Eén van de meest voorkomende hersenaandoeningen is de beroerte. Er zijn twee soorten beroertes: het herseninfarct en de hersenbloeding.

Wat is een beroerte (CVA)?

Bij een beroerte krijgt een deel van uw hersenen onvoldoende zuurstof en raakt daardoor beschadigd. In medische termen heet een beroerte een ‘CVA’. Dat is de afkorting van Cerebro Vasculair Accident, letterlijk vertaald: een ongeluk met een bloedvat in de hersenen.

Er zijn twee soorten beroertes:

  • Een herseninfarct: een bloedpropje sluit een bloedvat in uw hersenen af of een bloedvaatje in uw hals of hersenen is dichtgeslibd. Hierdoor krijgen uw hersenen weinig of tijdelijk geen zuurstof.
  • Een hersenbloeding: een bloedvat in uw hersenen scheurt of knapt. Daardoor hoopt het bloed zich in het hersenweefsel op en krijgen uw hersenen niet voldoende zuurstof.

Een herseninfarct komt het meeste voor (tachtig procent van de beroertes). Een hersenbloeding komt relatief vaker bij jongere mensen voor dan bij oudere mensen.

De gevolgen van een CVA

De gevolgen van een beroerte zijn afhankelijk van: Het deel van uw hersenen dat is beschadigd: een beroerte in uw linker hersenhelft zorgt vaak voor een verlamming van de rechterzijde van uw lichaam. Omgekeerd geldt hetzelfde: bij een beroerte in de rechter hersenhelft bent u links verlamd.

De hoeveelheid beschadigd weefsel in uw hersenen: als er veel hersencellen zijn afgestorven (een grote beroerte), krijgt u met meer klachten te maken dan wanneer er maar weinig hersencellen zijn afgestorven (kleine beroerte).

Klachten

Verloop en herstel

Herstel na een beroerte verloopt bij iedereen anders en ook in een ander tem­po. Daarom is het moeilijk te voorspellen hoever iemand weer her­stelt. Bij veel patiënten gaan na een beroerte niet alle klachten over. Hierbij kunnen meerdere dingen een rol spelen:

  • De ernst van het letsel: hoe groter de beschadiging, hoe kleiner de kans op volledig herstel.
  • Leeftijd: jongere mensen herstellen vaak sneller en houden meestal minder klachten over dan ouderen.
  • Als iemand al eerder hersenletsel heeft opgelopen, komen de oude nog bestaande klachten vaak sterker naar voren. Ze stape­len als het ware op.
  • Welk deel van de hersenen beschadigd is.

Periode van herstel

In het eerste half jaar gaat het herstel meestal het snelst. De herse­nen kunnen zich in beperkte mate zelf herstellen. Ook nemen delen van de hersenen die niet beschadigd zijn taken over van beschadigde delen. Na zes maanden is er nog steeds sprake van herstel. Het herstel gaat dan echter wel minder snel en met kleinere stappen. Na één tot twee jaar kunnen we meestal pas met enige zekerheid vaststellen wat de blijvende gevolgen zijn van de beroerte.

Sommige mensen krijgen na hun eerste beroerte een tweede beroerte. Daarom is het voor u belangrijk om de risicofactoren zoveel mogelijk te verminderen. Bijvoorbeeld door gezonder te gaan leven. Een gezonde leefstijl draagt namelijk bij aan uw herstel en vermindert de kans op herhaling van een beroerte.

Wilt u meer informatie?

Op de website van de Hersenstichting vindt u meer informatie over de CVA/beroerte.

De diagnose voor de behandeling

Voor uw behandeling kunt u worden opgenomen (klinisch) of u wordt behandeld op de polikliniek. Dit is onder andere afhankelijk van de ernst van uw aandoening, welke hulpvraag u heeft, wat u nog kunt en welke hulp u nodig heeft. De revalidatiearts zal dit met u bespreken.