Praktische informatie over uw opname of poliklinische afspraak

Lees hier informatie om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op uw afspraak of opname.

Zo leest u hier bijvoorbeeld terug wat de bezoektijden zijn, waar u rekening mee moet houden voor uw operatie en wat u allemaal moet meenemen naar uw afspraak. Vóór uw opname ontvangt u informatie die u helpt voorbereiden op uw eigen opname. Sommige belangrijke informatie hebben we hier samengevat.

Bezoektijden

Hier leest u wat de bezoektijden zijn op de verschillende afdelingen die vallen onder orthopedie.

Op de verpleegafdelingen ( C1 en C2) is de bezoektijd elke dag tussen 11.00 uur– 19.30 uur.

Vanwege de rust op de afdeling mogen maximaal twee mensen tegelijk bij u op bezoek komen.

De bezoektijden van de PACU afdeling is dagelijks tussen 18.30 – 19.30 uur.

Let op: in verband met de preventie van infecties mag uw bezoek geen bloemen meenemen naar de PACU afdeling

Als uw vrienden, familie of naasten u een kaart of brief willen sturen tijdens uw opname, dan kunnen zij dit sturen naar het volgende adres:

Sint Maartenskliniek
<uw naam + afdeling waar u bent opgenomen>
Postbus 9011
6500 GM Nijmegen

Wilt u zelf een kaart of brief versturen tijdens uw opname? Dan kunt u uw post aan de verpleging geven.

Polibezoek voorbereiden

U brengt binnenkort een bezoek aan één van onze poli’s. Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Hieronder leest u informatie over uw polikliniekbezoek.

Om uw bezoek aan de polikliniek zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om het volgende mee te nemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Uw afspraakbevestiging
 • Uw verzekeringspas
 • Een medicatieoverzicht
 • Eventuele formulieren die u bij uw brief hebt gekregen en hebt ingevuld

Tijdens uw eerste bezoek maken we bij de receptie een foto van u, voor in uw digitale medisch dossier. Aan de hand van deze foto kunnen uw behandelaren u sneller herkennen.

Medische gegevens

Voordat we u kunnen behandelen, willen we zoveel mogelijk medische informatie over uw verzamelen. Als u voor dezelfde klachten in een ander ziekenhuis behandeld bent, vragen wij u om uw medische gegevens te delen. Ook kan het zijn dat u een vragenlijst in moet vullen. Met deze informatie krijgt uw arts goed zicht op uw klachten. Als dit voor u geldt, dan ontvangt u hierover altijd een brief. In deze brief leggen wij u uit welke gegevens wij nodig hebben en hoe u deze met ons kunt delen.

Medicatie-overzicht

Het kan zijn dat tijdens uw afspraak blijkt dat u voor de behandeling medicatie nodig heeft. In dat geval willen wij graag weten welke medicatie u op dit moment gebruikt en in het verleden hebt gebruikt. Neem daarom een medicijnenoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw apotheek. U kunt uw apotheek ook (eenmalig) toestemming geven om uw medicatiegegevens met ons te delen via volgjezorg.nl

Geef uw mobiele nummer aan ons door, dan sturen wij u een week van te voren een sms als geheugensteun voor uw afspraak. U kunt uw telefoonnummer met ons delen via via mijnmaartenskliniek,via de receptie of de balie van uw afdeling .

U kunt onverwachts niet naar uw geplande afspraak komen. Geef dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door. U kunt ons bellen op het telefoonnummer dat in uw afspraakbevestiging staat of te vinden is in onze contactinformatie.

U kunt een of meerdere personen aangeven als contactpersoon. Door het opgeven van een contactpersoon geeft u deze persoon toestemming om informatie te ontvangen over uw behandeling en om u te begeleiden en ondersteunen bij praktische zaken. Handig bij bijvoorbeeld het verzetten van afspraken namens u. Bij veranderingen en/of calamiteiten is uw contactpersoon het eerste aanspreekpunt. 

U kunt contactpersonen opgeven bij de receptie of bij de balie van de afdeling.

Het is belangrijk om u goed voor te bereiden op een gesprek met uw arts. Bedenk thuis alvast wat vragen  wilt stellen of wat u wilt vertellen. Dit helpt u om uw klachten goed onder woorden te brengen. Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het bezoek. Het is altijd prettig als u iemand bij heeft die meeluistert. 
 
Keuze maken

Als u naar de polikliniek gaat, heeft u altijd meerdere behandelmogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Samen met uw arts kunt u beslissen welke optie het beste bij u past. Deze 3 goede vragen kunnen u helpen om tijdens uw afspraak alle informatie te krijgen die u nodig heeft: 

 • Wat zijn mijn mogelijkheden? 
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? 
 • Wat betekent dat in mijn situatie? 

Op de website van 3 goede vragen vindt u meer informatie hierover. 

In uw afspraakbevestiging staat met welke specialist u een afspraak heeft. Onze specialisten stellen zich voor op onze website. U kunt ook de naam van uw behandelaar intypen in de zoekbalk.

Bekijk voor uw bezoek hoe u het beste naar de kliniek kunt reizen voor uw afspraak. Een overzicht van al onze locaties en een mogelijkheid om uw reis te plannen vindt u op onze pagina 'Contact en locaties'. Houdt u voldoende rekening met eventuele extra reistijd in de spits. Informatie over waar u zich in het ziekenhuis kunt melden, vindt u in uw afspraakbevestiging. 

