De Sint Maartenskliniek hecht grote waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens.

Bescherming persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. Deze wet beschermt de privacy van burgers. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via onze website. Als u op een aangegeven e-mailadres, een elektronisch formulier of op andere wijze op onze website reageert, worden uw gegevens (uw e-mailadres, naam en/of adres) verwerkt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw verzoek te behandelen en/of uw reactie te beantwoorden. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf achtergelaten heeft. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat kunt u zelf doen?

Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.