Eén van de meest voorkomende hersenaandoeningen is de beroerte.

Wat is een beroerte (CVA)?

Bij een beroerte krijgt een deel van uw hersenen onvoldoende zuurstof. Hierdoor raken uw hersenen beschadigd. In medische termen heet een beroerte een ‘CVA’. Dat is de afkorting van Cerebro Vasculair Accident, letterlijk vertaald: een ongeluk met een bloedvat in de hersenen.

Er zijn twee soorten beroertes:

  • Een herseninfarct: een bloedpropje sluit een bloedvat in uw hersenen af of een bloedvaatje in uw hals of hersenen is dichtgeslibd. Hierdoor krijgen uw hersenen weinig of tijdelijk geen zuurstof.
  • Een hersenbloeding: een bloedvat in uw hersenen scheurt of knapt. Daardoor hoopt het bloed zich in het hersenweefsel op en krijgen uw hersenen niet voldoende zuurstof.

Een herseninfarct komt het meeste voor (tachtig procent van de beroertes). Een hersenbloeding komt relatief vaker bij jongere mensen voor dan bij oudere mensen.

De gevolgen van een CVA

De gevolgen van een beroerte zijn afhankelijk van: Het deel van uw hersenen dat is beschadigd: een beroerte in uw linker hersenhelft zorgt vaak voor een verlamming van de rechterzijde van uw lichaam. Omgekeerd geldt hetzelfde: bij een beroerte in de rechter hersenhelft bent u links verlamd.

De hoeveelheid beschadigd weefsel in uw hersenen: als er veel hersencellen zijn afgestorven (een grote beroerte), krijgt u met meer klachten te maken dan wanneer er maar weinig hersencellen zijn afgestorven (kleine beroerte).

Klachten

Bent u vermoeid? Heeft u wonden? Of heeft u bijvoorbeeld moeite met het oppakken van werk of school? Deze klachten komen vaak voor na een beroerte. Hier onder kunt u meer lezen over deze klachten.

De beroerte heeft een deel van uw hersenweefsel beschadigd. Het kan daarbij gaan om het deel van de hersenen dat uw bewegingen aanstuurt. Uw bewegingen voelen dan anders en zien er anders uit. Het kost moeite om uw arm en/of been goed te kunnen gebruiken. Soms lukt dit helemaal niet. Vlak na de beroerte of de eerste dagen erna gaat het bewegen vaak het moeilijkst. Daarna begint meestal herstel en merkt u dat het beter gaat. Het herstel kan weken en zelfs maanden doorzetten. Herstel in bewegen kan echter ook helemaal uitblijven. Problemen in de motoriek ervaart u op één of meerdere van de volgende gebieden:

Na een beroerte kunt u problemen in uw communicatie hebben. U heeft bijvoorbeeld moeite met het voeren van een gesprek, het lezen van een boek of het schrijven van uw naam. Als u na de beroerte problemen heeft met het begrijpen van taal, dan spreken we van ‘afasie’. Bij afasie kunt u in meer of mindere mate moeite hebben met lezen, schrijven, spreken en begrijpen van taal. Op het gebied van communicatie kunt u problemen ervaren met:

Bij cognitieve problemen heeft u problemen bij het denken. Denken is nodig bij alles wat u doet, van wassen en aankleden tot werk en hobby’s. Cognitieve problemen zijn niet altijd zichtbaar. Soms merken u en uw omgeving ze ook niet direct op. Toch kunnen deze problemen het oppakken van uw dagelijks leven behoorlijk in de weg zitten. Bijvoorbeeld:

Bij psychosociale problemen kunt u denken aan veranderingen in uw karakter, gedrag of stemming. U voelt zich niet meer uzelf, of misschien merkt vooral uw omgeving dit op. De omgang met anderen verloopt niet meer vanzelfsprekend. Ook moeite met het inschakelen van mantelzorg valt hieronder. U vindt hier uitleg over:

Verloop en herstel

Herstel na een beroerte verloopt bij iedereen anders en ook in een ander tem­po. Daarom is het moeilijk te voorspellen hoever iemand weer her­stelt. Bij veel patiënten gaan na een beroerte niet alle klachten over. Hierbij kunnen meerdere dingen een rol spelen:

Periode van herstel

In het eerste half jaar gaat het herstel meestal het snelst. De herse­nen kunnen zich in beperkte mate zelf herstellen. Ook nemen delen van de hersenen die niet beschadigd zijn taken over van beschadigde delen. Na zes maanden is er nog steeds sprake van herstel. Het herstel gaat dan echter wel minder snel en met kleinere stappen. Na één tot twee jaar kunnen we meestal pas met enige zekerheid vaststellen wat de blijvende gevolgen zijn van de beroerte.

Wilt u meer informatie?

Op de website van de Hersenstichting vindt u meer informatie over de CVA/beroerte.

De diagnose voor de behandeling

Doorverwijzing

1

Contact revalidatiearts

2

Onderzoek en observatie

3

Revalidatieplan

4

Voor uw behandeling kunt u worden opgenomen (klinisch) of u wordt behandeld op de polikliniek. Dit is onder andere afhankelijk van de ernst van uw aandoening, welke hulpvraag u heeft, wat u nog kunt en welke hulp u nodig heeft. De revalidatiearts zal dit met u bespreken.

Behandelingen