Download dit plan

Therapeutische peutergroepen

In onze therapeutische peutergroepen (TPG) bieden we peuters specifieke kinderrevalidatie geïntegreerd met gerichte ontwikkelingsstimulering in groepsverband.

Voor wie?

Onze therapeutische peutergroepen zijn geschikt voor peuters die een specifieke kinderrevalidatiebehandeling krijgen die geïntegreerd is met gerichte ontwikkelingsstimulering in groepsverband.

Hoe komt uw kind hier terecht?

De revalidatiearts of een andere medisch specialist kan uw kindje naar ons verwijzen.

Capaciteitenprofiel

Uw kind is in behandeling bij de peuterrevalidatie omdat uw kind een ontwikkelingsachterstand heeft, waarvan de medische diagnose wel of (nog) niet bekend is. Wat de medische diagnose ook is, uw kind heeft daardoor beperkingen die hem of haar belemmeren bij de ontwikkeling.

Veel ouder(s) en/of verzorgers van jonge kinderen met beperkingen hebben vragen over de toekomst. Gaat mijn kind later lopen, praten, naar een gewone school? Kan hij of zij op den duur zelfstandig functioneren in de maatschappij? Het revalidatieteam zal uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Na observatie en onderzoek van uw kind, vormt het team zich een beeld van de mogelijkheden (capaciteiten) van uw kind. Op basis hiervan kunnen zij bepalen hoever uw kind in zijn of haar ontwikkeling kan komen.

Lees in deze folder meer hierover. 

 

Informatie over capaciteitenprofiel

Onze behandeling

print

Wij bieden uw kindje bij de TPG professionele paramedische behandeling en ontwikkelingsstimulering. Dit gebeurt steeds in samenspraak met u. De behandeling is bovendien afgestemd op de individuele hulpvragen van uw kindje en van uzelf.

In de Centrale Kind Bespreking bespreken we met u wat de hoofddoelstelling van de revalidatiebehandeling gaat worden. Daarbij staan de hulpvragen en het kernprobleem zoals het team dat ziet centraal. We stellen ook de overige doelen en acties per discipline op.

print

Meer informatie staat in het Informatieboekje van de afdeling Peuterrevalidatie. Vraag hiernaar op de afdeling. U vindt hierin ook informatie over uw rol als ouders/verzorgers bij de behandeling, de wijze waarop onze behandelaars de voortgang met u bespreken, maar bijvoorbeeld ook informatie over de Indicatiestelling Speciaal Onderwijs.

print

Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen via (024) 365 9435.

E-mailen kan ook. Stuur een bericht naar [email protected].

Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.