Menu

Het orthopedieteam van de Sint MaartensKinderkliniek bestaat uit kinderorthopeden, kinderartsen, verpleegkundig specialisten, operatiekamerpersoneel, anesthesiologen en gipsverbandmeesters van het Gips en Wondbehandelcentrum.

Daarnaast werken we samen met de kinderrevalidatieartsen en de kinderreumatologen van de Sint Maartenskliniek, en met collega's van het Maasziekenhuis Pantein en het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis.

De artsen van de Sint Maartenskliniek zijn de hoofdbehandelaar en voeren de behandeling uit.

Artsen in opleiding tot orthopeed
De Sint Maartenskliniek is een opleidingsziekenhuis en het kan zijn dat (een deel van) het onderzoek en de behandeling door een orthopeed in opleiding wordt uitgevoerd. Dit gebeurt onder begeleiding van de orthopeed. De orthopeed  in opleiding wordt ook wel arts-assistent genoemd. Arts-assistenten zijn afgestudeerd als basisarts en specialiseren zich tot orthopeed.
Daarnaast werken er in de Sint Maartenskliniek ook basisartsen die niet in opleiding zijn. De  orthopeed  is de hoofdbehandelaar en is eindverantwoordelijk voor de  behandeling en alle behandelplannen zullen dan ook met hem/haar worden besproken.

Physician assistant of verpleegkundig specialist
Daarnaast kan je een verpleegkundig specialist (VS), physician assistant (PA) of physician assistant in opleiding tegenkomen tijdens de eerste afspraak, een evaluatiegesprek, een controleafspraak of op de afdeling. Physician assistants en verpleegkundig (VS) specialisten beschikken over brede medische kennis en vaardigheden en geven zelfstandig geneeskundige zorg in een samenwerkingsverband met een gespecialiseerde arts. Zij hebben daarvoor een uitgebreide en gespecialiseerde opleiding gevolgd en werken onder de verantwoordelijkheid van onze artsen.