Hou ook rekening met eventuele wegwerkzaamheden op uw route naar de Sint Maartenskliniek. Een overzicht van actuele wegwerkzaamheden in de Provincie Gelderland vindt u op deze website.

Als u een resistente bacterie bij u draagt, kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico vormen bij het ondergaan van een medische behandeling. Kunt u een van de volgende vijf vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan bent u mogelijk drager. Het is belangrijk dat u dit aan de balie van de polikliniek aan ons doorgeeft. 

 • Heeft u in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis gelegen?
 • Werkt u bij een bedrijf met levende vleeskalveren, varkens of vleeskuikens? Of woont u in het huis dat bij zo'n bedrijf staat?
 • Bent u drager van de MRSA-bacterie of een ander Bijzonder Resistent Micro Organisme (BRMO)?
 • Is uw partner, huisgenoot of verzorgende drager van MRSA of een ander BRMO?
 • Bent u opgenomen geweest in een Nederlands ziekenhuis of zorginstelling waar een probleem heerste met MRSA of een ander Bijzonder Resistent Micro Organisme (BRMO)?

Mocht u tijdens uw behandeling worden opgenomen en blijkt dat u een BRMO bacterie heeft, verblijft u tijdens uw opname in isolatie. Meer informatie vindt u op onze pagina BRMO en Isolatie.

Op een plek waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals in de Sint Maartenskliniek, is het van belang dat iedereen meewerkt aan een sfeer waarin alle betrokkenen zich zoveel mogelijk thuis voelen. Vandaar dat wij rekening houden met u en wij u vriendelijk verzoeken ook rekening met anderen te houden. Daarbij vragen wij u huisregels en gedragsregels en aanwijzingen van de medewerkers van de Sint Maartenskliniek op te volgen. 

Opname voorbereiden

Het is belangrijk om vooraf goed op de hoogte te zijn van een aantal praktische zaken rondom uw opname. Voorafgaand aan uw opname krijgt u ook specifieke informatie mee die u helpt voorbereiden op uw opname. Benieuwd hoe dit verloopt? Kijk dan hierboven bij 'goed voorbereid naar de opname en operatie. Hier onder lees je vooral de praktische zaken ter voorbereiding van uw opname of operatie.

Kijk voor uw afspraak hoe u het beste naar de kliniek kunt reizen voor uw afspraak. Op onze pagina contact en locaties vindt u al onze locaties. Daar kunt u per locatie uw route plannen.

Hou ook rekening reistijd tijdens de spits en met wegwerkzaamheden op uw route naar de Sint Maartenskliniek. Een overzicht van actuele wegwerkzaamheden in de Provincie Gelderland vindt u op deze website.

Als u van ver komt, kan het zijn dat u de nacht voor uw opname of onderzoek in een hotel in de buurt van de Sint Maartenskliniek wilt slapen. Dit kan ook handig zijn voor uw partner, familie of bekenden. Zo hoeven zij zich geen zorgen te maken over files of vertragingen. Zo kunnen zij ontspannen bij u in de buurt verblijven. Meer informatie vindt u op onze pagina Hotelservice.

U krijgt op papier informatie mee over wat u mee moet nemen naar het ziekenhuis.

Meestal is dat het volgende: 

 • Actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt.
 • Medicijnen die u tijdens de opname gebruikt, zoals vooraf afgesproken met uw behandelaar.
 • Gegevens van uw zorgverzekeraar of uw zorgpas.
 • Loszittende en comfortabele kleding voor overdag.
 • Nachtkleding, als u langer dan één dag wordt opgenomen. 
 • Pantoffels of schoenen (in verband met infectiegevaar mogen patiënten niet op blote voeten lopen).
 • Toiletspullen.
 • Als dit is afgesproken met uw behandelaar: Hulpmiddelen zoals krukken en orthopedische schoenen.
 • Iets voor uw eigen ontspanning (zoals een boek of uw telefoon).

Neem niet te veel spullen mee en hou rekening met hoe lang u in het ziekenhuis blijft.

Neem zo min mogelijk kostbare spullen mee. Er zijn kluisjes beschikbaar op de verpleegafdeling. 

Als u tijdens uw verblijf in de kliniek een rolstoel nodig heeft, kunt u die in de hal bij de receptie vinden. De borg hiervoor is € 2,-. Op de afdeling is de borg voor een rolstoel € 1,-.

 

07.00 uur - medicatieronde en ontbijt
07.45 uur - start ochtendverzorging en therapie
08.00 - 12.00 uur - ochtendvisite van arts
10.00 uur - drankenronde

vanaf 11.00 uur - bezoektijd (tot 19.30 uur)
12.30 uur - lunch
13.00 - 14.30 uur - mogelijkheid om te rusten

vanaf 13.30 uur - zo nodig voortzetting therapie
14.00 uur - verzorging verpleging
15.00 uur - drankenronde
17.00 uur - medicatieronde en warme maaltijd

19.00 uur - drankenronde
19.30 uur - einde bezoektijd
20.00 uur - start avondverzorging
22.00 uur - laatste medicatieronde