Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan je hersenen, ontstaan door een ongeluk of ander trauma, of door schade van binnenuit. De afdeling kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek helpt je om te gaan met de gevolgen van dit letsel.

Wat is niet-aangeboren hersenletsel?

Niet-aangeboren hersenletsel, kortweg NAH, is schade aan je hersenen die ontstaan is na je eerste levensjaar. In Nederland krijgen ongeveer 19.000 kinderen per jaar te maken met een of andere vorm van hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeluk of tumor, een infectie, bijna-verdrinking, een herseninfarct, hersenbloeding, vergiftiging of bijvoorbeeld geweld.

Er zijn twee soorten NAH:

  • Traumatisch hersenletsel, door geweld van buitenaf (bijvoorbeeld een val of ongeluk)
  • Niet-traumatisch hersenletsel, door schade van binnenuit (zoals een tumor of hersenbloeding)

Veelvoorkomende klachten

  • Verslechtering of uitval van je grove en/of fijne motoriek of spraak
  • Moeite met leren
  • Moeite met emoties en gedrag
  • Problemen met slapen
  • Epilepsie
  • Moeite met vaardigheden als organiseren en plannen

Verloop van NAH

Bij NAH kan de hersenschade nog wel verbeteren in de loop van de tijd. De eerste twee jaren na het letsel zien we vaak de meeste verandering optreden. Na twee jaar is er min of meer sprake van een stabiele situatie. De gevolgen zijn dan veelal blijvend. Wanneer je naar de middelbare school gaat of op jezelf gaat wonen, moet je opeens een veel groter beroep doen op vaardigheden als organiseren en plannen. Het kan zijn dat je dan problemen krijgt, waarvan de relatie met een doorgemaakt hersenletsel niet altijd meteen duidelijk is.

De diagnose voor de behandeling

Wat voor behandeling is er voor je mogelijk?

Om een zo goed mogelijk antwoord op deze vraag te krijgen, is het belangrijk om duidelijk te hebben hoe je geheugen, informatieverwerking, gedrag en concentratie verlopen na het letsel. Door dit in kaart te brengen, kunnen we zo goed mogelijk inzetten op dat wat nodig is voor je herstel.

Is er sprake van verslechtering of uitval van je grove en/of fijne motoriek of spraak? Dan starten we direct met fysiotherapie, ergotherapie en/of logopedie. Verder houden we een neuropsychologisch onderzoek. Op basis hiervan kunnen we een passend begeleidingstraject voor je uitzetten. Dit gebeurt samen met een begeleider van Passend Onderwijs en je school. Om je problemen te vertalen naar de onderwijssituatie, kan het zijn dat je school een zorgarrangement aanvraagt. Het kan ook zijn dat het beter is om een vorm van speciaal onderwijs te volgen. Dit bespreken we dan met je ouders of verzorgers.

Meer informatie?

Op www.kinderneurologie.nl en www.hersenstichting.nl vind je meer informatie over niet-aangeboren hersenletsel.

Behandelingen