Cerebrale Parese (CP) is de medische term voor hersenbeschadiging tijdens de zwangerschap of bevalling.

Cerebrale Parese (ook wel infantiele encefalopathie, Cerebral Palsy of kortweg CP) is eigenlijk een verzamelterm. Het is een combinatie van verschillende symptomen die ervoor zorgen dat je je moeilijker kunt bewegen. CP is geen ziekte, maar een houdings- en/of bewegingsstoornis die je hebt gekregen door een beschadiging in je hersenen. In de meeste gevallen is dit gebeurd voor of tijdens je geboorte. Maar het kan ook zijn dat het in je eerste levensjaar is gebeurd.

De beschadiging wordt gelukkig niet erger in de loop van de tijd. Maar je hebt er wel last van. De stoornis zorgt ervoor dat een deel van je hersenen niet of anders functioneert. Doordat de aansturing in je hersenen minder goed verloopt, kun je je moeilijker bewegen.

Klachten

  • Problemen met bewegen (variërend van minder goed kunnen lopen of heel weinig kunnen bewegen tot volledig afhankelijk zijn van verzorging)
  • Problemen met eten, praten, horen en zien
  • Verminderd gevoel
  • Epilepsie (in sommige gevallen)
  • Emotionele problemen en gedragsproblemen
  • Geestelijke klachten (variërend van een enkel leerprobleem op school tot niets kunnen leren)

Verschillende soorten CP

Verloop van CP bij kinderen

Het kan zijn dat je vergroeiingen in je gewrichten en botstructuur krijgt. Dat heeft te maken met het ouder worden en je groei. Door deze vergroeiingen kun je de volgende klachten krijgen:

  • Verslechtering van de grove en/of fijne motoriek (bij bewegen, zitten en liggen, arm-handvaardigheden)
  • Een verminderde conditie
  • Verlies aan mobiliteit
  • Verlies aan zelfstandigheid

Meer informatie?

Op de website van de patiëntenvereniging BOSK en www.kinderneurologie.eu vind je meer informatie over CP bij kinderen.

De diagnose voor de behandeling

Wat voor behandelingen zijn er voor je mogelijk?

Voor CP zijn er diverse soorten behandelingen mogelijk. Dit varieert van een paramedische behandeling om de vaardigheden van je aangedane arm/hand te verbeteren tot een operatie om bijvoorbeeld het lopen te verbeteren. Wij bepalen samen met jou en je ouders/verzorgers wat de beste behandeling voor je is.