Praktische informatie over uw poliklinische en klinische behandeling

Op deze pagina vindt u praktische informatie rondom uw opname en rondom uw poliklinische behandeling.

Zo leest u hier bijvoorbeeld terug wat de bezoektijden zijn, waar u rekening mee moet houden op uw eerste dag van behandeling en met wie u contact kan opnemen als u vragen heeft over uw afspraak.

Praktisch voor uw poliklinische behandeling

De afdeling Zorglogistiek Revalidatie nodigt u telefonisch uit voor de start van de behandeling. Een paar dagen van tevoren ontvangt u ook een therapierooster.

Kijk voor uw afspraak hoe u het beste naar de kliniek kunt reizen voor uw afspraak. Op onze pagina contact en locaties vindt u al onze locaties. Daar vindt u ook per locatie de functie ‘plan route’. Houdt u ook voldoende rekening met eventuele reistijd in de spits. Informatie over waar u zich kunt aanmelden in het ziekenhuis, vindt u in uw brief.

Hou ook rekening met wegwerkzaamheden op uw route naar de Sint Maartenskliniek. Een overzicht van actuele wegwerkzaamheden in de Provincie Gelderland vindt u op deze website.

Op de eerste behandeldag – waarop uw partner of familielid van harte welkom zijn! – ontvangt de verpleegkundige u. Zij geeft u informatie over de dagelijkse gang van zaken, maar ook bijvoorbeeld over vervoer en verzekering en hulpmiddelen.

Voor uw persoonlijke bezittingen is een kluisje beschikbaar. Neemt u uw actuele medicatieoverzicht mee; dan heeft u alle benodigde informatie bij de hand. Het medicatieoverzicht kunt u opvragen bij uw apotheek. U hoeft geen sportkleding mee te nemen; kleding waarin u gemakkelijk kunt bewegen is prima. Draag gemakkelijke schoenen.

Meestal komt u meerdere dagdelen per week naar het Revalidatiecentrum. We gaan er van uit dat u 5 dagen per week beschikbaar bent voor het volgen van therapieën. Alleen bij zeer dringende redenen kunt u hiervan afwijken. Dit kan alleen na overleg met uw revalidatiearts. Ook als u met vakantie wilt, dan bespreekt u dat met de revalidatiearts.
Aan het einde van de week ontvangt u uw nieuwe therapierooster.

Wilt u minimaal 10 minuten voor aanvang van de eerste therapie aanwezig zijn? U kunt plaatsnemen in de wachtruimte voor de balie. Uw behandelaar haalt u daar op. Een behandeldag bestaat vaak uit twee tot vier afspraken met verschillende therapeuten.

Tussen de verschillende therapieën zit meestal een korte pauze.

Als u uw eigen lunch meebrengt, kunt u gebruik maken van de lunchruimte achter de balie van afdeling G1. Ook kunt u lunchen in ons restaurant ‘Het Rondeel’.

Als u van ver komt, kan het zijn dat u de nacht voorafgaand aan uw opname of onderzoek in een hotel in de buurt van de Sint Maartenskliniek wilt verblijven. Ook voor uw partner, familie of bekenden biedt deze hotelservice mogelijkheden. Zo hoeven zij zich geen zorgen te maken over files of vertragingen. En kunnen zij ontspannen bij u in de buurt verblijven. Meer informatie vindt u op onze pagina Hotelservice.

Eén van onze behandelmogelijkheden is telebehandeling: het behandelen op afstand. Een voorbeeld hiervan is beeldbellen bij een afspraak met uw revalidatiearts. Een ander voorbeeld is het gebruik maken van telerevalidatie hierbij traint u in uw eigen omgeving en de therapeut begeleidt u op afstand.

 

Behandelen op afstand: beeldbellen

Contact opnemen

Heeft u vragen over uw afspraak? Of kunt u onverwachts niet naar uw behandeling komen omdat u bijvoorbeeld ziek bent? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door samen met uw patiëntnummer en geboortedatum.

telefoon Bellen bericht Stuur een mail

Praktisch voor uw klinische behandeling

Kijk voor uw opname hoe u het beste naar de kliniek kunt reizen voor uw opname. Een overzicht van al onze locaties vindt u op onze pagina contact en locaties. Daar vindt u ook per locatie de functie ‘plan route’. Houdt u ook voldoende rekening met eventuele reistijd in de spits. Informatie over waar u zich kunt aanmelden in het ziekenhuis, vindt u in uw brief.

Hou ook rekening met wegwerkzaamheden op uw route naar de Sint Maartenskliniek. Een overzicht van actuele wegwerkzaamheden in de Provincie Gelderland vindt u op deze website.

Op de opnamedag – waarop uw partner of familielid van harte welkom zijn! – ontvangt de verpleegkundige u. Zij geeft u informatie over de dagelijkse gang van zaken.

Voor uw persoonlijke bezittingen is een kluisje beschikbaar op uw eigen kamer.

