Osteoporose (botontkalking) is een vorm van reuma waarbij uw botten brozer worden waardoor ze makkelijker breken. De Sint Maartenskliniek heeft veel expertise in de behandeling van reumatische aandoeningen zoals osteoporose en baseert zich hierbij op recent wetenschappelijk onderzoek.

Wat is osteoporose?

Bij osteoporose (botontkalking) worden de botten brozer. Uw botten worden minder sterk waardoor ze eerder breken. Osteoporose zelf geeft geen klachten. U merkt vaak pas dat u osteoporose heeft als u, spontaan, of na een relatief klein ongeluk, een bot breekt. Typische botbreuken bij osteoporose zijn heup-, pols- of ruggenwervelbreuken. Osteoporose komt twee keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Osteoporose kan spontaan ontstaan, bijvoorbeeld door erfelijke aanleg, door de overgang (bij vrouwen) of omdat u te licht bent. U kunt osteoporose ook krijgen door een onderliggende aandoening. Bijvoorbeeld als uw schildklier of bijschildklier te snel werkt, of als u chronisch bepaalde medicijnen gebruikt zoals prednison of anti-epileptica. Roken en het drinken van (meer dan drie eenheden) alcohol (per dag) hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van uw botten. Als er bij u osteoporose is vastgesteld, is het belangrijk dat u niet rookt of stopt met roken, en dat u niet of weinig alcohol drinkt.

Bij osteoporose kunt u last hebben van de volgende klachten:

  • Spontane botbreuken van heup, pols of ruggenwervel

Verloop en prognose

Bij iedereen neemt na het 50e levensjaar de kwaliteit van de botdichtheid en daarmee de stevigheid van de botten geleidelijk af. Dit hoort bij het ouder worden en is een normaal proces. Maar de dichtheid van uw botten wordt niet vanzelf weer groter. Daarvoor heeft u medicatie nodig. Met deze medicijnen kunnen we uw botten weer sterker maken zodat u minder kans heeft op botbreuken. Deze medicatie gebruikt u vaak gedurende langere tijd (minimaal 5 jaar). Daarnaast krijgt u vaak vitamine D en calcium, bijvoorbeeld als u te weinig calcium binnenkrijgt via uw voeding.

Hoewel osteoporose niet te genezen is, kunnen we de botdichtheid bij de meeste mensen wel verbeteren. Het doel is hierbij om (nieuwe) botbreuken te voorkomen. U heeft zelf ook invloed op het verloop van uw ziekte. Door bepaalde voeding worden uw botten sterker. We geven daarom voorlichting over osteoporose en adviseren u over uw leefstijl. Verder is het belangrijk dat u blijft bewegen en dat u vallen probeert te voorkomen. Daarnaast gaan we samen met u na welke (combinatie van) medicijnen het beste voor u werken (werkt). Zo nodig verwijzen we u door naar de fysiotherapeut voor bijvoorbeeld een valpreventietraining.

De diagnose voor de behandeling

Over onze behandeling

Tijdens de afspraak op de polikliniek bespreekt de arts samen met u welke behandelmogelijkheden er zijn en welke behandeling het beste past bij uw persoonlijke medische situatie. De behandelingen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, zodat u altijd de beste mogelijke zorg krijgt. Medicijnen staan hierbij centraal. Op tijd én krachtig behandelen is belangrijk; uw klachten van pijn, stijfheid en zwelling verminderen daardoor. De specialist spreekt ook met u over de effecten van de reuma op uw leven. Met onze jarenlange ervaring en deskundigheid kunnen wij u goed adviseren wat u kunt doen om zo min mogelijk last te hebben van de reuma in uw dagelijks leven en in uw werk. Paramedische behandelingen, zoals fysiotherapie en ergotherapie, kunnen ook onderdeel uitmaken van de behandeling en helpen om uw klachten te verminderen.

Elke persoon is anders, heeft andere klachten en heeft te maken met andere persoonlijke omstandigheden. Onze behandelaars gaan samen met u op zoek naar de behandeling die het beste aansluit bij uw situatie. Beslissingen over het starten of stoppen met bepaalde medicijnen maken u en uw behandelaar bovendien altijd samen. Het besluit wordt zeker niet alleen bepaald op basis van medische informatie; uw persoonlijke voorkeur is net zo belangrijk. Voorop staat dat u en uw behandelaar zich in de gekozen behandeling kunnen vinden. De meeste aandacht zal daarbij uitgaan naar het stabiel en rustig houden van de ziekte. En als het mogelijk is, gaan we na of u de medicijnen die u gebruikt (deels) kunt afbouwen. Wij controleren regelmatig om na te gaan of de behandeling aanslaat en om deze ­ waar nodig ­ bij te sturen.