Menu

Bij kinderrevalidatie kun je terecht als een motorische (en/of daarmee samenhangend een neuropsychologische) stoornis je beperkt in je ontwikkeling. De Sint Maartenskliniek wil je met de revalidatie in staat stellen binnen je mogelijkheden optimaal te functioneren.

Het onderzoek en de behandeling van onze kinderrevalidatie richten zich zowel op je ontwikkeling, als op de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld thuis of op school. Met herhaald onderzoek kunnen we een beeld schetsen van je ontwikkelingsmogelijkheden en de maatregelen en therapieën die daarop aansluiten. Tijd en aandacht voor het verwerkingsproces en begeleiding van je ouders/verzorgers zijn hierbij ook belangrijk.

Wij bieden revalidatiediagnostiek, -behandeling en begeleiding op maat aan. Daarbij richten we ons op het verbeteren van je lichamelijke mogelijkheden en hoe je daar het beste mee kunt omgaan in het dagelijks leven (thuis en op school of op je werk).

Eén van de behandelmogelijkheden binnen het revalidatiecentrum van de Sint Maartenskliniek is telebehandeling: het behandelen op afstand.
Een voorbeeld hiervan is beeldbellen bij een afspraak met je revalidatiearts. Een ander voorbeeld is het gebruik maken van telerevalidatie, waarbij je oefent in je eigen omgeving en de therapeut je op afstand begeleidt.

Uitgangspunten van je revalidatiebehandeling

Bij je revalidatiebehandeling gaan wij onder andere uit van de volgende uitgangspunten:

  • De hulpvraag van jou en je ouders/verzorgers staat centraal. Wij stemmen de behandeling af op jullie wensen, mogelijkheden en belastbaarheid.
  • We verwachten van jou en je ouders/verzorgers een (inter)actieve rol in het revalidatieproces.
  • Verschillende disciplines/zorgverleners werken samen in een team om je de diagnostiek, de behandeling en zorg geïntegreerd aan te bieden.
  • Vanuit een gezamenlijk vastgesteld kernprobleem stellen we een multidisciplinair behandelplan op met meetbare en voor jou haalbare doelstellingen.
  • Er is afstemming tussen de revalidatiebehandeling en onderwijs door middel van ‘een kind een plan’ als je een school voor speciaal onderwijs bezoekt.
  • De revalidatiearts begeleidt je medisch en is eindverantwoordelijk voor je behandelplan en de uitvoering daarvan. De revalidatiearts stemt de bevindingen steeds af met behandelaars en jou en je ouders/verzorgers.

St. Maartenschool, de Monnikskap en de Werkenrodeschool

De afdeling Kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek werkt intensief samen met de volgende scholen:

  • De St. Maartenschool ligt naast de Sint Maartenskliniek. Het onderwijsaanbod van de St. Maartenschool varieert van regulier basisonderwijs tot zmlk-onderwijs, speciaal gericht op kinderen met een (meervoudige) lichamelijke handicap.
  • Het onderwijs aan de Werkenrode school (in Groesbeek) is gericht op vervolgonderwijs voor deze groep leerlingen. Het gaat hierbij om middelbaar speciaal onderwijs.
  • De Monnikskap is een dependance van het Dominicuscollege in Nijmegen voor jongeren met een lichamelijke handicap.

Kinderen die daar op school zitten volgen de behandelingen van de Sint Maartenskliniek zoveel mogelijk onder schooltijd, geïntegreerd in het schoolprogramma. Voor deze groep kinderen is er een individueel onderwijs- en behandelplan.

Aandoeningen

Behandelingen