Wachttijden revalidatiegeneeskunde

Hieronder vindt u de wachttijden van de revalidatiegeneeskunde.

Dit is de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen. De wachttijden worden maandelijks bijgewerkt. De wachttijden zijn bij benadering, in werkelijkheid kunnen wachttijden afwijken door bijvoorbeeld:

  • Een behandeling die gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte of technische problemen
  • Comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld artrose in combinatie met diabetes)
  • Second opinion

Toegangstijd tot eerste polibezoek - Nijmegen

Geactualiseerd op 29-05-2024

Deze toegangstijden betreffen de revalidatiegeneeskundige behandelingen voor volwassenen. Voor de kinderrevalidatie raadpleeg kinderzorg.

 

- GEMIDDELD AANTAL DAGEN
Dwarslaesie 21
Hersenaandoeningen 14
Zenuw- en spierziektes 29
Amputatie 13
Orthopedische revalidatie 47
Complex Regionaal Pijn Syndroom 47
Chronische lokale pijn- of stabiliteitsklachten 47
Loop Expertise Centrum  

Wachttijd tot behandeling - Nijmegen

Wachttijd geldt vanaf het moment dat u na het poliklinische onderzoek op de wachtlijst bent geplaatst.

- GEMIDDELD 28 DAGEN
Dagbehandeling dwarslaesie
Dagbehandeling neurologie
Orthopedie- en pijnbestrijding
(afhankelijk van zorgproduct)

Wachttijd tot opname - Nijmegen

Wachttijd geldt vanaf het moment dat u na het poliklinische onderzoek op de wachtlijst bent geplaatst.

- GEMIDDELD 0-2 DAGEN
Klinische revalidatie dwarslaesie  
Klinische revalidatie neurorevalidatie  
Klinische revalidatie amputatie  

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact met uw zorgverzekeraar opnemen om te vragen naar wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk bij een andere zorgaanbieder sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.