Download dit plan

Screening motoriek/motorische ontwikkeling (KIEST)

KIEST staat voor Kinderrevalidatie Indicatie En Screen Team. KIEST is er voor ouders met vragen of zorgen over het bewegen/ de motorische ontwikkeling van hun kind (0-4 jaar).ik 

Diverse disciplines van onze kinderrevalidatie screenen uw kind. We stemmen onze bevindingen zo nodig af met de zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg.

Het doel van KIEST is om u als ouders/verzorgers binnen één week een advies te geven.

Voor wie?

KIEST is een screening voor kinderen van 0-4 jaar, bij wie er zorgen of vragen zijn over de grove en/of fijne motoriek. Daarnaast kunnen er problemen zijn met gedrag, verstandelijke ontwikkeling en taal- en spraakontwikkeling. Uw kind hoeft niet per se al een medische diagnose te hebben om in aanmerking te komen voor KIEST. Ook als hij of zij nog niet bekend is bij een kinderarts, kan er aangemeld worden.

Hoe komt uw kind hier terecht?

Uw kind kan door de huisarts, kinderarts, (kinder)revalidatiearts of een andere medische specialist naar ons worden verwezen.

Onze behandeling

print

Het screenen gebeurt op één dagdeel. U verblijft met uw kind in een vaste ruimte waar de KIEST medewerkers om de beurt bij u en uw kind komen. De ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist bekijken (observeren) het kind vanuit hun expertise; de orthopedagoog doet een test. Verder heeft de maatschappelijk werkster een gesprek met u als ouders/verzorgers. De kinderrevalidatiearts voert een kort lichamelijk onderzoek uit.

Na afloop van de screening overlegt het team over de bevindingen en overwegen we mogelijke oplossingen voor uw vragen. Graag nodigen we, in overleg met de ouders/verzorgers, de behandelende perifere therapeut(en) en/of andere betrokkenen uit (bijv. leid(st)er van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal, casemanager, etc.)  om bij deze multidisciplinaire bespreking digitaal aan te sluiten. Is uw kind bijna vier jaar, dan kunnen we ook de leerkracht of intern begeleider van de toekomstige school uitnodigen. De multidisciplinaire bespreking vindt plaats zonder ouders.

print

Op basis van het overleg formuleren wij een advies. In dezelfde week van de screening bespreken de revalidatiearts en de orthopedagoog dit advies met de ouders/verzorgers.

print

Bij de screening krijg uw kind te maken met een multidisciplinair team. Het team van KIEST bestaat uit de volgende professionals: een kinderrevalidatiearts, orthopedagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en een maatschappelijk werker.

print

Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen via (024) 365 9435.

E-mailen kan ook. Stuur een bericht naar [email protected].

Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.