Hersen(vlies)ontsteking

Hersenvliesontsteking (meningitis) en hersenontsteking (encefalitis) zijn zeldzame aandoeningen. Dit zijn aandoeningen die onder de vorm neurorevalidatie vallen in ons revalidatiecentrum. 

Wat is een hersenontsteking?

Bij een hersenontsteking (encefalitis) heeft u een ontsteking in uw hersenweefsel.

Wat is een hersenvliesontsteking?

Bij een hersenvliesontsteking heeft u een ontsteking van de vliezen die om uw hersenen en uw ruggenmerg liggen. De grens tussen hersenvliesontsteking en hersenontsteking is onscherp. Bij een hersenontsteking zijn namelijk ook vaak de hersenvliezen ontstoken.

Klachten

Afhankelijk van de ernst van uw ontsteking, kunt u de volgende klachten ervaren:

 • Hoge koorts
 • Sufheid
 • Verwardheid
 • Een stijve nek

Restverschijnselen

De genezing van een hersen(vlies)ontsteking kan volledig zijn, zonder dat je daarna nog last hebt. Dit noemen wij restverschijnselen. Heeft u een ernstige ontsteking (gehad)? Dan kan het zijn dat u na herstel toch nog een beschadiging in uw hersenen heeft. Hierdoor kunt u nog last hebben van epilepsie, spasticiteit, vermoeidheid en prikkelbaarheid ervaren. 

Deze klachten kunnen voorkomen op de volgende gebieden:

 • Lichamelijk (verlammingen, spasme)
 • Cognitief (geheugen, tempo van denken)
 • Communicatie (spreken, begrijpen)
 • Gedrag (initiatiefname, impulsiviteit)
 • Emotioneel

Je kunt deze hersenvliesontsteking op verschillende manieren krijgen.

 • Door verkoudheidsvirussen, mazelen en de bof.
 • Door schimmels of parasieten (komt niet zo vaak voor).
 • Na een infectie (of heel uitzonderlijk een vaccinatie) met onder andere waterpokken, pokken of kinkhoest.
 • Doordat een bacterie een infectie in uw hersenen veroorzaakt.

Wilt u meer informatie?

Op de website van de Hersenstichting vindt u meer informatie over hersen(vlies)ontstekingen.

De diagnose voor de behandeling

SMK Icon Doorverwijzing
1.

Doorverwijzing

SMK Icon Contactarts Persoonlijk
2.

Contact revalidatiearts

SMK Icon Observatieonderzoek
3.

Onderzoek en observatie

SMK Icon Revalidatieplan
4.

Revalidatieplan

Voor uw behandeling kunt u worden opgenomen (klinisch) of u wordt behandeld op de polikliniek. Dit is onder andere afhankelijk van de ernst van uw aandoening, welke hulpvraag u heeft, wat u nog kunt en welke hulp u nodig heeft. De revalidatiearts zal dit met u bespreken.

Behandelingen