Suggesties en klachten

Alle medewerkers en artsen van de Sint Maartenskliniek doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom bieden wij u verschillende mogelijkheden om opmerkingen en klachten met ons te delen.

Ondanks het feit dat in onze kliniek de kwaliteit van onze zorg voorop staat, kan het gebeuren dat u over sommige onderdelen van uw behandeling of verblijf niet tevreden bent. In dat geval kunt u een klacht indienen. Of misschien bent u juist uitsluitend positief. In beide gevallen horen we graag van u. Op deze pagina staat informatie over bij wie u terecht kunt met uw klacht of opmerking.

Klachtenregeling

De Sint Maartenskliniek heeft een klachtenregeling waarin is vastgelegd hoe we omgaan met klachten. De procedures rond het indienen van een klacht leggen wij hieronder kort voor u uit. Bekijk hier onze patiënten klachtenregeling voor uitgebreide informatie.

Wanneer u ontevreden bent over (een onderdeel van) uw behandeling of begeleiding kunt u dit het best bespreken met de betrokken medewerker(s). Samen kunnen wij dan op zoek gaan naar een oplossing. U kunt ook een gesprek aanvragen met het hoofd van de afdeling. Wanneer u liever niet zelf het gesprek aangaat bieden wij verschillende mogelijkheden om uw klacht toch aan ons kenbaar te maken.

Mocht het rechtstreeks bespreken van uw klacht niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u contact opnemen met de patiëntencontactpersoon van het ziekenhuis. De patiëntencontactpersoon bemiddelt bij een gesprek tussen u en de betrokken zorgverlener en stelt zich onafhankelijk op. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en de patiëntencontactpersoon onderneemt actie wanneer u daarvoor toestemming geeft. U kunt uw klacht of opmerking op de volgende manieren kenbaar maken bij de patiëntencontactpersoon:

 • Online: vul het reactieformulier in
 • Telefonisch: neem telefonisch contact op via (024) 365 91 89
 • Schriftelijk: stuur een brief naar het volgende adres:
  Sint Maartenskliniek
  t.a.v. patiëntencontactpersoon
  Antwoordnummer 2237
  6500 WC NIJMEGEN

Lukt het niet om de onvrede of klacht met de patiëntencontactpersoon naar wens af te handelen, dan kunt u een oordeel vragen aan de Raad van Bestuur, door een brief te sturen aan de onafhankelijke Klachtenonderzoekscommissie. Deze onderzoekscommissie adviseert de Raad van Bestuur hierin.

In ons ziekenhuis bestaat de klachtenonderzoekscommissie uit in- en externe deskundigen. Deze commissie laat schriftelijk weten tot welk oordeel zij is gekomen en welke maatregelen er genomen zouden moeten worden.

Mocht ook het oordeel van de Raad van Bestuur (geadviseerd door de Klachtenonderzoekscommissie)niet tot tevredenheid leiden dan kunt u met uw klacht naar de externe geschillencommissie.

De geschillencommissie is onpartijdig en kan een onafhankelijke uitspraak doen over uw klacht. Deze commissie kan ook een schadevergoeding toekennen. De uitspraak is bindend.

Wanneer u een schadevergoeding wilt aanvragen omdat u vindt dat u schade hebt geleden door bijvoorbeeld een medische handeling, dan kunt u een brief sturen naar ons ziekenhuis:

Sint Maartenskliniek
t.a.v. Raad van Bestuur
Postbus 9011
6500 GM Nijmegen

o.v.v. Aansprakelijkstelling

Geef in uw brief aan wat er is gebeurd, wat u het ziekenhuis verwijt en waaruit uw schade bestaat. Uw verzoek wordt dan, indien van toepassing, in samenwerking met de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis afgehandeld.
De patiëntencontactpersoon en de klachtenonderzoekscommissie zijn niet betrokken bij de afhandeling van een verzoek tot schadevergoeding. Een dergelijk verzoek wordt behandeld door de juridisch adviseur van ons ziekenhuis.

De Sint Maartenskliniek analyseert alle klachten die bij de patiëntencontactpersoon bekend zijn. De Raad van Bestuur, de managers en het team waar de klacht is ontstaan, worden hierover geïnformeerd. Op deze manier kunnen wij gericht acties ondernemen om onze zorg te blijven verbeteren.

Tips en opmerkingen

Als u een tip of een compliment heeft kunt u dat aan de patiëntencontactpersoon doorgeven. U kunt hiervoor ook gebruik maken van onze TIP-kaarten. Deze vindt u in de wachtkamers, verpleegafdelingen en in de hal.

Waarderingen achterlaten op Zorgkaart Nederland

We vinden het erg belangrijk om te weten wat uw ervaringen zijn als patiënt van de Sint Maartenskliniek. Wat vond u bijvoorbeeld van de behandeling, de medewerkers en hoe de afspraken verliepen? Wij gebruiken de ervaringen van patiënten om onze zorg te verbeteren. Bovendien willen wij patiënten zo volledig mogelijk informeren, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten.
Wij waarderen het als u uw ervaring deelt met andere patiënten. Dat kan door enkele vragen te beantwoorden via de website van Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland is een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Op de Zorgkaart kunnen patiënten ziekenhuizen en zorgverleners beoordelen. Op de pagina van de Sint Maartenskliniek op de Zorgkaart klikt u op de locatie of de specialist die u wilt waarderen. Hier vult u de vragen in, waarna u de waardering verstuurt. Binnen twee werkdagen wordt uw waardering geplaatst op www.zorgkaartnederland.nl.