Download dit plan

Behandeling eetproblemen

GOFIT staat voor Growth Oral motor Feeding Intervention Team. Dit team kan je helpen bij eetproblemen die je hebt doordat je een aandoening hebt op het gebied van houding en beweging en/of het zenuwstelsel. Voor de start van een eetbehandeling ben je al uitgebreid in kaart gebracht door het GOFIT-team.

Voor wie?

De GOFIT behandeling is geschikt voor kinderen van 0 tot 13 jaar met een aandoening op het gebied van houding en beweging en/of het zenuwstelsel. We behandelen geen kinderen met psychiatrische problemen. Zij krijgen een doorverwijzing. Wel kunnen we je helpen bij het volgende:

  • Het afbouwen van de sondevoeding en het opbouwen van orale voeding.
  • Het leren om verschillende soorten voeding te eten, zodat je een uitgebalanceerd menu krijgt.
  • Het leren kauwen van voeding die bij je leeftijd past.
  • Het verminderen van de strijd rondom het eten.
  • Het veilig eten van voeding, waarbij we rekening houden met je (fysieke) mogelijkheden.

Hoe kom je hier terecht?

Je kunt door de huisarts, kinderarts, (kinder)revalidatiearts of een andere medisch specialist naar ons worden verwezen.

Onze behandeling

print

Binnen zes weken nadat je ouders/verzorgers je hebben aangemeld, krijgen jullie een uitnodiging voor een intakegesprek. Voorafgaand aan deze dag vragen we je ouders/verzorgers een aantal vragenlijsten in te vullen en een video te maken van een eetmoment.

print

Als je in aanmerking komt voor behandeling, kan je dit binnen de Sint Maartenskliniek poliklinisch doen. Jij en je ouders/verzorgers worden dan gedurende een korte periode intensief begeleid (vier weken). In de acht weken daarna krijgen je ouders/verzorgers telefonische coaching. Na twaalf weken ronden we het traject af met een gesprek met het GOFIT-team. In dat gesprek brengen we de huidige situatie en eventuele (nieuwe) hulpvragen in kaart.

print

GOFIT stimuleert je orale voeding te nemen die past bij jouw leeftijd en (fysieke) mogelijkheden. De factoren die het eetprobleem in stand houden, brengen we in kaart en dringen we terug. De inhoud van de behandeling is gericht op:

  • het verbeteren van je mond-motorische vaardigheden;
  • het optimaliseren van je dagmenu;
  • het doorbreken van weigergedrag;
  • het verbeteren van de interactie tussen jou en je ouders/verzorgers;
  • het thuis toepassen van de tijdens de poliklinische behandeling geleerde vaardigheden.
print

Bij GOFIT krijg je te maken met een multidisciplinair team. Het GOFIT-team bestaat uit een kinderrevalidatiearts, een diƫtist, een logopedist en een GZ-psycholoog.

print

Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen via (024) 365 9435.

E-mailen kan ook. Stuur een bericht naar [email protected].

Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.