Download dit plan

Preoperatieve screening

Als blijkt op de polikliniek Orthopedie dat u geopereerd moet worden, volgt een afspraak voor een preoperatieve screening. Als deze afspraak niet direct na de poliklinische afspraak kan plaatsvinden, ontvangt u van ons een aparte uitnodiging.

Deze screening is bedoeld om te beoordelen of de aanstaande operatie veilig kan worden uitgevoerd. Als er voorbereidingen nodig zijn voor de operatie, dan wordt dat ook tijdens deze afspraak besproken. Tijdens de preoperatieve screening is de datum van de operatie nog niet bekend. Na de screening – als de anesthesioloog akkoord heeft gegeven - plannen wij uw opname in. U ontvangt hierover dan een bericht.

De preoperatieve screening vindt plaats op de polikliniek Orthopedie op onze locaties in Nijmegen en Woerden en duurt ongeveer 1,5 uur. Voor operaties op onze locatie in Boxmeer wordt de preoperatieve screening georganiseerd door Maasziekenhuis Pantein.

Hieronder leest u meer informatie over de preoperatieve screening.

Om de screening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen wij u het gegevensformulier dat u krijgt vooraf in te vullen.

Uw huidige medicijnoverzicht (indien van toepassing):
Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt kunt u – bij voorkeur kort voor de poliklinische afspraak - opvragen bij uw apotheek of u kunt (eenmalig) toestemming geven aan uw apotheek zodat de medicatiegegevens digitaal gedeeld kunnen worden met andere zorgverleners. U kunt deze toestemming mondeling geven in uw eigen apotheek, of via de website www.ikgeeftoestemming.nl (op deze website vindt u tevens meer informatie )

Tijdens het preopratieve onderzoek kunt u de volgende medewerkers van de Sint Maartenskliniek zien:

  • De doktersassistente: deze zal een aantal metingen bij u doen o.a. het meten van de bloeddruk en eventueel het maken van een ECG of het afnemen van bloed.
  • De apothekersassistent: deze neemt uw eventuele huidige medicatie met u door. Soms krijgt u medicatie mee naar huis.
  • De anesthesiemedewerker (niet op locatie Boxmeer): deze medewerker kijkt naar uw algehele gezondheid.
  • De anesthesioloog: deze specialist kijkt vanuit het oogpunt van de verdoving naar uw algehele gezondheid en vertelt u over de verdoving en pijnstilling rondom de operatie. Voor meer informatie op de pagina over

Aan de balie van het pre operatief onderzoek wordt via een checklist gevraagd of u een gesprek met de orthopedie consulente wenst voor de nazorg. Indien dit het geval is zullen we een notitie voor de consulente maken. Zodra uw operatiedatum bekend is, krijgt de orthopedie consulente bericht en zult u 1 tot 2 weken voor de operatie door de orthopedie consulente gebeld worden om de nazorg in kaart te brengen. U ziet de orthopedie consulente dus niet fysiek. Indien er ook werkelijk zorg geregeld moet worden, kan dit ook niet eerder dan één week voor de operatie aangevraagd worden.


Indien de preoperatieve screening middels beeldbellen gaat plaatsvinden zal de checklist telefonisch worden uitgevraagd en wordt u ook 1 tot 2 weken voor de operatie gebeld om de nazorg in kaart te brengen.

Indien uw operatie in de Sint Maartenskliniek in Boxmeer plaatsvindt, zal de preoperatieve screening ook plaatsvinden in Boxmeer. Daar wordt het pre-operatief spreekuur georganiseerd en gehouden door de anesthesiologen en andere behandelaars van Maasziekenhuis Pantein. Meer informatie over hoe deze screening verloopt, ontvangt u van het Maasziekenhuis.

  • De preoperatieve screening is een half jaar geldig, als de operatie later plaatsvindt dan is een nieuwe preoperatieve screening nodig.
  • Als er meerdere operaties nodig zijn dan krijgt u voor elke operatie een aparte preoperatieve screening.
  • Indien na de preoperatieve screening blijkt dat uw operatie onverhoopt op een andere locatie plaatsvindt, wordt u opnieuw uitgenodigd voor een preoperatieve screening.