • Coördinatiestoornissen
 • Geheugenstoornissen en concentratiestoornissen
 • Problemen met spreken en schrijven
 • Waarnemingsstoornissen
 • Problemen met het zien
 • Veranderingen in uw karakter, stemming en gedrag

Verloop van een hersenkneuzing

Het herstel na een hersenkneuzing varieert enorm. U kunt volledig herstellen, maar het kan ook zijn dat u blijvend last heeft van ernstige beperkingen. Dit hangt af van verschillende factoren. De plaats van de beschadiging in uw hersenen bijvoorbeeld. De ernst van de kneuzing. Maar ook de duur van de periode waarin u buiten bewustzijn was.

Gevolgen na uw herstel

Na uw revalidatie kunt u nog gevolgen ondervinden. Dit zijn de zogeheten ‘restverschijnselen’. Er zijn vijf categorieën:

 • Cognitieve problemen (taal, geheugen, concentratie en waarneming)
 • Emotionele en persoonlijkheidsveranderingen (angst, depressie en irritatie)
 • Motorische stoornissen (verlammingen, problemen met aansturing van spieren)
 • Psychosociale problemen (vereenzaming en relatieproblemen)
 • Grote behoefte aan structuur in het dagelijkse leven

Wilt u meer informatie?

Op de website van de Hersenstichting vindt u meer informatie over een traumatisch hersenletsel.

De diagnose voor de behandeling

SMK Icon Doorverwijzing
1.

Doorverwijzing

SMK Icon Contactarts Persoonlijk
2.

Contact revalidatiearts

SMK Icon Observatieonderzoek
3.

Onderzoek en observatie

SMK Icon Revalidatieplan
4.

Revalidatieplan

Voor uw behandeling kunt u worden opgenomen (klinisch) of u wordt behandeld op de polikliniek. Dit is onder andere afhankelijk van de ernst van uw aandoening, welke hulpvraag u heeft, wat u nog kunt en welke hulp u nodig heeft. De revalidatiearts zal dit met u bespreken.

Behandelingen