Psychomotore retardatie

Het Revalidatiecentrum van de Sint Maartenskliniek heeft een team van specialisten klaar staan om je zo optimaal mogelijk te behandelen bij psychomotore retardatie.

We spreken van een psychomotore retardatie (algehele ontwikkelingsachterstand) als een kind mijlpalen als ‘kunnen grijpen’, ‘omrollen’, ‘zitten’ en ‘lopen’ niet haalt op de leeftijd waarop dit gebruikelijk is. Een kind ontwikkelt zich op verschillende gebieden. Denk daarbij aan spraak, de grove en fijne motoriek, sociale vaardigheden en leervermogen. Als er sprake is van een achterstand in de bewegingsmogelijkheden, noemen we deze achterstand een motorische retardatie. Als ook de spraakontwikkeling of de sociaal emotionele ontwikkeling achterloopt, spreken we van een psychomotorische retardatie.

Ieder kind heeft een andere ontwikkeling. Daarom nemen we een ruime marge als we kijken naar de ontwikkeling van uw kind. We spreken pas van een achterstand als de ontwikkeling buiten die ruime marge valt.

Oorzaak

De ontwikkelingsachterstand van uw kind kan het gevolg zijn van een erfelijke aandoening of een combinatie van een erfelijke aandoening en omgevingsfactoren. Het kan ook zijn dat uw kind een ontwikkelingsachterstand heeft als gevolg van een niet-erfelijke (aangeboren) aandoening, waarbij omgevingsfactoren een rol spelen.

Ontwikkelingsachterstand op diverse gebieden

Bij psychomotore retardatie kan uw kind last hebben van een vertraging als het gaat om de ontwikkeling van:

  • de fijne motoriek;
  • de grove motoriek;
  • de spraak- en taalontwikkeling;
  • het leervermogen;
  • de sociale vaardigheden;
  • de groei.

Eén op de 60 kinderen in Nederland heeft een ontwikkelingsachterstand. Eén op de 250 kinderen heeft een ernstige ontwikkelingsachterstand (IQ minder dan 50).

De diagnose voor de behandeling

SMK Icon Doorverwijzing Kids
1.

Doorverwijzing

SMK Icon Vraaggesprek Kids
2.

Vraaggesprek en lichamelijk onderzoek

SMK Icon Revalidatieplan Kids
3.

Revalidatieplan

Behandelingen