Menu

Een van de specialismen van het Revalidatiecentrum van de Sint Maartenskliniek is neurorevalidatie. Hersenontsteking (encefalitis) en hersenvliesontsteking (meningitis) zijn aandoeningen die onder deze vorm van revalidatie vallen.

Wat is een hersenontsteking?

Bij een hersenontsteking (encefalitis) heeft u een ontsteking in uw hersenweefsel.

Wat is een hersenvliesontsteking?

Bij een hersenvliesontsteking (meningitis) heeft u een ontsteking van de vliezen die om uw hersenen en uw ruggenmerg liggen. De grens tussen hersenvliesontsteking en hersenontsteking is onscherp. Bij een hersenontsteking zijn namelijk ook vaak de hersenvliezen ontstoken.

Beide aandoeningen kunnen door diverse oorzaken ontstaan:

 • Door verkoudheidsvirussen, mazelen en de bof.
 • Door schimmels of parasieten (komt niet zo vaak voor).
 • Na een infectie (of heel uitzonderlijk een vaccinatie) met onder andere waterpokken, pokken of kinkhoest.
 • Doordat een bacterie een infectie in uw hersenen veroorzaakt.

Klachten

Afhankelijk van de ernst van uw ontsteking, kunt u de volgende klachten ervaren:

 • Hoofdpijn
 • Verstoord bewustzijn, sufheid en/of bewustzijnsverlies
 • Koorts
 • Slaperigheid
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Verlies van eetlust
 • Darmklachten
 • Nekstijfheid of rugstijfheid
 • Lichtgevoeligheid
 • (Spier)zwakte/verlammingen
 • Moeilijk kunnen spreken
 • Problemen met zien
 • Geheugenproblemen
 • Verwardheid
 • Epilepsie
 • Persoonlijkheidsveranderingen

Restverschijnselen

De genezing van een hersen(vlies)ontsteking kan volledig zijn, dus zonder eventuele restverschijnselen. Heeft u een ernstige ontsteking (gehad)? Dan kan het zijn dat u na herstel toch nog een beschadiging in uw hersenen heeft. Hierdoor kunt u restverschijnselen zoals epilepsie, spasticiteit, vermoeidheid en prikkelbaarheid ervaren.

Deze restverschijnselen kunnen voorkomen op de volgende gebieden:

 • Lichamelijk (verlammingen, spasme)
 • Cognitief (geheugen, tempo van denken)
 • Communicatie (spreken, begrijpen)
 • Gedrag (initiatiefname, impulsiviteit)
 • Emotioneel

Wilt u meer informatie?

Op de website van de Hersenstichting vindt u meer informatie over hersen(vlies)ontstekingen.

De diagnose voor de behandeling

Doorverwijzing

1

Contact revalidatiearts

2

Onderzoek en observatie

3

Revalidatieplan

4

Voor uw behandeling kunt u worden opgenomen (klinisch) of u wordt behandeld op de polikliniek. Dit is onder andere afhankelijk van de ernst van uw aandoening, welke hulpvraag u heeft, wat u nog kunt en welke hulp u nodig heeft. De revalidatiearts zal dit met u bespreken.

Behandelingen