07.30 uur - 10.00 uur - opstaan, wassen verzorging, ontbijt in de eetkamer/eigen kamer

10.00 uur - koffie, thee, fris in de huiskamer

12.00 uur - 12.30 uur - lunch in de eet-/huiskamer
12.30 uur - 14.00 uur - gelegenheid tot rusten (afhankelijk van therapieschema)
14.00 uur - koffie, thee of fris in de huiskamer

17.15 uur - 17.45 uur - avondeten in de eet-/huiskamer
17.45 uur - 18.30 uur - gelegenheid tot rusten
18.30 uur - 21.00 uur - bezoek
20.00 uur - koffie, thee of fris in de huiskamer
21.00 uur - start avondverzorging

De momenten van opstaan, wassen, aan- en uitkleden en de maaltijden zijn (zo mogelijk) ook therapiemomenten.

U heeft meerdere dagdelen per week therapie. U krijgt hiervoor een therapierooster.

Het kan zijn dat u op uw kamer therapie heeft. Maar er zijn ook diverse therapieruimtes waar behandeling plaatsvindt.

Op onze dwarslaesieafdeling is het mogelijk voor een logé om te overnachten, bijvoorbeeld uw partner. Dit gaat altijd in overleg met de verpleging.

In de periode van uw opname kunt u op weekendverlof naar huis. Het doel is dat u leert functioneren met uw huidige beperkingen in uw eigen omgeving. De revalidatiearts beoordeelt of u op weekendverlof kunt gaan.

Misschien heeft u ondersteuning en begeleiding nodig tijdens het weekendverlof. Uw mantelzorger mag dit zelf doen, maar mag hiervoor ook iemand anders inschakelen. De persoon die u begeleidt tijdens het weekendverlof krijgt van tevoren informatie en instructies, mocht dit nodig zijn.

Bent u afhankelijk van thuiszorg? Dan komen de extra kosten voor de thuiszorg voor eigen rekening. Bij uw weekendverlof kunt u, als dit voor u nodig is, een rolstoelkussen met hoes en glijplank meenemen. Als u materialen leent dan kunnen we een borg en/of een huurbedrag per week berekenen. Borg krijgt u terug als u de artikelen heeft ingeleverd.

Als u op weekendverlof gaat, kan het zijn dat u een vragenlijst mee naar huis krijgt. Deze vragenlijst is bedoeld om het weekend te evalueren. De lijst vult u samen met uw contactpersoon en/of begeleider in. Wanneer u weer terug bent van uw weekendverlof, bespreekt u samen met uw mantelzorger de aandachtspunten uit de vragenlijst met de verpleegkundige. Misschien heeft u nog vragen of wensen. Bijvoorbeeld om het verplaatsen van de rolstoel naar de auto extra te oefenen of om aanpassingen in uw huis te doen. De verpleegkundige zorgt dat deze vragen/wensen bij het behandelteam terechtkomen.

De bezoektijden van de verpleegafdelingen Revalidatie zijn: 

  • Maandag t/m vrijdag: 18.30 uur tot 21.00 uur
  • Zaterdag en zondag: 14.00 uur tot 21.00 uur

Voor alle afdelingen geldt dat in bijzondere situaties andere tijden mogelijk zijn, maar alleen na overleg met de verpleging.

Als u van ver komt, kan het zijn dat u de nacht voorafgaand aan uw opname of onderzoek in een hotel in de buurt van de Sint Maartenskliniek wilt verblijven. Ook voor uw partner, familie of bekenden biedt deze hotelservice mogelijkheden. Zo hoeven zij zich geen zorgen te maken over files of vertragingen. En kunnen zij ontspannen bij u in de buurt verblijven. Meer informatie vindt u op onze pagina Hotelservice.

Als uw vrienden, familie of naasten u een kaart of brief willen sturen tijdens uw opname, dan kunnen zij dit adresseren aan het volgende adres:

Sint Maartenskliniek
<uw naam + afdeling waar u bent opgenomen>
Postbus 9011
6500 GM Nijmegen

Wilt u zelf een kaart of brief versturen tijdens uw opname? Dan kun u deze post afgeven bij de verpleging of zelf in de brievenbus (buiten, voor de hoofdingang van de kliniek) deponeren.

Ontspanning en activiteiten tijdens uw verblijf

Op de klinische afdeling neurorevalidatie is een aantal beweegpleinen ingericht. De pleinen zijn ingericht als kleine ontmoetingsplaatsen; ze zorgen voor levendigheid op de afdeling, ook buiten de therapietijden om. De aangeboden activiteiten hebben voor een deel een therapeutisch doel. Ook dragen ze bij aan sociaal contact tussen revalidanten onderling, mantelzorgers en/of bezoek. De beweegpleinen zijn voortdurend in ontwikkeling. Telkens zoeken we naar nieuwe kansen en mogelijkheden om het aanbod uit te breiden. Naast de vaste pleinen richten we ook regelmatig ‘proefopstellingen’ in op de afdeling. Samen met producenten testen we verschillende nieuwe oefenvormen en beoordelen we of de vernieuwingen meerwaarde hebben voor herstel van onze revalidanten.

