Cerebrale Parese

Cerebrale Parese (CP) is de medische term voor hersenbeschadiging tijdens de zwangerschap of bevalling.

Cerebrale Parese (ook wel infantiele encefalopathie, Cerebral Palsy of kortweg CP) is eigenlijk een verzamelterm. Het is een combinatie van verschillende symptomen die ervoor zorgen dat je je moeilijker kunt bewegen. CP is geen ziekte, maar een houdings- en/of bewegingsstoornis die je hebt gekregen door een beschadiging in je hersenen. In de meeste gevallen is dit gebeurd voor of tijdens je geboorte. Maar het kan ook zijn dat het in je eerste levensjaar is gebeurd.

De beschadiging wordt gelukkig niet erger in de loop van de tijd. Maar je hebt er wel last van. De stoornis zorgt ervoor dat een deel van je hersenen niet of anders functioneert. Doordat de aansturing in je hersenen minder goed verloopt, kun je je moeilijker bewegen.

Klachten

  • Problemen met bewegen (variërend van minder goed kunnen lopen of heel weinig kunnen bewegen tot volledig afhankelijk zijn van verzorging)
  • Problemen met eten, praten, horen en zien
  • Verminderd gevoel
  • Epilepsie (in sommige gevallen)
  • Emotionele problemen en gedragsproblemen
  • Geestelijke klachten (variërend van een enkel leerprobleem op school tot niets kunnen leren)

Verschillende soorten CP

Dit type bewegingsstoornis komt het meeste voor (75-85%). Bij spasticiteit heb je een overactiviteit van reflexen. Als je je beweegt, krijg je een krampachtige verhoging van je spierspanning. Dit kan ook gebeuren als je rust of langzaam beweegt. Dit noemen we hypertonie. Op momenten waarop je geen spasticiteit hebt, kan er sprake zijn van parese. Je spieren zijn dan zwak en je voelt een toenemende vermoeibaarheid.

Het kost je veel moeite om je spieren gericht en apart aan te spannen. Bewegingen gaan moeilijk en stroef en het kost je veel inspanning om de beweging uit te voeren. Het kan zijn dat je spasticiteit hebt aan één zijde (unilateraal, hemiparese) van je lichaam of aan beide zijden (bilateraal, diplegie of tetraparese). In het eerste geval kun je bijvoorbeeld je rechterarm en -been minder goed gebruiken. Bij een diplegie kun je vooral je beide benen niet goed bewegen. Bij een tetraparese (tetra = vier) gaan de bewegingen bij zowel je armen als benen moeilijk.

Dit type bewegingsstoornis komt bij kinderen in ongeveer 2 tot 15% van de gevallen voor. Bij deze stoornis maak je onwillekeurige bewegingen. Er zijn twee vormen van dyskinetische CP.

Bij de eerste vorm, hyperkinetische CP, maak je ogenschijnlijk doelloze en oncontroleerbare bewegingen. Het kan zijn dat je langzame bewegingen maakt met opbouw van spierspanning. Dit gebeurt vooral in je onderarmen en -benen, handen en voeten. We spreken dan van athetose, wat ‘geen vaste houding’ betekent. Het kan ook zijn dat je snelle schuddende en schokkende bewegingen maakt, vooral in je gezicht en in de armen en benen. Dit noemen we chorea.

Bij de tweede vorm, dystone CP, maak je langzame, draaiende bewegingen en heb je een sterk wisselende spierspanning met neiging tot hypertonie (verhoogde spierspanning). Dit neemt toe als je je houding verandert, reageert op prikkels (zoals geluiden of emoties) of ergens van schrikt. Je strekt dan vaak je romp, armen en benen.

Deze vorm van CP komt niet zo vaak voor (ongeveer 2-8% van de gevallen van CP). Bij deze bewegingsstoornis maak je schokkerige bewegingen door verlies van je normale spiercoördinatie.

Verloop van CP bij kinderen

Het kan zijn dat je vergroeiingen in je gewrichten en botstructuur krijgt. Dat heeft te maken met het ouder worden en je groei. Door deze vergroeiingen kun je de volgende klachten krijgen:

  • Verslechtering van de grove en/of fijne motoriek (bij bewegen, zitten en liggen, arm-handvaardigheden)
  • Een verminderde conditie
  • Verlies aan mobiliteit
  • Verlies aan zelfstandigheid

Meer informatie?

Op de website van de patiëntenvereniging BOSK en www.kinderneurologie.eu vind je meer informatie over CP bij kinderen.

De diagnose voor de behandeling

SMK Icon Doorverwijzing Kids
1.

Doorverwijzing

SMK Icon Vraaggesprek Kids
2.

Vraaggesprek en lichamelijk onderzoek

SMK Icon Bloedonderzoek Kids
Optioneel
3.

Bloedonderzoek

SMK Icon Rontgen Kids
Optioneel
4.

Röntgenfoto's maken

Wat voor behandelingen zijn er voor je mogelijk?

Voor CP zijn er diverse soorten behandelingen mogelijk. Dit varieert van een paramedische behandeling om de vaardigheden van je aangedane arm/hand te verbeteren tot een operatie om bijvoorbeeld het lopen te verbeteren. Wij bepalen samen met jou en je ouders/verzorgers wat de beste behandeling voor je is.

Behandelingen