Download dit plan

Screening zit- en ligproblemen

De zit-ligpoli is bedoeld voor kinderen die problemen ervaren tijdens het zitten, zittende activiteiten, transfers, staan en/of liggen en voor wie reguliere aanpassingen en adviezen onvoldoende zijn gebleken.

Voor wie?

De zit-ligpoli is voor kinderen die problemen ondervinden op onderstaande gebieden en/of vragen hebben over de behandelmogelijkheden nu of in de toekomst. Het gaat daarbij om:

 • Niet comfortabel kunnen zitten of liggen.
 • Het ervaren van pijnklachten tijdens zitten of liggen.
 • Het niet kunnen handhaven van je houding, waardoor je steeds om hulp moeten vragen (denk bijvoorbeeld aan onderuitzakken in de stoel en van slaaphouding wisselen).
 • Het ervaren van problemen tijdens zittende activiteiten door je zithouding (denk onder andere aan werken aan een tafel, in een rolstoel rijden).
 • Het ervaren van problemen tijdens transfers/staan.
 • Het ervaren van vermoeidheidsklachten door zitten en liggen.

Hoe kom je hier terecht?

Een verwijzing naar de zit-ligpoli wordt gedaan door een revalidatiearts. Je huisarts of specialist kan je verwijzen naar een revalidatiearts.

Onze behandeling

print

Bij een afspraak op de zit-ligpoli voeren we een gespecialiseerde analyse uit voor het zitten en liggen. Dit gebeurt aan de hand van observaties, een lichamelijk onderzoek en (indien mogelijk) testen. Het zit- en/of ligonderzoek neemt 1 dagdeel (3,5 uur) in beslag. Halverwege het programma is er een pauzemoment.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Beoordeling door de revalidatiearts van de zit-ligpoli (ongeveer 20-30 minuten).
 • Een vraaggesprek met de ergotherapeut en fysiotherapeut over je hulpvragen en doelen (ongeveer 45 minuten).
 • Observatie van jou in de betreffende (rol)stoel.
 • Observatie van jou in de (rol)stoel tijdens een activiteit.
 • Observatie van jou op de (behandel)bank.
 • Verzamelen van meetgegevens uit het lichamelijk onderzoek en de gestandaardiseerde testen.

Het zit-lig-onderzoek filmen we, mits je ouders/verzorgers hiervoor toestemming geven. Na afloop beoordelen en bespreken we de video-opnames en de testen. Het team analyseert en bespreekt alle informatie en stelt vervolgens een verslag en een advies op. Dit verslag sturen we naar de behandelend revalidatiearts. Deze bepaalt samen met je ouders/verzorgers hoe het vervolgtraject zal verlopen.

print

Het doel van deze analyse is om jou en je ouders/verzorgers een advies op maat te geven. We gaan uit van je bestaande mogelijkheden en geven daarbij aan welke interventies je kunnen helpen om optimaal te zitten en te liggen. Dat kunnen rolstoelaanpassingen, zit- en ligorthesen en andere hulpmiddelen zijn, maar ook een verwijzing naar een therapeut of andere medisch specialist.

print

Bij de zit-ligpoli krijg je te maken met een multidisciplinair team. Het team bestaat uit een revalidatiearts, ergotherapeut en fysiotherapeut.

print

Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen via (024) 365 9435.

E-mailen kan ook. Stuur een bericht naar [email protected].

Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.