Op een plek waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals in de Sint Maartenskliniek, is het van belang dat iedereen meewerkt aan een sfeer waarin alle betrokkenen zich zoveel mogelijk thuis voelen.

Vandaar dat wij rekening houden met u en wij u vriendelijk verzoeken ook rekening met anderen te houden. Daarbij vragen wij u aanwijzingen van de medewerkers van de Sint Maartenskliniek op te volgen.

huis_gedragsregels.jpg#asset:3778

Gedragsregels

De Sint Maartenskliniek verwacht van u dat u zich als gast gedraagt en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Onze basisregel voor iedereen die zich binnen en/of op het terrein van de Sint Maartenskliniek is eenvoudig: behandel de ander zoals u zelf behandeld wenst te worden. Respect voor elkaar is het algemene uitgangspunt waarop deze gedragsregels zijn gebaseerd.
Bij overtreding van onze gedragsregels kunnen we u een officiële waarschuwing of ontzegging tot de toegang van het ziekenhuis als sanctie opleggen. We kunnen er ook aangifte van doen.

Let op!

De aanwijzingen van de medewerkers van Beveiliging en van andere medewerkers van de Sint Maartenskliniek moeten altijd worden opgevolgd. Bij overtreding van de gedrags- en huisregels kan de Sint Maartenskliniek u een officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot het ziekenhuis als sanctie opleggen. In het laatste geval mag u alleen nog voor acute zorg nog in het ziekenhuis komen. Bij overtreding van de gedrags- en huisregels kunnen we ook aangifte doen bij de politie.