Beroerte

Eén van de meest voorkomende hersenaandoeningen is de beroerte.

Wat is een beroerte (CVA)?

Bij een beroerte krijgt een deel van uw hersenen onvoldoende zuurstof. Hierdoor raken uw hersenen beschadigd. In medische termen heet een beroerte een ‘CVA’. Dat is de afkorting van Cerebro Vasculair Accident, letterlijk vertaald: een ongeluk met een bloedvat in de hersenen.

Er zijn twee soorten beroertes:

  • Een herseninfarct: een bloedpropje sluit een bloedvat in uw hersenen af of een bloedvaatje in uw hals of hersenen is dichtgeslibd. Hierdoor krijgen uw hersenen weinig of tijdelijk geen zuurstof.
  • Een hersenbloeding: een bloedvat in uw hersenen scheurt of knapt. Daardoor hoopt het bloed zich in het hersenweefsel op en krijgen uw hersenen niet voldoende zuurstof.

Een herseninfarct komt het meeste voor (tachtig procent van de beroertes). Een hersenbloeding komt relatief vaker bij jongere mensen voor dan bij oudere mensen.

De gevolgen van een CVA

De gevolgen van een beroerte zijn afhankelijk van: Het deel van uw hersenen dat is beschadigd: een beroerte in uw linker hersenhelft zorgt vaak voor een verlamming van de rechterzijde van uw lichaam. Omgekeerd geldt hetzelfde: bij een beroerte in de rechter hersenhelft bent u links verlamd.

De hoeveelheid beschadigd weefsel in uw hersenen: als er veel hersencellen zijn afgestorven (een grote beroerte), krijgt u met meer klachten te maken dan wanneer er maar weinig hersencellen zijn afgestorven (kleine beroerte).

Klachten

  • Problemen met bewegen
  • Problemen met communiceren
  • Cognitieve problemen: u heeft misschien problemen bij het denken
  • Psychosociale problemen: er zijn misschien veranderingen in uw karakter, gedrag of stemming
  • Algemene klachten: u heeft bijvoorbeeld moeite met zelfverzorging

Verloop en herstel

Herstel na een beroerte verloopt bij iedereen anders en ook in een ander tempo. Daarom is het moeilijk te voorspellen hoever iemand weer herstelt. Bij veel patiënten gaan na een beroerte niet alle klachten over. Hierbij kunnen meerdere dingen een rol spelen.

Wilt u meer informatie?

Op de website van de Hersenstichting vindt u meer informatie over de CVA/beroerte.

De diagnose voor de behandeling

SMK Icon Doorverwijzing
1.

Doorverwijzing

SMK Icon Contactarts Persoonlijk
2.

Contact revalidatiearts

SMK Icon Observatieonderzoek
3.

Onderzoek en observatie

SMK Icon Revalidatieplan
4.

Revalidatieplan

Voor uw behandeling kunt u worden opgenomen (klinisch) of u wordt behandeld op de polikliniek. Dit is onder andere afhankelijk van de ernst van uw aandoening, welke hulpvraag u heeft, wat u nog kunt en welke hulp u nodig heeft. De revalidatiearts zal dit met u bespreken.

Behandelingen