Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde

Een chronische ziekte of aangeboren aandoening zet uw leven op zijn kop. Ook een dwarslaesie, een beroerte of bijvoorbeeld een amputatie zijn ingrijpende gebeurtenissen. Toch wilt u de draad oppakken en zo goed en zo zelfstandig mogelijk weer meedoen in de maatschappij. Dat gaat stap voor stap. In het Revalidatiecentrum van de Sint Maartenskliniek helpen wij u deze stappen te zetten. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk.

Volwassenen en kinderen

In het revalidatiecentrum in Nijmegen revalideren volwassenen na een ongeluk, een dwarslaesie, een been- of armamputatie. Ook mensen met een aangeboren of niet-aangeboren hersenaandoening of zenuw- en spierziekten kunnen terecht in ons Revalidatiecentrum. Daarnaast hebben we revalidatieprogramma’s voor mensen met chronische pijn en voor mensen met een orthopedische aandoening. Alle zorg en diagnostiek op het gebied van loopproblematiek hebben we ondergebracht in ons Loop Expertise Centrum.
Bij de kinderrevalidatie revalideren peuters en kinderen met een stoornis aan het houdings- en bewegingssysteem of het zenuwstelsel.

 

Revalidatie op basis van uw wensen en mogelijkheden

Binnen het revalidatiecentrum zien we u, en/of uw partner, familie, mantelzorger, ouders/verzorgers als gelijkwaardige partner in de behandeling. We bieden diverse revalidatiebehandelingen, zowel klinisch (opname) als poliklinisch. Onze specialisten kijken samen met u of in aanmerking komt voor één van deze revalidatiebehandelingen en welke behandeling het best past bij uw situatie. Wij weten dat revalideren hard werken is en willen u hierin optimaal begeleiden. Wij luisteren naar uw wensen en kijken naar uw mogelijkheden. Vervolgens stellen we samen met u uw revalidatiedoelen vast. Steeds helpen wij u uw grenzen te verleggen, zodat u stap voor stap de kwaliteit van uw leven verbetert.

Gespecialiseerd behandelteam in ons revalidatiecentrum

Binnen uw revalidatie werken we met een multidisciplinair behandelteam. Dat betekent dat - naast uw revalidatiearts - meerdere gespecialiseerde behandelaars betrokken zijn bij uw behandeling, zoals verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en maatschappelijk werk. Het is afhankelijk van uw revalidatiedoelen en revalidatieplan welke behandelaars u zullen begeleiden.

Revalidatie op andere locaties

Voor een consult bij één van onze revalidatieartsen of voor een poliklinische revalidatiebehandeling kunt u ook terecht op andere locaties. We werken samen met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen) en Maasziekenhuis Pantein (Boxmeer).

Informatie over uw revalidatiebehandeling

U kunt één of meerdere afspraken hebben op de polikliniek. Of u volgt meerdere dagdelen per week een therapieprogramma om bijvoorbeeld uw lichamelijke conditie te verbeteren.

Een poliklinische revalidatiebehandeling bestaat uit op elkaar afgestemde therapieën en begeleidingsvormen. Deze zijn erop gericht de gevolgen van uw aandoening zoveel mogelijk te verminderen en u zoveel mogelijk uw zelfstandigheid terug te geven. Bij deze behandeling komt u met eigen vervoer of per taxi voor therapie naar het Revalidatiecentrum. Na afloop van de therapie gaat u dezelfde dag weer naar huis.

Afhankelijk van uw situatie, verschillen de duur van de behandeling en de therapieën die u krijgt. In het gesprek met uw revalidatiearts en/of behandelteam spreekt u af welke behandelingen passen bij uw situatie en doelen. 

U kunt voor de revalidatie worden opgenomen (klinische behandeling). Tijdens uw opname leert u hoe u weer zo goed mogelijk kunt functioneren in uw dagelijks leven.

Een opname betekent dat u dag en nacht in de Sint Maartenskliniek verblijft. Tijdens het verblijf oefent u dagelijks verschillende activiteiten en vaardigheden om stap voor stap weer zoveel mogelijk dingen zelf te doen.

Doel is dat u zo goed mogelijk kunt functioneren in uw dagelijks leven: privé en op het werk.
In overleg met uw behandelaars stellen we een behandelplan op dat is afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.

Afhankelijk van uw situatie, verschillen de duur van de behandeling en de therapieën die u krijgt. In het gesprek met uw revalidatiearts en/of behandelteam spreekt u af welke behandelingen passen bij uw situatie en doelen. Weekendtherapie kan een onderdeel zijn van de behandeling.

Het team bespreekt regelmatig met u hoe het gaat met het behalen van de door u gewenste doelen. Op basis hiervan stellen we de doelstellingen eventueel bij.

Betrokkenheid van partner en/of familie

Uw naasten zijn nauw betrokken bij de behandeling. Als u wilt kunnen zij meekijken bij uw therapieën en krijgen ze concrete adviezen.

Geestelijke verzorging

De opname in het revalidatiecentrum is een ingrijpende ervaring. Te maken krijgen met ziekte en handicaps, heeft effect op hoe u in het leven staat. De manier waarop u tegen het leven aankijkt en wat u waardevol vindt, speelt daarbij een grote rol. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u een gesprek aanvragen met de medewerkers van de geestelijke verzorging.

Wij stellen hoge eisen aan de zorg die wij leveren en gebruiken daarvoor diverse veiligheidsmethodes. Dit merkt u doordat wij u regelmatig om uw naam en geboortedatum vragen, of doordat we u voorafgaand aan uw bezoek een aantal vragen stellen.

Op onze revalidatie afdeling verzamelen wij diverse (anonieme) gegevens. Wij leveren deze gegevens aan Revalidatie Nederland. Hierdoor vergelijken we onze prestaties met andere centra en leren we van elkaar. U kunt deze gegevens inzien op revalidatiecheck.nl.

Een voorbeeld van een meetinstrument dat wij gebruiken om kwaliteitsgegevens inzichtelijk te maken is de COPM. De COPM is een methode waarmee de ergotherapeut met u, de ouders van de revalidant en/of mantelzorger in gesprek gaat, om samen te achterhalen wat u wilt bereiken met de revalidatiebehandeling. Op basis van uw belangrijkste hulpvragen stelt het team het behandelplan op. De COPM wordt afgenomen voorafgaand aan vrijwel ieder revalidatietraject.

Uw mening telt

Aan het einde van het revalidatietraject vragen wij u een enquête in te vullen om te onderzoeken of u tevreden bent geweest over onze zorg

Vernieuwing zit ons bloed. Simpelweg omdat dit voor u de best denkbare zorg oplevert. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn al sinds lange tijd traditie in de Sint Maartenskliniek. We onderzoeken continu nieuwe behandelingen en innovaties. Verder toetsen we bestaande behandelingen. Alleen op die manier kunnen we patiënten onze unieke, gespecialiseerde en effectieve behandelingen bieden.

Specialisten Revalidatiegeneeskunde

Meer Specialisten