Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. De geriatrie legt zich toe op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

De klinisch geriater werkt vanuit een holistisch perspectief, in een team met verpleegkundigen (die geschoold zijn in de geriatrie), fysiotherapeuten, diëtisten en vrijwilligers. Bij de wijze waarop wij u benaderen, houden we rekening met uw veerkracht of kwetsbaarheid en belastbaarheid. De nadruk ligt op herstel en behoud van uw zelfredzaamheid. De klinisch geriaters in de Sint Maartenskliniek hebben een consultatieve functie en kunnen dus op verzoek van de behandelend arts gevraagd worden voor advies en/of medebehandeling.

Zij zijn veelal betrokken bij het preoperatieve onderzoek waarbij zij adviseren over de wenselijkheid van wel of niet opereren en eventueel te nemen maatregelen in verband met uw kwetsbaarheid. Rond de operatie helpt het geriatrisch team u om zo goed en snel mogelijk weer terug naar huis of een revalidatieplek te kunnen. Dit gebeurt met name wanneer er risico’s zijn op in de war raken rond een operatie, vallen, ondervoeding of wanneer u niet goed zelfstandig kunt functioneren. Ook op de afdelingen Reumatologie of revalidatie kan het geriatrisch team betrokken worden.