Geestelijke verzorging

Voor de Sint Maartenkliniek is geestelijke verzorging een wezenlijk onderdeel van goede zorg. In de Sint Maartenskliniek in Nijmegen werken twee geestelijk verzorgers. Zij zijn er voor mensen van alle religieuze achtergronden en levensvisies.

Geestelijke verzorging biedt ruimte aan wat u bezig houdt tijdens de opname. U heeft met een geestelijk verzorger een gesprek van mens tot mens, waarbij er aandacht is voor uw persoon als geheel. Geestelijke verzorging kan voor ieder mens op een verschillende manier worden ingevuld.

Uw verblijf in het ziekenhuis kan voor u een intensieve tijd zijn. Afhankelijk van uw klachten, uw voorgeschiedenis en de gang van zaken tijdens de opname kan een ziekenhuisopname veel bij u oproepen. U kunt bij de geestelijk verzorger terecht als u behoefte heeft om daarover te praten.

Door uw verblijf bij ons in de Sint Maartenskliniek kunt u zich kwetsbaarder en emotioneler voelen. Gedachten en emoties hierbij kunnen zijn:

 • Ik vind het moeilijk afhankelijk te zijn; er is zoveel tijd om te piekeren
 • Ik mis mijn huisgenoten, ik heb heimwee
 • ’s nachts kan ik niet slapen
 • Ik droom veel
 • Er is zoveel tijd om te piekeren

Het kan ook zijn dat uw opname herinneringen oproept aan eerdere ervaringen:

 • Mijn man is onlangs overleden
 • Aan mijn ouders heb ik veel te danken
 • Ik heb al zoveel meegemaakt

Mogelijk kunt u door uw opname niet bij een belangrijke gebeurtenis zijn:

 • Mijn broer is plotseling overleden. Hij wordt morgen begraven, maar ik kan er niet bij zijn.

Uw ziekte, operatie of behandeling kan vragen oproepen als:

 • Waarom gebeurt mij dit?
 • Is God er wel?
 • Hoe moet het nu thuis; kan ik nog een goede moeder of vader zijn?
 • Kan ik nog wel werken?

U staat meer dan anders stil bij de zin van alles. U stelt zich bijvoorbeeld vragen als ‘waar heb ik het altijd voor gedaan?’, of ‘wat is echt belangrijk voor mij?’ Door het verblijf in de Sint Maartenskliniek kunt u zich ook dankbaar voelen voor de lieve mensen om u heen en meer gaan genieten van de kleine dingen van het leven.

Luisterend oor

Als u hier iets van herkent, heeft u wellicht behoefte aan iemand waarbij u uw hart kunt luchten. Iemand die een deskundig luisterend oor biedt, iemand die zonder oordelen en adviezen met u in gesprek gaat, iemand die oprecht contact met u heeft. Alle patiënten in ons ziekenhuis én hun naasten kunnen hiervoor terecht bij één van onze geestelijk verzorgers. U kunt een verpleegkundige vragen om uw behoefte aan een geestelijk verzorger door te geven. U kunt haar ook zelf aanspreken wanneer ze op uw afdeling is.

Aandacht voor wat u bezighoudt

In de Sint Maartenskliniek werken twee geestelijk verzorgers, vanuit een verschillende religieuze achtergrond. Zij staan open voor de rijkdom van alle spirituele tradities. De geestelijke verzorgers zijn gewend om met mensen in uiteenlopende situaties en van verschillende achtergronden in contact te treden. In een sfeer van respect en ruimte voeren zij gesprekken. Zij gaan uit van het verhaal dat u wilt vertellen en de wijze waarop u daarin staat.

Behalve ondersteunende en verhelderende gesprekken kunt u ook op andere manieren samen met de geestelijk verzorgers aandacht geven aan wat u bezighoudt. Bijvoorbeeld via gebed, stilte, meditatie, rituele expressie of symboliek.

Vieringen

Iedere zondag is er om 10:30 uur een liturgieviering in de Ontmoetingsruimte van het P/Q-gebouw op de tweede verdieping van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Ook op de christelijke feestdagen zijn er vieringen. Mensen van alle geloofsachtergronden zijn welkom met hun familie of kennissen. Tijdens de viering wordt de communie in het ziekenhuis rondgebracht bij mensen die daar prijs op stellen.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt u gevraagd of u belangstelling heeft voor de viering. Als u de vraag bent misgelopen, dan kunt u uw wens aan het verplegende personeel doorgeven. Na elke viering is er op de polikliniek van het orthopediecentrum koffie, thee en ruimte voor ontmoeting. Als u niet op eigen gelegenheid naar de viering kunt komen, kunnen we u ophalen en terugbrengen. Dit kan zowel in de rolstoel als in bed.

Contact

Er zijn verschillende manieren om met een geestelijk verzorger in contact te komen:

 • Voor sommige verpleegafdelingen kunt u dit thuis voor opname aangeven
 • Tijdens het intakegesprek met een verpleegkundige kunt u ookuw behoefte kenbaar maken. De verpleegkundige geeft dit door aan één van de geestelijk verzorgers.
 • Als u gedurende uw opname contact met een geestelijk verzorger wilt, kunt u een verpleegkundige vragen dit door te geven aan één van de geestelijke verzorgers.
 • U kunt ook zelf contact opnemen met de geestelijke verzorgers via het algemene telefoonnummer van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

Boxmeer

In het Maasziekenhuis is ook een Stiltecentrum voor patiënten en bezoekers. Het is een rustige plek om op adem te komen: om even stil te zijn, een fotoboek te bekijken, iets te lezen, gedachten en/of gebeden op te schrijven of een kaarsje branden. Het Stiltecentrum is dag en nacht geopend.