Reumatologie

Osteoporose

Osteoporose (botontkalking) is een vorm van reuma waarbij uw botten brozer worden waardoor ze makkelijker breken. De Sint Maartenskliniek heeft veel expertise in de behandeling van reumatische aandoeningen zoals osteoporose en baseert zich hierbij op recent wetenschappelijk onderzoek.

Wat is osteoporose?

Bij osteoporose (botontkalking) worden de botten brozer. Uw botten worden minder sterk waardoor ze eerder breken. Osteoporose zelf geeft geen klachten. U merkt vaak pas dat u osteoporose heeft als u, spontaan, of na een relatief klein ongeluk, een bot breekt. Typische botbreuken bij osteoporose zijn heup-, pols- of ruggenwervelbreuken. Osteoporose komt twee keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Osteoporose kan spontaan ontstaan, bijvoorbeeld door erfelijke aanleg, door de overgang (bij vrouwen) of omdat u te licht bent. U kunt osteoporose ook krijgen door een onderliggende aandoening. Bijvoorbeeld als uw schildklier of bijschildklier te snel werkt, of als u chronisch bepaalde medicijnen gebruikt zoals prednison of anti-epileptica. Roken en het drinken van (meer dan drie eenheden) alcohol (per dag) hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van uw botten. Als er bij u osteoporose is vastgesteld, is het belangrijk dat u niet rookt of stopt met roken, en dat u niet of weinig alcohol drinkt.

Bij osteoporose kunt u last hebben van de volgende klachten:

  • Spontane botbreuken van heup, pols of ruggenwervel

Verloop en prognose

Bij iedereen neemt na het 50e levensjaar de kwaliteit van de botdichtheid en daarmee de stevigheid van de botten geleidelijk af. Dit hoort bij het ouder worden en is een normaal proces. Maar de dichtheid van uw botten wordt niet vanzelf weer groter. Daarvoor heeft u medicatie nodig. Met deze medicijnen kunnen we uw botten weer sterker maken zodat u minder kans heeft op botbreuken. Deze medicatie gebruikt u vaak gedurende langere tijd (minimaal 5 jaar). Daarnaast krijgt u vaak vitamine D en calcium, bijvoorbeeld als u te weinig calcium binnenkrijgt via uw voeding.

Hoewel osteoporose niet te genezen is, kunnen we de botdichtheid bij de meeste mensen wel verbeteren. Het doel is hierbij om (nieuwe) botbreuken te voorkomen. U heeft zelf ook invloed op het verloop van uw ziekte. Door bepaalde voeding worden uw botten sterker. We geven daarom voorlichting over osteoporose en adviseren u over uw leefstijl. Verder is het belangrijk dat u blijft bewegen en dat u vallen probeert te voorkomen. Daarnaast gaan we samen met u na welke (combinatie van) medicijnen het beste voor u werken (werkt). Zo nodig verwijzen we u door naar de fysiotherapeut voor bijvoorbeeld een valpreventietraining.

Meer informatie

Meer informatie over osteoporose vindt u op de website van ReumaNederland.

De diagnose voor de behandeling

SMK Icon Doorverwijzing
1.

Doorverwijzing

SMK Icon Vraaggesprek
2.

Vraaggesprek

SMK Icon Botdichtheidsmeeting
3.

Botdichtheidsmeting

SMK Icon Bloedonderzoek
Optioneel
4.

Bloedonderzoek

Behandelingen