Menu

Als blijkt op de polikliniek Orthopedie dat u geopereerd moet worden, volgt een afspraak voor een preoperatieve screening. Als deze afspraak niet direct na de poliklinische afspraak kan plaatsvinden, ontvangt u van ons een aparte uitnodiging.

Deze screening is bedoeld om te beoordelen of de aanstaande operatie veilig kan worden uitgevoerd. Als er voorbereidingen nodig zijn voor de operatie, dan wordt dat ook tijdens deze afspraak besproken. Tijdens de preoperatieve screening is de datum van de operatie nog niet bekend. Na de screening – als de anesthesioloog akkoord heeft gegeven - plannen wij uw opname in. U ontvangt hierover dan een bericht.

De preoperatieve screening vindt plaats op de polikliniek Orthopedie op onze locaties in Nijmegen en Woerden en duurt ongeveer 1,5 uur. Voor operaties op onze locatie in Boxmeer wordt de preoperatieve screening georganiseerd door Maasziekenhuis Pantein.

Hieronder leest u meer informatie over de preoperatieve screening.

Om de screening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen wij u het gegevensformulier dat u krijgt vooraf in te vullen.

Uw huidige medicijnoverzicht (indien van toepassing):
Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt kunt u – bij voorkeur kort voor de poliklinische afspraak - opvragen bij uw apotheek of u kunt (eenmalig) toestemming geven aan uw apotheek zodat de medicatiegegevens digitaal gedeeld kunnen worden met andere zorgverleners. U kunt deze toestemming mondeling geven in uw eigen apotheek, of via de website www.ikgeeftoestemming.nl (op deze website vindt u tevens meer informatie )

Tijdens de screening ziet u verschillende medewerkers van de Sint Maartenskliniek:

 • Doktersassistent: deze voert het aanvullend onderzoek uit. Dit bestaat uit meten, wegen, bloeddrukmeting en uw harstslag opnemen. Indien nodig wordt er bloed geprikt en/of een hartfilmpje (ECG) gemaakt.
 • Apothekersassistent: deze neemt met u door welke medicijnen u gebruikt en geeft u een medicijnkaart mee met de adviezen over het gebruik van deze medicatie rond de operaties. Als er onduidelijkheden zijn in uw medicatiegebruik nemen wij contact op met uw eigen apotheek. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, laat het ons dan weten.
 • Arts van het preoperatief onderzoek (ook wel screeningsarts genoemd): deze voert het lichamelijk onderzoek uit en zorgt indien nodig voor de antistolling en antibiotica.
 • Anesthesioloog: deze specialist beoordeelt op basis van alle medische gegevens uw conditie en spreekt eventueel aanvullend onderzoek af. De anesthesioloog zorgt ervoor dat u voor de operatie in optimale conditie bent. Hij/zij geeft voorlichting over de anesthesie en bepaalt in overleg met u de meest geschikte vorm van verdoving. Ook wordt de pijnbestrijding na de operatie afgesproken. Informatie over narcose, plaatselijke verdoving en pijnbehandelingen, vindt u op deze pagina. De anesthesioloog die u spreekt tijdens de preoperatieve screening is niet altijd degene die u op de operatiedag begeleidt. Wel geeft hij of zij alle gegevens en afspraken aan de betrokken collega door.

Daarnaast is het mogelijk dat u ook een afspraak heeft met:

 • Operateur (= orthopedisch chirurg die u gaat opereren): deze spreekt u alleen als dit is aangegeven in de oproepbrief voor het preoperatief onderzoek.
 • Orthopedisch consulent: de consulent kan met u de nazorg bespreken. Op onze locatie in Nijmegen spreekt u de consulent alleen als het om een operatie gaat waarbij u van tevoren bepaalde voorbereidingen moet treffen in verband met de nazorg. Bij aanvang van de preoperatieve screening krijgt u te horen of dit bij u het geval is. Mocht dit niet zo zijn, maar heeft u wel behoefte aan een gesprek met de consulent, kunt u dit melden bij de balie.
  Op onze locatie in Woerden ziet u de orthopedisch consulent altijd tijdens de preoperatieve screening.

Als er redenen zijn voor een afspraak bij de internist, en/of geriater, dan proberen we die afspraak op dezelfde dag te plannen. Het kan echter voorkomen dat onderzoeken/ behandelingen niet meteen dezelfde dag kunnen plaatsvinden. Er wordt dan voor u een afspraak gemaakt op een andere datum en tijdstip. Het kan ook zijn dat de anesthesioloog aanvullend onderzoek aanvraagt bij bijvoorbeeld een longarts of cardioloog.

Indien uw operatie in de Sint Maartenskliniek in Boxmeer plaatsvindt, zal de preoperatieve screening ook plaatsvinden in Boxmeer. Daar wordt het pre-operatief spreekuur georganiseerd en gehouden door de anesthesiologen en andere behandelaars van Maasziekenhuis Pantein. Meer informatie over hoe deze screening verloopt, ontvangt u van het Maasziekenhuis.

 • De preoperatieve screening is een half jaar geldig, als de operatie later plaatsvindt dan is een nieuwe preoperatieve screening nodig.
 • Als er meerdere operaties nodig zijn dan krijgt u voor elke operatie een aparte preoperatieve screening.
 • Indien na de preoperatieve screening blijkt dat uw operatie onverhoopt op een andere locatie plaatsvindt, wordt u opnieuw uitgenodigd voor een preoperatieve screening.