Artikeloverzicht

'Patiënten zijn blij dat er geen rookruimte meer is'

Dat roken slecht is voor de gezondheid weten we ondertussen allemaal wel. Maar wist u dat roken ook effect heeft op de behandeling van een aandoening en het herstel na een ingreep?

Uit onderzoek blijkt de relatie tussen roken en behandeling, herstel of operatie sterk ongunstig te zijn. Philip Scheurer, arts-assistent Orthopedie, licht dit toe: “Een infectie van een prothese of plaat in het lichaam is één van de complicaties die vaker bij rokers optreedt. Dat betekent heroperaties, extra ziekenhuisopnames en extra kosten. Rokers blijken twee maal zoveel kans te hebben op complicaties als niet-rokers. De helft van de rokers krijgt complicaties zoals luchtweginfecties, urineweginfecties, buikproblemen, slechte doorbloeding en slechte wondgenezing.” Dat laatste geldt zeker voor de patiënten van revalidatiearts Ilse van Nes. “Als mensen herstellen van een doorligwond of een operatie aan de wervelkolom bij een dwarslaesie, gaat dat minder snel als ze roken.” Ook anesthesioloog Ivar Bruaset ziet nadelige gevolgen van roken op zijn vakgebied. “Roken verhoogt de kans op problemen met de hartfunctie, bloedsomloop en longen tijdens en na de operatie.”

Bespreekbaar maken

Op de afdeling Orthopedie is informatie beschikbaar met daarin alle risico’s van roken, en hoe je kunt stoppen. “Tijdens de screening bespreken we dit onderwerp en geven we de informatievoorziening mee”, legt Scheurer uit. “Ons advies is om enkele weken voor een ingreep te stoppen tot minimaal vier weken erna.” Bruaset voegt toe: “Voor het hart zou een dag voor de operatie stoppen voldoende zijn. Voor de longen en trilhaartjes duurt het volledige herstel eerder weken tot maanden.” In sommige gevallen gebeurt het zelfs dat een roker niet geopereerd wordt voordat hij gestopt is. Scheurer: “Als er meerdere zaken meespelen zoals een sterk overgewicht, dan kan dat voorkomen. Het is in ieders belang dat iemand zo fit mogelijk aan een operatie begint.” Ilse van Nes knikt. “Op de klinische revalidatieafdelingen bespreken we het onderwerp ook en bekijken we of er ingegrepen kan worden met bijvoorbeeld medicatie, pleisters of gesprekken met maatschappelijk werk.”

In rook opgegaan...

De meeste patiënten nemen het advies van een arts over hun rookgedrag graag aan, zo ervaart het trio. Van Nes maakte zich enige tijd geleden sterk voor het verdwijnen van de rookruimtes in het ziekenhuis. “Ik hoorde van patiënten dat ze juist door de aanwezigheid van een rookruimte weer, of meer, gingen roken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Gelukkig zijn de rookruimtes nu verdwenen en ik zie dat de meeste mensen er totaal geen problemen mee hebben.”