Download dit plan

Diagnostiek en advies bij eetproblemen

GOFIT staat voor Growth Oral motor Feeding Intervention Team. Het team geeft u en uw kind een advies om te helpen bij eetproblemen die uw kind heeft door een aandoening op het gebied van houding en beweging en/of het zenuwstelsel. Dit gebeurt na een uitgebreide diagnostiek aan de hand van vragenlijsten, videoanalyse en functioneel onderzoek. Het advies kan inhouden dat uw kind daarna verder poliklinisch behandeld wordt in de Sint Maartenskliniek.

Eetproblemen komen vaak voor bij kinderen die een ziekte hebben of hebben gehad. Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met de stap van lepelvoeding naar grof voedsel, of bijvoorbeeld niet weet hoe hij moet kauwen. Meestal gaan deze eetproblemen weer voorbij. Maar als een kind bijvoorbeeld een aandoening heeft op het gebied van houding en beweging (zoals cerebrale parese), gecombineerd met eetproblemen, dan kan dit een grote zorg zijn voor kind en ouders.

Het kan zijn dat er op langere termijn problemen ontstaan met de gezondheid. Ook kan het spanningen opleveren binnen het gezin en negatieve gevolgen hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het GOFIT-team kan hierbij helpen.

Hoe komt uw kind hier terecht?

Uw kind kan door de huisarts, kinderarts, (kinder)revalidatiearts of een andere medische specialist naar ons worden verwezen.

Onze behandeling

print

GOFIT is geschikt voor kinderen van 0 tot 13 jaar met een aandoening op het gebied van houding en beweging en/of het zenuwstelsel met:

  • lichamelijke problemen in mond-, keel- en/of maag-darmgebied (bijvoorbeeld reflux);
  • mond-motorische problemen door een neurologische oorzaak (bijvoorbeeld afwijkende reflexen of verstoorde gevoeligheid in de mond en/of een afwijkende mondmotoriek).

We behandelen geen kinderen met psychiatrische problemen. Zij krijgen een doorverwijzing. Wel kunnen we helpen bij het volgende:

  • Het afbouwen van de sondevoeding en het opbouwen van orale voeding.
  • Het leren om verschillende soorten voeding te eten, zodat je een uitgebalanceerd menu krijgt.
  • Het leren kauwen van voeding die bij je leeftijd past.
  • Het verminderen van de strijd rondom het eten.
  • Het veilig eten van voeding, waarbij we rekening houden met je (fysieke) mogelijkheden.
print

Binnen zes weken na de aanmelding, worden u en uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Voorafgaand aan deze dag vragen we u een aantal vragenlijsten in te vullen en een video te maken van een eetmoment. Tijdens de intake vindt diagnostiek plaats door de kinderarts, diëtist, logopedist en GZ-psycholoog. Zij beoordelen de resultaten van de vragenlijsten, de videoanalyse en het functioneel onderzoek. Naar aanleiding hiervan krijgt u een advies. Dit adviesgesprek vindt een week later plaats. Binnen twee weken krijgt u (en de verwijzers) een schriftelijk verslag van de bevindingen en het advies van het GOFIT-team.

print

Als uw kind in aanmerking komt voor behandeling, kan dat binnen de Sint Maartenskliniek poliklinisch gebeuren. Jullie worden dan gedurende een korte periode (vier weken) intensief begeleid. In de acht weken daarna krijgt u telefonische coaching. Na twaalf weken ronden we het traject af met een gesprek met het GOFIT-team. In dat gesprek brengen we de huidige situatie en eventuele (nieuwe) hulpvragen in kaart.

print

Door GOFIT wordt uw kind gestimuleerd orale voeding te nemen die past bij de leeftijd en (fysieke) mogelijkheden. De factoren die het eetprobleem in stand houden, brengen we in kaart en dringen we terug.

print

Bij GOFIT krijg je te maken met een multidisciplinair team. Het GOFIT-team bestaat uit een kinderrevalidatiearts, een diëtist, een logopedist, een orthopedagoog en een GZ-psycholoog.

print

Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen via (024) 365 9435.

E-mailen kan ook. Stuur een bericht naar [email protected].

Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.