Pijnbestrijding

Pijnbestrijding

Sommige patiënten met chronische pijn zijn orthopedisch niet te behandelen. Uw behandelend arts kan samen met u besluiten om u door te verwijzen naar het Pijnbehandelcentrum van de Sint Maartenskliniek. Onze pijnspecialisten helpen u bij uw pijn in uw nek, schouders, (lage) rug of ledematen.

Het Pijnbehandelcentrum kan uw pijn op diverse manieren bestrijden. Alle behandelingen zijn gericht op het verminderen van de pijn en het herstel van uw kwaliteit van leven. Dit kan door het toepassen van zenuwblokkades of het geven van medicatieadvies. Voor sommige patiënten is neuromodulatie een optie, een behandelmethode voor patiënten met een eindstadium failed-back-surgery syndroom.

Uw verwijzing

Uw verwijzing naar het Pijnbehandelcentrum wordt eerst bekeken door één van onze pijnspecialisten. Deze bekijkt op basis van uw verwijzing of u direct in aanmerking komt voor een poliklinisch bezoek of dat er eerst nog aanvullende informatie opgevraagd moet worden. Vervolgens ontvangt u schriftelijk een uitnodiging voor het poliklinische bezoek. Wij verzoeken u om bij uw eerste polibezoek een recent medicatieoverzicht mee te brengen.

Behandeling

Als u in aanmerking komt voor een behandeling, wordt die behandeling niet op dezelfde dag uitgevoerd als de dag van het polikliniekbezoek. Patiënten die al bij ons bekend zijn en bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een herhaalbehandeling hoeven niet eerst op bezoek te komen in de polikliniek.

De anesthesioloog-pijnspecialist is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Tijdens uw bezoek aan de polikliniek bespreekt hij of zij met u het doel, eventuele risico’s en het verloop van uw behandeling.