Op het fitnessplein staan een hometrainer en een Motomed (hometrainer die je kunt gebruiken bij verminderde balans). Ook is er een fietslabyrint. Het fietslabyrint maakt het fietsen extra aantrekkelijk, omdat je door middel van een scherm interactief verschillende routes kunt fietsen door steden en natuurgebieden. Het fietslabyrint biedt bij een aantal routes de mogelijkheid om zelf het verloop van de route te kiezen.

Er is een grote tafel met daarop steeds wisselende legpuzzels. Aan deze puzzels mag iedereen een stukje bijleggen. Naast de tafel staat ook een boekenkast, die net zo werkt als een mini-bieb: je bent van harte welkom om een boek mee te nemen, en om uitgelezen boeken in de kast achter te laten voor een volgende lezer.

Het oefenportaal is een digitale omgeving met instructies en tips voor oefeningen waarmee revalidanten zelf kunnen oefenen. Vaak maken we daarbij gebruik van oefenmaterialen. Bij het oefenportaalplein kun je deze materialen vinden. Aan een tafel die in hoogte verstelbaar is kun je de oefeningen uitvoeren.

In de woonkamer hebben we verschillende bord- en kaartspellen. Samen met andere revalidanten, familie en bezoek kun je hiermee spelen. Tijdens de sociale interactie en het spelen van het spel oefen je onbewust vaardigheden zoals geheugen, spreekvaardigheden en fijne arm-hand motoriek.

Op het ‘Digiplein’ staat een groot in hoogte verstelbaar Digiboard (beeldscherm), waarop verschillende apps staan.  We kunnen het scherm plat als tafel instellen (bijvoorbeeld voor Airhockey). Het scherm kunnen we ook rechtop staand gebruiken voor geheugenspellen. Door de grootte van het scherm en de opdrachten van het spel, lok je onder andere beweging van de arm en hand uit.

Er is een huiskamer op de neurorevalidatie waar je koffie en thee kunt drinken en gezamenlijk eten. 

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen worden op voorschrift van een revalidatiearts aangemeten en gemaakt. Uw zorgverzekeraar of de gemeente vergoedt een groot deel van deze producten. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Op het terrein van de Sint Maartenskliniek bevindt zich de onafhankelijke Prothese- en OrtheseMakerij die zich bezighoudt met hulpmiddelen. Zij verzorgen de productie van individuele hulpmiddelen op maat. Denk daarbij aan prothesen, maatschoenen, beugels en spalken. Daarnaast kunt u bij hen ook terecht voor de aanschaf, reparatie of aanpassing van andere hulpmiddelen. Bijvoorbeeld speciale fietsen, rolstoelen, loophulpmiddelen, zelfverzorgingsartikelen en statafels. Deze categorie hulpmiddelen kunt u tijdens uw opname ook lenen. Hiervoor brengen we geen kosten in rekening. Tijdens proefverlof en weekendverlof kunt u deze geleende hulpmiddelen mee naar huis nemen. Ook dit brengen we niet in rekening.

Kunt u na uw ontslag niet zonder een rolstoel? Dan is het mogelijk de rolstoel waarin u gerevalideerd heeft voor een korte periode te huren. Dit geldt ook voor eventuele rolstoelkussens. Dit kunt u in overleg met uw behandelend ergotherapeut regelen bij OIM/POM revalidatietechniek.

Sport

Sport heeft een speciale plaats voor mensen die revalideren.

Allereerst kan het een belangrijk revalidatieonderdeel zijn. Daarnaast kunt u kennismaken met bepaalde sporten via ons sportloket, die wellicht na uw ontslag een plezierige en zinvolle tijdbesteding kunnen vormen. De sporten die u in de Sint Maartens­kliniek kunt beoefenen zijn onder andere: judo, boogschieten, rolstoelten­nis, zwemmen, paardrijden, rolstoelhockey, rolstoel­basket­bal en quadrug­by (rolstoelrugby voor mensen met een motorische beperking aan armen én benen).

Het ziekenhuis is nauw betrokken bij het landelijke project Revalidatie & Sport van de Nederlandse Bond van Aangepaste Sporten (NEBAS).

Vervoer

Vooraf kunt u informatie bij uw zorgverzekeraar inwinnen over de regelingen en vergoedingen van vervoer. De regelingen zijn per zorgverzekeraar verschillend.

Komt u met eigen vervoer? Dan kunt u aan het einde van uw revalidatietraject een vervoersoverzicht opvragen via de secretaresse. Het kan zijn dat u met dit overzicht bij uw zorgverzekeraar een tegemoetkoming kunt krijgen voor uw reiskosten. De verpleegkundigen van de huiskamer kunnen u hierover informeren.