Hieronder vindt u de wachttijden van de revalidatiegeneeskunde.

Dit is de gemiddelde wachttijd in weken. De wachttijden worden maandelijks bijgewerkt. De wachttijden zijn bij benadering, in werkelijkheid kunnen wachttijden afwijken door bijvoorbeeld:

  • Een behandeling die gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte of technische problemen
  • Comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld artrose in combinatie met diabetes)
  • Second opinion

Toegangstijd tot eerste polibezoek

Geactualiseerd op 12 februari 2018

Nijmegen
Dwarslaesie3 weken
Hersenaandoeningen2 weken
Zenuw- en spierziekten3 weken
Amputatie13 weken
Orthopedische revalidatie13 weken
Chronische pijnrevalidatie13 weken

Wachttijd tot behandeling

Wachttijd geldt vanaf het moment dat u na het poliklinische onderzoek op de wachtlijst bent geplaatst.

Nijmegen
Dagbehandeling dwarslaesie21 weken
Dagbehandeling neurologie12 weken
Orthopedie- en pijnbestrijding
(afhankelijk van zorgproduct)
10 weken

Wachttijd tot opname

Wachttijd geldt vanaf het moment dat u na het poliklinische onderzoek op de wachtlijst bent geplaatst.

Nijmegen
Klinische revalidatie dwarslaesie
(afhankelijk van doelgroep)
2 weken
Klinische revalidatie neurologie
(afhankelijk van doelgroep)
2 weken

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.