Download dit plan

Enkel-/Voetoperatie met revalidatie

Na een enkel-/voetoperatie kun je zeven of negen weken na je operatie (dit hangt af van de operatie) bij ons een revalidatiebehandelprogramma volgen van 2,5 week. Met als doel dat je beter staat en loopt na een operatie aan je enkel/voet, waarbij we een spalk maken die je voet ondersteunt en we starten met looptraining.

Je kunt door een bepaalde aandoening (zoals bijvoorbeeld Cerebrale Parese of Niet Aangeboren Hersenletsel) last hebben van spasticiteit en/of een standsverandering van de enkel/voet. Dit kunnen wij behandelen.

Waar heb je last van?

Door deze aandoeningen kun je tijdens de groei meer last hebben. In je groei verandert er van alles in je spieren en botten, het kan zijn dat je vergroeiingen krijgt. Daardoor kan het lopen voor jou moeilijker worden. Het is dan bijvoorbeeld erg lastig om tijdens het staan en het lopen je evenwicht te houden en plat op je voet te staan.

Eén van de mogelijke behandelingen is een operatie aan je enkel/voet, gevolgd door revalidatie. Met als doel het staan en lopen houden of verbeteren en/of pijn aan je enkel verminderen.

Je wordt bij ons in de Kinderkliniek (locatie Boxmeer) geopereerd aan je enkel/voet. In de meeste gevallen kun je zeven of negen weken na je operatie starten met een kort intensief revalidatieprogramma.  Hierbij heb je 2,5 week behandelingen in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, hier hoef je niet te verblijven.

Voor wie?

De enkel-/voetoperatie plus het revalidatieprogramma is voor kinderen van 4 tot 18 jaar met CP, NAH, HMSN of syndromale afwijkingen, waarbij spasticiteit voorkomt en/of waarbij er een standsverandering van de enkel/voet is. Je ervaart problemen met en/of pijnklachten aan de enkel/voet tijdens het staan en/of lopen. Hierdoor is het voor jou lastig de dagelijkse dingen te doen. Het is belangrijk dat je de informatie over de behandeling begrijpt en daardoor goed kunt meewerken tijdens de behandeling. Verder is het belangrijk dat je ouders/verzorgers jou kunnen helpen met de oefeningen thuis.

Hoe kom je hier terecht?

Je revalidatiearts of een andere medische specialist kan je naar ons verwijzen.

Onze behandeling

print

Een goede voorbereiding van je bezoek aan onze polikliniek is belangrijk. Daarom is het handig als je vooraf van een aantal zaken op de hoogte bent.

Vragen formuleren

Een goed idee is om thuis met je ouders alvast op te schrijven welke vragen je ons wilt stellen en welke informatie je zelf wilt vertellen. Zo voorkom je dat je iets vergeet te zeggen. Bovendien kan het helpen om goed onder woorden te brengen wat je klachten zijn.

Sms-dienst

In principe ontvang je één week vóór je afspraak een sms-bericht van ons, met een herinnering aan onze afspraak. Als je geen mobiele telefoon hebt of geen sms-bericht wilt ontvangen, kunnen je ouders dit telefonisch aan ons doorgeven.

Waar meld je je?

Je meldt je samen met je ouder(s) bij de polikliniek Orthopedie, dertig minuten vóór de afgesproken tijd. Wanneer je voor de eerste keer komt, word je eerst ingeschreven. Zijn er gegevens (zoals adres, zorgverzekeraar of huisarts) veranderd, dan geven je ouders dat ook bij aankomst bij de polikliniek Orthopedie door. De polikliniek Orthopedie vind je vanuit de hoofdingang op de begane grond aan de linkerkant (routenummer 006). Als het nodig is, kun je gebruikmaken van een rolstoel (borg €2,00).

Als je niet kunt komen

Kunnen jij en je ouders niet naar de afspraak komen? Geef dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door via telefoonnummer (0485) 84 53 50 (maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 16.30 uur).

Wat neem je mee?

Bij je bezoek aan de polikliniek is het belangrijk dat je ouders onderstaande zaken meenemen:

 • Afspraakbevestiging
 • Verzekeringspas
 • Legitimatiebewijs zoals paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs
 • Overzicht van medicijnen die je gebruikt (verkrijgbaar bij de apotheek) (indien van toepassing)

Voorkomen van MRSA- en BRMO-bacterie

De Sint Maartenskliniek stelt alles in het werk om infecties bij patiënten te voorkomen. Je kunt daar zelf aan meehelpen. Wanneer je één van de volgende vijf vragen met ‘ja’ kun beantwoorden, verzoeken wij jou en je ouders dit aan te geven bij de afdeling waar je onder behandeling bent. Je hebt dan mogelijk een verhoogde kans dat je de MRSA- of BRMO-bacterie draagt. Gezonde mensen worden van deze bacteriën niet ziek. Om te voorkomen dat andere patiënten besmet raken, worden er extra maatregelen genomen.

