Download dit plan

Armrevalidatie en handrevalidatie: Piratengroep

De Piratengroep is een van de revalidatiegroepen waar uw kind aan de revalidatie van de arm-handfunctie kan werken. Uw kind oefent hier met de ‘piratenhand’ (de aangedane hand/arm) allerlei piratenkunsten.

Voor wie?

In de Piratengroep leren kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar op plezierige en speelse wijze meer gebruik te maken van hun aangedane arm.

Hoe komt uw kind hier terecht?

De revalidatiearts of een andere medisch specialist kan uw kind naar ons verwijzen.

Onze behandeling

print

Voordat de Piratengroep begint, voeren we enkele testen uit bij uw kind. Hierdoor kunnen we in kaart brengen wat uw kind met de hand(en) kan en wat moeilijk gaat. Vervolgens bespreken we met u wat de belangrijkste doelen zijn waaraan uw kind gaat werken.

print

Bij de Piratengroep gaat uw kind 12 weken lang op dinsdag- en donderdagmiddag naar de afdeling Peuterrevalidatie van de Sint Maartenskliniek. De start is om 13.15 uur, de middag eindigt om 16.15 uur. Iedere middag heeft (met uitzondering van enkele dagen) dezelfde vaste structuur. We starten steeds met een kringgesprek. Daarna gaat uw kind, samen met een van onze begeleiders, één-op-één tijdens een spel oefenen met de piratenhand (de hand die niet goed functioneert). Na de pauze is er steeds een groepsactiviteit of gaan de kinderen in tweetallen werken aan een opdracht. Aan het einde krijgt uw kind huiswerk mee, zodat u de vaardigheden ook thuis kunt oefenen. Dit huiswerk zit in het piratenschrift dat uw kind telkens meeneemt. De therapeuten schrijven hierin wat er die dag gedaan is en wat het huiswerk is.

Piratentrolley en Doe-het-zelf-doos

Bij de eerste dag van de Piratengroep krijgt uw kind een piratentrolley te leen. Hierin kunnen jullie het piratenschrift doen, maar – handig voor de komende middagen – ook fruit, (eventuele) luiers en het huiswerkmateriaal. Op de laatste dag van de 9de week levert uw kind de piratentrolley weer in en krijgt hij/zij een Doe-het-zelf-doos mee naar huis. De laatste 3 weken krijgt uw kind geen huiswerk, maar gaat u zelf met uw kind aan de slag. Aan de hand van een verhaaltje dat u voorleest of verzint, gaat uw kind met de verschillende materialen uit de doos tweehandig aan de slag. Een voorbeeldverhaaltje zit in de Doe-het-zelf-doos.

USB-stick

Zorg ervoor dat uw kind bij de eerste Piratenmiddag een eigen, lege USB stick (minimaal 2G) meeneemt en deze voorziet van een label. In de 12 weken van de behandeling zetten we op drie momenten gemaakte foto’s en filmpjes op de stick. Deze kunnen jullie dan thuis terugkijken. Dit zal zijn in het begin, halverwege en op het einde van de Piratengroep. Zo krijgt u een goed beeld van de vorderingen, maar ook van de aanpak van de therapeuten. Dit kunnen ze gebruiken bij het oefenen thuis.

Piratenshow

Op de laatste middag van de Piratengroep is er voor u en eventuele broertjes en zusjes een piratenshow. De groep begint dan om 13.15 uur met de voorbereidingen; de show is om 15.00 uur. U krijgt hiervoor nog een uitnodigingsbrief.

Overdracht

Op de maandag- en dinsdagmiddag in de tweede week na de allerlaatste Piratengroep, bespreken de therapeuten de vorderingen met u. Hiervoor mag u ook andere betrokkenen uitnodigen, bijvoorbeeld de leraar van uw kind. U krijgt deze middag ook een geschreven overdracht mee met daarin adviezen.

print

U wordt intensief bij de Piratengroep betrokken. U bent weliswaar niet bij de middagen van de Piratengroep aanwezig, maar u gaat wel thuis oefenen met uw kind. Tijdens de eerste middag van de Piratengroep mag u wel aanwezig zijn. U krijgt dan een korte introductie met uitleg. Het kan ook zijn dat u een uitnodiging krijgt voor een individuele instructie. Dit wordt vooraf afgesproken.

Thuis kunt u met uw kind oefenen met de piratenhand en – in de laatste drie weken – met het 2-handig werken. U schrijft elke dag hoe het gaat en wat voor knappe piratenkunsten uw kind kan uitvoeren. In het piratenschrift zit ook een piratenactiviteitenkaart. Deze kunt u gebruiken om ideeën op te doen en te kijken welke activiteiten uw kind thuis zelfstandig met de piratenhand kan gaan uitvoeren en om te kijken wat uw kind al allemaal kan met de piratenhand.

In week 9 van de behandeling mag u op de dondermiddag wat langer blijven. Een van onze medewerkers legt dan uit wat er in de laatste drie weken gaat gebeuren. Dat zijn de zogeheten ‘2-handige weken’.

print

Door veel te oefenen bij de Piratengroep en thuis, leert uw kind de ‘piratenhand’ (de hand die niet goed functioneert) steeds beter te gebruiken. Uw kind leert ook 2-handig te werken. Om objectief te kunnen beoordelen of en in welke mate uw kind vooruit is gegaan, voeren we uiterlijk twee weken na de laatste Piratenmiddag dezelfde testen uit die we ook helemaal aan het begin uitvoerden. U ontvangt ruim een week voor de meting een brief met informatie. In de brief krijgt u ook het verzoek enkele vragenlijsten te downloaden en in te vullen.

print

Het behandelteam bestaat uit ergotherapeuten, een kinderfysiotherapeut en een activiteitentherapeut.

print

Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen via (024) 365 9435.

E-mailen kan ook. Stuur een bericht naar [email protected].

Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.