Orthopedische operaties zijn vaak pijnlijke ingrepen. Goede pijnstilling rondom de operatie is daarom van groot belang. Er zijn verschillende manieren om uw pijn na een orthopedische operatie zo veel mogelijk te verlichten.

De anesthesioloog kiest, in overleg met u, voor de methode die de meeste voordelen en de minste risico’s met zich meebrengt. Dit is voor elk persoon en voor iedere operatie weer anders. Binnen de Sint Maartenskliniek Nijmegen vormen drie pijnverpleegkundigen de ‘acute pijnservice’. In overleg met de anesthesiologen zorgen zij voor een goed pijnbeleid. Uzelf, maar ook zorgverleners kunnen bij hen terecht met vragen over pijn en pijnstilling tijdens uw ziekenhuisopname.

De Sint Maartenskliniek is op het gebied van de regionale anesthesie erkend als ‘ESRA (European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy) Approved Training Institution ’. Dat betekent dat de Sint Maartenskliniek zowel in binnen- als buitenland gezien wordt als expertisecentrum op het gebied van de regionale anesthesie. Anesthesiologen of artsen die hiervoor in opleiding zijn, kunnen de Sint Maartenskliniek bezoeken om hun kennis te vergroten. Daarnaast heeft de Sint Maartenskliniek een door de ESRA erkend fellowship voor regionale anesthesie. Op deze manier kunnen wij een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg op het gebied van de regionale anesthesie in de rest van Nederland, maar ook daarbuiten.