 • Heb je in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis gelegen?
 • Woon je in of hebben je ouders een bedrijf met levende vleeskalveren, varkens of vleeskuikens?
 • Ben je drager van de MRSA-bacterie of een ander Bijzonder Resistent Micro Organisme (BRMO)?
 • Zijn je ouders of andere gezinsleden drager van de MRSA-bacterie? Ben je opgenomen geweest in een Nederlands ziekenhuis of zorginstelling waar een probleem heerste met MRSA of een ander Bijzonder Resistent Micro Organisme (BRMO)?
print

Tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek Orthopedie stellen we jou en je ouders een aantal vragen. Ook word je lichamelijk onderzocht.

Aanvullend onderzoek

Naar aanleiding van je ziektegeschiedenis en het lichamelijk onderzoek besluit de behandelaar of dezelfde dag nog andere onderzoeken nodig zijn, zoals bloed afname of röntgenfoto’s maken. Soms lukt het niet om een aanvullend onderzoek op dezelfde dag te laten plaatsvinden. Dan maken we met jou en je ouders een afspraak op een andere datum.

Medicatie

Jouw behandelaar kan tijdens het consult besluiten om je medicatie voor te schrijven. Het is dan ook belangrijk dat jij en je ouders weten welke medicatie je op dit moment gebruikt, of in het verleden hebt gebruikt. Denk daarbij ook aan medicatie waarvoor je allergisch bent.

Pre-operatief onderzoek

Als je behandelaar tijdens de afspraak een operatie adviseert en je gaat daarmee akkoord, dan zal je een oproep krijgen voor het pre-operatief onderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om te beoordelen of de operatie veilig is uit te voeren. Het pre-operatief onderzoek is op de polikliniek Orthopedie en duurt ongeveer 2 uur. Soms lukt het om het pre-operatief onderzoek op dezelfde dag te laten plaatsvinden. 

print

Een tijdje vóór de operatie krijg je een afspraak op de POS-poli voor een pre-operatief onderzoek.
POS-poli is de afkorting van ‘Pre Operatieve Screening’. Dat betekent: het spreekuur vóór een operatie waarbij je narcose krijgt. Dit onderzoek is bedoeld om te beoordelen of we de aanstaande operatie veilig kunnen uitvoeren. Als er voorbereidingen nodig zijn voor de operatie, dan wordt dat ook tijdens het pre-operatief onderzoek besproken. Het pre-operatief onderzoek duurt ongeveer 2 uur.

Narcose wil zeggen dat je gaat ‘slapen’ met behulp van medicijnen. Je voelt daardoor niets van de operatie. De anesthesioloog is de dokter die jou de slaapmedicijnen gaat geven. Hij zorgt voor jou als je onder narcose bent en zorgt er ook voor dat je weer wakker wordt als de ingreep klaar is. We noemen hem ook wel de ‘slaapdokter’.

Wat gebeurt er op de POS-poli?

Op de POS-poli willen ze van alles weten over je gezondheid. Bijvoorbeeld:

 • welke ziektes je hebt gehad;
 • of je koorts hebt;
 • of je verkouden bent;
 • soms meten ze je gewicht, je lengte, je bloeddruk of je hartslag. Dat doet geen pijn;
 • meestal nemen ze wat bloed af om te onderzoeken.

Daarna bespreken ze met jou en je ouders:

 • hoe het gaat als je onder narcose gaat;
 • hoe jij de narcose krijgt;
 • wat jou kan helpen als je pijn hebt of bang bent.

Als je ergens bang voor bent, kun je dat altijd tegen de POS-verpleegkundige of tegen de anesthesioloog zeggen. Op de POS-poli krijg je een folder over de narcose. Daarin kun je nog eens nalezen wat er is verteld. Na jouw bezoek aan de POS-poli, ga je naar de kinderafdeling. Dan zie je al waar je tijdens de opname komt.

Voorbereiding op pre-operatief onderzoek

Om het pre-operatief onderzoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen wij aan je ouders om de anesthesievragenlijst (voor de opname) en het formulier ‘machtiging ouders’ ingevuld naar ons terug te sturen. Als je ouders het formulier pas een week voor het pre-operatief onderzoek ontvangen, dan kunnen ze het formulier beter meenemen tijdens het onderzoek, in plaats van het op te sturen. De anesthesievragenlijst wordt tijdens het pre-operatief onderzoek doorgenomen. Vraag je ouders om ook een actueel medicatieoverzicht van jou mee te nemen naar het pre-operatief onderzoek.

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de informatieverpleegkundige, de apothekersassistent, de anesthesioloog en de operateur. Ze hebben allemaal verschillende taken tijdens dit onderzoek, die we hier op een rijtje zetten.

