Uw medisch dossier is altijd eigendom van de zorginstelling die u behandelt. Dit geldt ook voor de Sint Maartenskliniek.

U heeft als patiënt natuurlijk recht op inzage van dit medisch dossier. Ook mag u een verzoek doen om een kopie van uw dossier of een deel hiervan te ontvangen.