Jicht is een reumatische aandoening die ontstaat doordat de urinezuurspiegel in uw bloed te hoog is. Hierdoor slaan urinezuurkristallen neer in uw gewrichten. De Sint Maartenskliniek heeft veel expertise in de behandeling van reumatische aandoeningen zoals jicht en baseert zich hierbij op recent wetenschappelijk onderzoek.

Wat is jicht?

Jicht (artritis urica) is een reumatische aandoening die ontstaat doordat de urinezuurspiegel in uw lichaam te hoog is. Deze te hoge urinezuurspiegel ontstaat doordat de stofwisseling in uw lichaam niet goed verloopt; u maakt teveel urinezuur aan of uw lichaam kan het urinezuur niet goed uitscheiden. Dit leidt tot de vorming van urinezuurkristallen. Deze kristallen kunnen neerslaan in uw gewrichten en daar leiden tot plotselinge, heftige aanvallen van gewrichtsontstekingen. Het gewricht is dan pijnlijk, rood en dik, en kan niet belast worden. Soms heeft u dan ook last van koorts. In een enkel geval slaan de kristallen neer in en onder uw huid, bijvoorbeeld op uw tenen, vingers, ellebogen of oorschelpen. U heeft dan harde knobbels die vaak wit door de huid heen schemeren. Als de kristalvorming niet (goed) wordt behandeld, krijgt u last van ernstige, blijvende schade aan uw gewrichten. De aandoening komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en ontstaat meestal na het 40ste levensjaar.

Bij jicht kunt u last hebben van de volgende klachten:

  • Plotselinge, heftige aanval van gewrichtsontsteking
  • Het gewricht is pijnlijk, rood en dik en kan niet belast worden
  • Koorts (soms)

Verloop en prognose

Een aanval van jicht ontstaat meestal als een ontsteking in één van uw gewrichten. Dit noemen we mono-artritis. Jicht begint vaak in de grote teen, maar dat hoeft niet per se. Jicht kan in principe in ieder gewricht beginnen, zoals uw wreef, enkel of knie. In het begin van de ziekte gaan de aanvallen over en heeft u na 4 tot 14 dagen geen pijn meer. Maar na verloop van tijd kunt u een tweede aanval krijgen, vaak gevolgd door meerdere aanvallen die elkaar opvolgen.

Recent wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat er een verband bestaat tussen jicht en hart- en vaatziekten. Ook bepaalde medicijnen die u gebruikt, zoals plastabletten, en bepaalde voeding die u eet, kunnen een negatief effect hebben op het verloop van jicht.

Tweederde van de mensen bij wie de jicht begonnen is met acute aanvallen, krijgt jicht in chronische vorm. Bij chronische jicht heeft u vaker last van ontstekingen, die bovendien in meerdere gewrichten voorkomen. Op den duur verdwijnen de perioden waarin u geen aanval hebt en heeft u, ook ‘tussen’ de aanvallen door, pijn en gewrichtsklachten.

De diagnose voor de behandeling

Alleen door het aantonen van jichtkristallen onder de microscoop kunnen we de diagnose jicht met 100 procent zekerheid stellen. Er zijn geen andere criteria waarmee we de diagnose met zekerheid kunnen uitstellen of uitsluiten. Wel kan, op basis van onderstaande onderdelen, de verdenking op jicht zo hoog zijn dat we de diagnose jicht bij u stellen.

Over onze behandeling

Tijdens de afspraak op de polikliniek bespreekt de arts samen met u welke behandelmogelijkheden er zijn en welke behandeling het beste past bij uw persoonlijke medische situatie. De behandelingen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, zodat u altijd de beste mogelijke zorg krijgt. Medicijnen staan hierbij centraal. Op tijd én krachtig behandelen is belangrijk; uw klachten van pijn, stijfheid en zwelling verminderen daardoor. De specialist spreekt ook met u over de effecten van de reuma op uw leven. Met onze jarenlange ervaring en deskundigheid kunnen wij u goed adviseren wat u kunt doen om zo min mogelijk last te hebben van de reuma in uw dagelijks leven en in uw werk. Paramedische behandelingen, zoals fysiotherapie en ergotherapie, kunnen ook onderdeel uitmaken van de behandeling en helpen om uw klachten te verminderen.

Elke persoon is anders, heeft andere klachten en heeft te maken met andere persoonlijke omstandigheden. Onze behandelaars gaan samen met u op zoek naar de behandeling die het beste aansluit bij uw situatie. Beslissingen over het starten of stoppen met bepaalde medicijnen maken u en uw behandelaar bovendien altijd samen. Het besluit wordt zeker niet alleen bepaald op basis van medische informatie; uw persoonlijke voorkeur is net zo belangrijk. Voorop staat dat u en uw behandelaar zich in de gekozen behandeling kunnen vinden. De meeste aandacht zal daarbij uitgaan naar het stabiel en rustig houden van de ziekte. En als het mogelijk is, gaan we na of u de medicijnen die u gebruikt (deels) kunt afbouwen. Wij controleren regelmatig om na te gaan of de behandeling aanslaat en om deze ­ waar nodig ­ bij te sturen.