Hieronder vindt u de wachttijden van de revalidatiegeneeskunde.

Dit is de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen. De wachttijden worden maandelijks bijgewerkt. De wachttijden zijn bij benadering, in werkelijkheid kunnen wachttijden afwijken door bijvoorbeeld:

  • Een behandeling die gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte of technische problemen
  • Comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld artrose in combinatie met diabetes)
  • Second opinion

Toegangstijd tot eerste polibezoek - Nijmegen


Geactualiseerd op 16-09-2019

Deze toegangstijden betreffen de revalidatiegeneeskundige behandelingen voor volwassenen. Voor de kinderrevalidatie raadpleeg kinderzorg.

GEMIDDELD 28 DAGEN
Dwarslaesie28
Hersenaandoeningen28
Zenuw- en spierziekten
Amputatie28
Orthopedische revalidatie28
Chronische pijnrevalidatie28

Wachttijd tot behandeling - Nijmegen

Wachttijd geldt vanaf het moment dat u na het poliklinische onderzoek op de wachtlijst bent geplaatst.

GEMIDDELD42 DAGEN
Dagbehandeling dwarslaesie
Dagbehandeling neurologie
Orthopedie- en pijnbestrijding
(afhankelijk van zorgproduct)

Wachttijd tot opname - Nijmegen

Wachttijd geldt vanaf het moment dat u na het poliklinische onderzoek op de wachtlijst bent geplaatst.

GEMIDDELD14 DAGEN
Klinische revalidatie dwarslaesie
(afhankelijk van doelgroep)

Klinische revalidatie neurologie
(afhankelijk van doelgroep)

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.