Teenafwijkingen

Bij hele jonge kinderen kan er sprake zijn van ‘curly toes’. Dit zijn kromme tenen waarvan de buigspieren van de tenen relatief wat strak staan. Deze trekken de teen dan krom. De tenen zijn wel erg soepel en makkelijk recht te maken met de hand. Als uw kind ‘curly toes’ heeft, hoeft hier niet per se iets aan te gebeuren. Als er drukplekken ontstaan of uw kind heeft pijn, dan kunnen we hem of haar eventueel opereren. Dat kunnen we ook doen als er een groot risico op drukplekken of pijn is.

Naast ‘curly toes’ kunnen kinderen ook hamertenen of klauwtenen krijgen. Soms gebeurt dit zonder duidelijk aanwijsbare reden. Soms is het een gevolg van een aansturingsprobleem dat door een neurologische aandoening is ontstaan. Als uw kind hamertenen of klauwtenen heeft, is ook hier vaak geen behandeling nodig.

Klachten en behandeling

Dat verandert als uw kind pijn heeft of als er drukplekken op zijn of haar voet ontstaan. In dat geval kunnen we kijken of we dit kunnen verhelpen met bijvoorbeeld een ruime soepele schoen. In het uiterste geval kunnen we ook een teencorrectie voorstellen.

De diagnose voor de behandeling

SMK Icon Doorverwijzing Kids
1.

Doorverwijzing

SMK Icon Vraaggesprek Kids
2.

Vraaggesprek en lichamelijk onderzoek

SMK Icon Bloedonderzoek Kids
Optioneel
3.

Bloedonderzoek

SMK Icon Rontgen Kids
Optioneel
4.

Röntgenfoto's maken

Behandelingen