Ondersteunende zorg

Ondersteunende zorg

Verschillende specialisten en zorgafdelingen binnen de Sint Maartenskliniek ondersteunen onze afdelingen Orthopedie, Reumatologie, Revalidatiegeneeskunde en Pijnbestrijding om u de best mogelijke zorg te leveren.

Onder onze ondersteunende zorg vallen bijvoorbeeld de afdeling Radiologie voor het beeldvormend onderzoek en de afdeling Anesthesiologie voor een goede pijnstilling rondom de operaties. Deze ondersteunende specialisten en zorgafdelingen zijn net als de gehele Sint Maartenskliniek gespecialiseerd in houding en beweging. Daardoor kunnen ze u de beste (medische) ondersteuning bieden.

Onze internisten en geriaters zijn als consulent betrokken als u door de orthopeed, revalidatiearts of reumatoloog wordt behandeld. Zij geven u op verzoek van de hoofdbehandelaar advies over de behandeling van aandoeningen op het terrein van de interne geneeskunde en ouderenzorg.