De informatieverpleegkundige zorgt voor de volgende zaken:

 • Doornemen van de anesthesievragenlijst
 • Anamnese voor de kinderafdeling
 • Aanvullende informatie rondom de operatie
 • Instructies ter voorbereiding op de operatie
 • Als laatste geeft de informatieverpleegkundige je alvast een rondleiding op de kinderafdeling C4.

 

De apothekersassistent neemt met jou en je ouders door welke medicijnen jij (thuis) gebruikt. Als er onduidelijkheden zijn in het medicatiegebruik neemt de apothekersassistent, als je ouders daar geen bezwaar tegen hebben, contact op met je eigen apotheek.

De anesthesioloog beoordeelt op basis van alle medische gegevens jouw conditie en spreekt eventueel aanvullend onderzoek af. De anesthesioloog kijkt vanuit het oogpunt van de verdoving naar je algehele gezondheid en vertelt over de verdoving en pijnstilling rondom de operatie. Samen met je ouders bespreek je met de anesthesioloog ook wat de meest geschikte vorm van verdoving is en hoe de pijnbestrijding na de operatie wordt uitgevoerd. Het is niet altijd zo dat de anesthesioloog waar je mee praat, er ook altijd tijdens de operatiedag bij is. Soms neemt een collega, die met alle besproken informatie bekend is, het over.

Als het in de oproepbrief voor het pre-operatief onderzoek vermeld staat, is er ook nog een afspraak met de operateur. Dit is de orthopedisch chirurg die jou gaat opereren.

Aanvullend onderzoek

Het aanvullend onderzoek bestaat uit meten, wegen, soms bloed prikken, bloeddruk meten en opnemen van de hartslag. Indien nodig wordt er een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Als er redenen zijn voor een afspraak bij de kinderarts of bij de internist, dan vindt dat consult diezelfde dag plaats. Het kan ook zijn dat de anesthesioloog aanvullend onderzoek regelt bij een andere specialist.

print

Vooraf aan de operatie krijg je een advies over hulpmiddelen die nodig zijn voor de periode van herstel thuis. Wat moeten jouw ouders of verzorgers vooraf regelen?

 • Rolstoel met comfortabele beensteunen (deze kunnen je ouders zelf regelen bij de thuiszorgwinkel).
 • Krukken of een loophulpmiddel (deze kunnen je ouders zelf regelen bij de thuiszorgwinkel).
 • Douchezak (om over je gips heen te doen, zodat dit niet nat wordt, verkrijgbaar in de gipskamer).

Indien nodig een hooglaag-bed en/of een po-stoel of verhoger

Wanneer je aan beide enkels/voeten wordt geopereerd denk dan naast bovenstaande hulpmiddelen ook aan:

 • Rolstoel met 2 comfortabele beensteunen.
 • Het vervoer van het ziekenhuis naar huis; regel indien nodig een ligtaxi of ambulance.
print

Je wordt geopereerd in de Sint MaartensKinderkliniek, locatie Boxmeer. Tijdens de operatie verlengt of verplaatst de orthopedisch chirurg je spieren. Het kan ook zijn dat er een standsverandering van je botten nodig is. Daardoor komt de enkel/voet  in een betere uitgangspositie te staan. Na de operatie verblijf je  een korte periode op de kinderafdeling op locatie Boxmeer.

print

Na de week op de kinderafdeling, ga je vier - zeven weken naar huis om te herstellen afhankelijk van de ingreep die heeft plaats gevonden en het beleid van de orthopedisch chirurg. Staan of lopen mag nog niet op de geopereerde enkel/voet. Waarschijnlijk zit je enkel in het gips, waardoor je een rolstoel nodig hebt en/of een loophulpmiddel. De fysiotherapeut van het ziekenhuis Boxmeer geeft je instructies, advies, oefeningen en een overdracht voor de fysiotherapeut mee naar huis.
Je ouders/verzorgers krijgen van de orthopeed ook pijnstilling voor je mee, inclusief instructie en advies voor het gebruik thuis. De verpleegkundige geeft ook advies over de verzorging.

print

Herstellen van je operatie doe je door rust te nemen en niet op je been te staan en te lopen. Je krijgt thuis al wel fysiotherapie (zoals voorgeschreven en schriftelijk aan de fysiotherapeut overgedragen door de orthopeed en fysiotherapeut van het ziekenhuis Boxmeer). De fysiotherapeut zal thuis met jou de adviezen, instructie en oefeningen uitvoeren. Je oefent ook hoe je van je bed naar je rolstoel kan (en andersom) en met een loophulpmiddel kan lopen indien mogelijk. Verder pak je activiteiten van het dagelijks leven op, zoals naar het toilet gaan.

print

Vier, zes of zeven weken (tenzij anders vermeld door de orthopeed) na de operatie heb je een poliklinische afspraak op de gipskamer om een spalk aan te meten en het been van gips te voorzien. Na instructie en met een overdracht voor de fysiotherapeut ga je weer naar huis en zal je 2-3 weken thuis oefenen, afhankelijk van de ingreep die heeft plaats gevonden.

