Download dit plan

Young Strokes

Mensen die op jonge leeftijd (jonger dan 50 jaar) een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) hebben doorgemaakt, behoren tot de groep ‘young stroke’.

Wat en voor wie? 

In het (poli)klinische revalidatieprogramma Young Strokes kijken we specifiek naar de behoeftes en vragen van jongere personen. Denk aan vragen op het gebied van werk, gezin, school en sport. De beperkingen die u ervaart, kunnen invloed hebben op verschillende aspecten van het leven, zoals de rol die je hebt als partner of ouder, of van werknemer of student. Daarnaast werken we samen met het Radboudumc, dat wetenschappelijk onderzoek doet naar deze groep revalidanten.

 

Onze behandeling

Het doel van de behandeling is het weer zo goed mogelijk uitvoeren van diverse activiteiten of vaardigheden, aansluitend bij uw hulpvraag en rollen die u vervult. In sommige gevallen adviseren wij u een traject voor arbeidsre-integratie te volgen bij een andere organisatie.

Daarnaast is goede informatie over de toekomstverwachting erg belangrijk en is er tijdens uw revalidatie aandacht voor ‘secundaire preventie’: het verminderen van het risico op een nieuwe beroerte of het risico op andere hart- en vaatziekten. Wij informeren u over een gezonde leefstijl en er is aandacht voor het instellen van de juiste medicatie.

De psycholoog en maatschappelijk werkende hebben aandacht voor de gevolgen van de beroerte die passen bij uw activiteiten en levensvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werk en school, rol in het gezin, rol als partner en omgaan met vermoeidheid.