Orthopedie

Infectie

Sinds enkele jaren weten we dat het aantal infecties per honderd geplaatste gewrichtsprotheses stijgt. De kans om een infectie te ontwikkelen, is dus groter dan vroeger. Dit heeft onder andere te maken met de toenemende leeftijd, overgewicht en andere aandoeningen bij patiënten met een kunstgewricht.

De Prosthetic Joint Infection (PJI) Unit

De behandeling van een infectie aan een kunstgewricht is zeer complex. Zo vormen de bacteriën een laagje op de prothese; antibiotica en afweercellen hebben hierdoor bijna geen kans. Omdat de Sint Maartenskliniek al tientallen jaren een tertiair verwijscentrum is voor problemen met kunstgewrichten, hebben we de Prosthetic Joint Infection (PJI) Unit opgericht. Wij behandelen met name patiënten met een infectieprobleem van het kunstgewricht dat elders is geplaatst. Voor poliklinische patiënten is er wekelijks een infectiespreekuur.

Het belangrijkste motto is teamwork

Binnen de PJI is er iedere week intensief overleg tussen verschillende specialisten: de infectioloog, arts-microbioloog, apotheker en de orthopeed. Ook de infectiepreventiedeskundige is aanwezig. Zo krijgt u steeds de zorg die het beste bij u past.

Behandelingen

Specialisten Infectie

Alle Specialisten