Download dit plan

Analyse van arm en hand

ULA (ook wel hand-/armonderzoek) staat voor Upper Limb Analysis. Het is een gespecialiseerde analyse van je arm en hand, op basis van enkele testen en observaties.

Een ULA is bedoeld voor kinderen en jongeren met problemen in het functionele gebruik van hun armen en handen.

Bij deze problemen is vaak ook sprake van een asymmetrisch gebruik van de armen en/of handen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je jouw linker arm/hand anders gebruikt dan je rechter arm/hand. De asymmetrie kan een gevolg zijn van een hersenbeschadiging, een plexus brachialis parese, of andere aandoeningen.

Voor wie?

Een ULA is voor kinderen die problemen hebben op onderstaande gebieden en/of vragen hebben over de behandelmogelijkheden van hun problemen. Het gaat daarbij om:

 • Het gebruik van je armen en handen.
 • De samenwerking tussen je armen en handen.
 • Inschakeling bij de uitvoering van tweehandige activiteiten.
 • Het gebruik van hulpmiddelen om tweehandige activiteiten te ondersteunen.
 • Pijnklachten in je armen/handen.
 • Uiterlijke kenmerken die het gevolg zijn van bovenstaande problemen.
 • Bewegingsbeperkingen in je armen/handen.
 • Problemen door spalkgebruik of een operatieve ingreep.

Hoe kom je hier terecht?

Je kunt door de huisarts, kinderarts, (kinder)revalidatiearts of een andere medisch specialist naar ons worden verwezen.

Onze behandeling

print

Het hand-/armonderzoek neemt 1 dagdeel (3,5 uur) in beslag. Halverwege het programma is er een pauzemoment. Het programma van de ULA ziet er als volgt uit:

 • Onderzoek door de revalidatiearts van het ULA-team (ongeveer 20-30 minuten)
 • Een vraaggesprek met de ergotherapeut en fysiotherapeut over je hulpvragen en doelen (ongeveer 30 minuten)
 • Afname van gestandaardiseerde testen, met behulp van video-opnames
 • Tests voor spontaan gebruik van je arm/hand
 • Tests voor uitgelokt gebruik van je arm/hand (ongeveer 1 uur)
 • Video-opname van activiteiten naar aanleiding van je hulpvragen (ongeveer 15 minuten)
 • Verzamelen van meetgegevens uit het lichamelijk onderzoek van je arm/hand (ongeveer 1 uur)
 • Actieve bewegingsuitslag
 • Passieve bewegingsuitslag
 • Specifiek handonderzoek
 • Spierspanning (tonus)
 • Kracht
 • Sensibiliteit

Het hand-/armonderzoek filmen we grotendeels, mits je ouders/verzorgers hiervoor toestemming geven. Na afloop beoordeelt het ULA-team alle video-opnames; de tests worden gescoord. Het team analyseert en bespreekt alle informatie en stelt vervolgens een verslag en een advies op. Dit verslag sturen we naar je ouders/verzorgers en de verwijzer. Deze verwijzer bepaalt samen met je ouders/verzorgers hoe het vervolgtraject zal verlopen.

print

Het doel van deze analyse is om jou en je ouders/verzorgers een advies op maat te geven. We gaan uit van je bestaande mogelijkheden. We geven daarbij aan wat we kunnen doen om het gebruik van je armen/handen te optimaliseren bij het uitvoeren van activiteiten.

print

Het ULA-team bestaat uit een revalidatiearts, een ergotherapeut en een fysiotherapeut. Soms is hierbij ook de plastisch chirurg aanwezig als we denken aan een operatie ter verbetering van je arm-handfunctie.

print

Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen via (024) 365 9435.

E-mailen kan ook. Stuur een bericht naar [email protected].

Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.