Download dit plan

Behandeling met medicijnen

Medicijnen zijn bij de behandeling van osteoporose onvermijdelijk, maar we streven er naar om de medicatie te verlagen tot een dosering die precies voldoende is.

Soms kunt u zelfs (tijdelijk) helemaal stoppen met uw medicatie. Op deze manier heeft u zo min mogelijk bijwerkingen op de lange termijn. De maatschappelijke kosten voor de behandeling kunnen we daarmee ook beperken. Samen met u bekijken we welke medicatie het beste werkt voor u.

Onze behandeling

print

Gebruik van de medicijnen

De werking van een medicijn staat of valt met goed gebruik ervan. Het is daarom belangrijk dat u uw medicijnen goed inneemt, dat wil zeggen: volgens voorschrift. Dat vraagt enige zelfdiscipline. Houdt u zich niet aan het voorschrift, dan komt uw ziekte niet tot rust, en krijgt u eventueel zelfs last van blijvende gewrichtsschade. Heeft u moeite met het doorslikken van uw tabletten? Bespreek dit dan met uw arts. Vaak zijn alternatieve oplossingen mogelijk. Ook voor het bijhouden van uw medicijngebruik door de week heen, bestaan inmiddels handige oplossingen. Zo kunt u bijvoorbeeld een weekdoosje gebruiken, eventueel met ingebouwd wekkertje. Zodat u weet wanneer u welk medicijn moet innemen.

 

Vergoedingen

Uw medisch specialist mag een geregistreerd medicijn voorschrijven. Deze medicijnen worden vrijwel allemaal vergoed door de basisverzekering. Slechts in zeer hoge uitzondering is dit niet zo. De arts zal dit, voordat u start met het medicijn, aan u melden.

print

Bij het gebruik van medicijnen kunt u last krijgen van bijwerkingen. Of en welke bijwerkingen u eventueel krijgt, hangt af van uw situatie en medicijngebruik. Op deze pagina vindt u algemene informatie over bijwerkingen. Specifieke informatie over de werking en bijwerking van een bepaald medicijn leest u in de bijbehorende folders en bijsluiters.

Houd daarbij in gedachten dat de meeste mensen van een medicijn geen bijwerkingen krijgen en dat de meeste bijwerkingen mild zijn, en na een aantal weken vaak verdwijnen. Ernstige bijwerkingen komen heel weinig voor, bij minder dan 2 procent van de mensen die medicatie gebruiken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om infecties zoals een longontsteking.

Wat moet u doen bij een bijwerking?

Heeft u last van ernstige bijwerkingen? Neem dan altijd contact op met de Sint Maartenskliniek. Soms adviseren wij u om (tijdelijk) met de medicatie te stoppen. Als u hersteld bent van de bijwerking, kunt u eventueel opnieuw beginnen met hetzelfde medicijn, maar dan in een lagere dosering. U kunt eventueel ook overstappen naar een ander medicijn. Vaak gaan de meeste bijwerkingen op den duur vanzelf over; het lichaam moet immers wennen aan de medicatie. Als u bijwerkingen ervaart die niet in de bijsluiter staan en/of die ernstig van aard zijn, is het altijd verstandig te overleggen met uw behandelaar.

Soms kunnen de bijwerkingen worden verminderd door het aanpassen van de dosis of door combinatie met een ander medicijn, zoals bijvoorbeeld een maagbeschermer. Ook het moment waarop u het medicijn inneemt, heeft soms invloed op de bijwerkingen, zoals tijdens het eten of vlak voor het slapengaan.

print

Bisfosfonaten zijn niet-hormonale stoffen die zich aan het botweefsel hechten. Bisfosfonaten remmen de cellen af die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van botweefsel. De aanmaak van bot wint het hierdoor van de afbraak; de botmassa, met name in de wervels, neemt daardoor weer iets toe. Onderzoek heeft aangetoond dat het aantal wervelbreuken en heupbreuken daardoor sterk afneemt. Een aantal bisfosfonaten is geregistreerd voor de preventie en behandeling van osteoporose bij zowel mannen als vrouwen. Als deze middelen bij u niet werkzaam zijn of bijwerkingen geven, zijn er nog andere medicijnen die de botdichtheid van uw botten verbeteren. Samen met u wordt besproken welk middel het beste bij u past. De behandeling met medicatie duurt minimaal 5 jaar.

Voorbeelden van bisfosfonaten:

print

Voor het gezond houden van uw botten is het belangrijk dat u genoeg calcium en vitamine D binnen krijgt. Samen met u kijken we naar uw voedingspatroon en of u eventueel extra tabletten nodig heeft.