Zeven of negen weken na operatie heb je een afspraak op de Sint Maartenskliniek om de spalk te passen. Aansluitend start je met de poliklinische revalidatiebehandeling van 2,5 week op de Sint Maartenskliniek te Nijmegen met als doel de spalk optimaal voor jou passend te maken en hier goed mee te leren lopen en staan.

Naast de therapieën volg je ook een beweegprogramma waarbij je begeleid wordt, indien nodig, door je ouders/verzorgers en gecoacht wordt door de therapeuten. Hierdoor worden je beenspieren leniger en sterker. De fysiotherapeut en ergotherapeut zorgen na 2,5 week voor een schriftelijke overdracht aan de fysiotherapeut die bij jou in de buurt de behandeling gaat overnemen.

print

Na de periode van korte  poliklinische revalidatie zet je je therapie voort bij een fysiotherapeut bij jou in de buurt. Dit duurt minimaal een half jaar en vindt plaats in een (eerstelijns) praktijk of een revalidatiecentrum. Je ouders/verzorgers maken hiervoor zelf een afspraak met de desbetreffende fysiotherapeut. Besef wel dat je ongeveer een half jaar tot een jaar nodig kunt hebben om het staan en lopen weer op te bouwen door middel van training.

print

Wanneer je geopereerd wordt, kun je daarna een korte periode  niet naar school gaan. In die periode herstel je thuis. Wanneer je je weer fitter voelt  kan je met rolstoel en loophulpmiddel mogelijk  naar school, dit stem je af met de therapeut thuis en met school. Tijdens de  poliklinische revalidatie zal school niet volledig mogelijk zijn. Het kost je de nodige energie om je huiswerk (oefeningen) en therapie te doen, terwijl je ook nog pijn kunt hebben. Wanneer de behandeling naar thuis overgedragen wordt, kijken we wanneer je weer volledig naar school kan. Belangrijk hierbij is om al voor de operatie met je school te bespreken wat er staat te gebeuren en wat de mogelijkheden zijn om het naar school gaan weer op te bouwen.

print

Door na je operatie aan je enkel/voet de revalidatiebehandeling in de Sint Maartenskliniek te volgen, wordt in korte tijd een spalk gerealiseerd waarmee je beter leert lopen en krijg je een optimaal effect van de operatie waarbij jouw vraag centraal staat.

print

Deelnemen tijdens therapie

Je ouders/ verzorgers zullen bij je revalidatiebehandeling aanwezig zijn en deelnemen. De fysio- en ergotherapeut laten hen zien wat je geleerd hebt, hoe zij dit thuis kunnen toepassen en hoe zij je daar het beste bij kunnen begeleiden. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk zelfstandig doet. We bespreken met je ouders/ verzorgers hoe het gaat en hoe het oefenen thuis verloopt.

Overleg met het behandelteam

Samen met het behandelteam stellen je ouders/ verzorgers je behandeldoelen vast en bekijken wat er nodig is om je zo goed mogelijk vooruit te helpen. Je ouders/ verzorgers krijgen een uitnodiging om in de laatste week van je behandeling bij een multidisciplinair overleg aanwezig te zijn om te evalueren en te bekijken wat nodig is om de behandeling over te dragen aan de fysiotherapeut thuis.

print

Drie maanden na de operatie heb je een controle afspraak bij de orthopeed en/ of revalidatiearts op de poli. Een half jaar, één en twee jaar na de operatie voeren we evaluatiemetingen uit om te zien of je verwachtingen gerealiseerd zijn en hoe je ontwikkeling verloopt. Samen met je ouders/ verzorgers krijg je een uitnodiging voor de mobiliteitspoli die je ook vooraf aan je operatie hebt gehad. Na 1 jaar wordt er standaard een gangbeeldanalyse gedaan. Het multidisciplinaire team bespreekt de gegevens uit deze metingen. Je ouders/ verzorgers krijgen hiervan een schriftelijk verslag. Als het nodig is, stelt het behandelteam in overleg met je ouders/ verzorgers je behandeling bij.

print

Het multidisciplinaire behandelteam bestaat uit een revalidatiearts, orthopedisch chirurg, fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedisch instrumentmaker, gipsverbandmeester en een technisch adviseur revalidatietechniek. Zij werken intensief met elkaar en met jou samen.

print

Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen via (024) 365 94 35.

E-mailen kan ook. Stuur een bericht naar [email protected].

Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.