Ondersteunende zorg

Ouderenzorg

Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de oudere patiënt in het ziekenhuis. De geriatrie richt zich op ouderen met meerdere aandoeningen. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische, functionele en sociale problemen. Hierbij wordt gekeken naar uw veerkracht, kwetsbaarheid en belastbaarheid. Uw verwachting en persoonlijke doelen vinden wij heel belangrijk. Dit nemen wij mee als geriatrieteam bij de behandeling in het ziekenhuis.

De klinisch geriater werkt vanuit een holistisch perspectief, in een team met verpleegkundigen (die geschoold zijn in de geriatrie), fysiotherapeuten, diëtisten en vrijwilligers. Bij de wijze waarop wij u benaderen, houden we rekening met uw veerkracht, kwetsbaarheid en belastbaarheid. De nadruk ligt op herstel en behoud van uw zelfredzaamheid. De klinisch geriaters in de Sint Maartenskliniek hebben een consultatieve functie en kunnen dus op verzoek van de behandelend arts gevraagd worden voor advies en/of medebehandeling.

Zij zijn vaak betrokken bij het preoperatieve onderzoek op de poli. Hier wordt gekeken welke verwachtingen er zijn ten aanzien van de ingreep. Verder worden risico's rondom de operatie in kaart gebracht. Hierbij wordt wenselijkheid van wel of niet opereren besproken. Op indicatie wordt een multidisciplinair overleg gepland met orthopeed, anesthesist, geriater en internist om te besluiten of de operatie kan plaatsvinden.

Verder worden adviezen ten aanzien van kwetsbaarheid besproken: adviezen ten aanzien van delier- en/of valrisico, aandacht voor het risico op functie vermindering tijdens ziekenhuisopname, aandacht voor ondervoedingsrisico, medicatie advies, risico's die samenhangen met aandoeningen die u heeft, adviezen bij bestaande dementie, adviezen voor patiënten met de ziekte van Parkinson, adviezen bij stemmingsproblemen, adviezen ten aanzien van het natraject.

Rond de operatie helpt het geriatrisch team u om zo goed en snel mogelijk weer terug naar huis of naar een revalidatieplek te kunnen. Dit gebeurt met name wanneer er risico’s zijn op in de war raken rond een operatie, vallen, ondervoeding of wanneer u niet goed zelfstandig kunt functioneren. Ook op de afdelingen Reumatologie of Revalidatie kan het geriatrisch team betrokken worden.

Behandelingen

Specialisten Ouderenzorg

Meer Specialisten