De Sint Maartenskliniek voert orthopedische operaties uit in Nijmegen en in Boxmeer. In Boxmeer is de Sint Maartenskliniek gevestigd in het Maasziekenhuis en als u hier geopereerd wordt, krijgt u de informatie rondom uw operatie van het Maasziekenhuis. Vindt de operatie plaats in Nijmegen, dan is de informatie op deze pagina van toepassing.

Als blijkt op de polikliniek Orthopedie dat u geopereerd moet worden, volgt een afspraak voor een preoperatieve screening. Als deze afspraak niet direct na de poliklinische afspraak kan plaatsvinden, ontvangt u van ons een aparte uitnodiging. Deze screening is bedoeld om te beoordelen of de aanstaande operatie veilig kan worden uitgevoerd. Als er voorbereidingen nodig zijn voor de operatie, dan wordt dat ook tijdens deze afspraak besproken. Tijdens de preoperatieve screening is de datum van de operatie nog niet bekend; na de screening ontvangt u hierover bericht.

De preoperatieve screening vindt plaats op de polikliniek Orthopedie op onze locaties in Nijmegen en Woerden en duurt ongeveer 1,5 uur. Voor operaties op onze locatie in Boxmeer wordt de preoperatieve screening georganiseerd door Maasziekenhuis Pantein.

Voorbereiding op de preoperatieve screening

 • Om de screening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen wij u het gegevensformulier vooraf in te vullen.
 • Uw medicijnoverzicht (indien van toepassing):
  Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt kunt u – bij voorkeur kort voor de poliklinische afspraak - opvragen bij uw apotheek of u kunt (eenmalig) toestemming geven aan uw apotheek zodat de medicatiegegevens digitaal gedeeld kunnen worden met andere zorgverleners. U kunt deze toestemming mondeling geven in uw eigen apotheek, of via de website www.ikgeeftoestemming.nl (op deze website vindt u tevens meer informatie).

Verloop van de preoperatieve screening

Tijdens de screening ziet u verschillende medewerkers van de Sint Maartenskliniek, zoals een doktersassistent, apothekersassistent, screeningsarts en een anesthesioloog.

Meer informatie over de screening en het verloop ervan, leest u op de pagina ‘Preoperatieve screening’.

Aanvullend onderzoek

Als er redenen zijn voor een afspraak bij de internist, en/of geriater, dan proberen we die afspraak op dezelfde dag te plannen. Het kan echter voorkomen dat onderzoeken/behandelingen niet meteen dezelfde dag kunnen plaatsvinden. Er wordt dan voor u een afspraak gemaakt op een andere datum en tijdstip. Het kan ook zijn dat de anesthesioloog aanvullend onderzoek aanvraagt bij bijvoorbeeld een longarts of cardioloog.

Operatie in Boxmeer?

Indien uw operatie in Boxmeer plaatsvindt, zal de preoperatieve screening ook plaatsvinden in Boxmeer. Daar wordt het preoperatieve screening georganiseerd en gehouden door de anesthesiologen en andere behandelaars van Maasziekenhuis Pantein. Meer informatie over hoe deze screening verloopt, ontvangt u van het Maasziekenhuis.

Een operatie is een ingrijpende gebeurtenis. Het is belangrijk u hierop goed voor te bereiden.

Brief met informatie

Ruim vóór uw operatie ontvangt u een brief van ons met informatie over hoe u zich kunt voorbereiden. Daarin staat een aantal zaken waarmee u rekening moet houden, wat u moet meenemen voor uw opname en wanneer u contact moet opnemen met de orthopedisch consulent. Het is dus belangrijk dat u deze brief goed doorleest.

Wanneer moet u contact opnemen met uw orthopedisch consulent?

Wanneer uw persoonlijke omstandigheden binnen 14 dagen voor de operatie wijzigen, kan dit van invloed zijn op de operatie. Bijvoorbeeld wanneer u ineens last krijgt van een allergische reactie of griepverschijnselen.

We vragen u daarom om zo snel mogelijk contact op te nemen met de orthopedisch consulent, als één van de volgende situaties:

 • Koorts
 • Gebruik van antibiotica
 • Verandering in medicijngebruik
 • Griepverschijnselen
 • Allergische reactie
 • Wondjes of overige huidbeschadigingen
 • Zetten van piercing of tatoeage
 • Een ingreep bij de tandarts (geldt niet voor een normale controle)

Medicijngebruik (indien van toepassing)

Als er op de preoperatieve screening is afgesproken dat u medicatie meeneemt, verpak deze dan bij elkaar in 1 zak en neem voldoende mee voor 14 dagen.

Let er op dat uw geneesmiddelen: 

 • in de originele verpakking zitten met een etiket van de apotheek erop;
 • houdbaar zijn.

Pijnstilling voor na de operatie

Om goed te herstellen is het belangrijk dat u zoveel mogelijk pijnvrij bent. Daarom zorgen we na de operatie voor een goede pijnstilling. Afhankelijk van de ingreep die u heeft ondergaan en de mate van pijn schrijft uw behandelend arts pijnmedicatie voor die u thuis kunt gebruiken. De meest veilige pijnstiller en de basis voor uw pijnstilling is paracetamol. Bij pijn slikt u op vaste tijden paracetamol 4 x per dag 1000 mg, dat betekent 2 tabletten van 500 mg. We raden u aan voor de operatie voldoende paracetamol voorraad in huis te halen. Paracetamol wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De paracetamol is vaak de eerste dagen onvoldoende en daarom krijgt u aanvullende pijnstilling. De arts schrijft deze voor tijdens u opname. Voor meer informatie over pijnbehandeling na ontslag, leest u de informatie op de pagina ‘Pijn na de operatie’.

Neuszalf, Hibiscrub of desinfecterende doekjes

Bij een aantal operaties, bijvoorbeeld gewrichtsvervangende operaties, wordt materiaal in uw lichaam gebracht dat erin blijft zitten. Als dit zo is, krijgt u tijdens de preoperatieve screening een neuszalf mee, samen met een brief over het gebruik van dit medicijn. U start drie dagen vóór de operatiedag met deze antibioticum-houdende neuszalf of Hibiscrub/desinfecterende doekjes. U heeft dan minder kans op een infectie.

Alcohol, drugsgebruik en roken

Wanneer u alcohol en/of drugs gebruikt, bespreek dit dan met de orthopedisch chirurg op de polikliniek als ook tijdens de preoperatieve screening. Het is bekend dat het gebruik van alcohol invloed kan hebben op het krijgen van:

 • infecties/ slechtere wondgenezing
 • complicaties van hart en longen
 • bloedingen tijdens en na de operatie
 • acute verwardheid (delirium)

Om bovengenoemde complicaties zoveel mogelijk te voorkomen, wordt u geadviseerd uw alcoholgebruik te matigen, maar het is nog beter om voor de operatie geheel te stoppen.

Het gebruik van drugs heeft invloed op uw operatie en anesthesie. Er zijn veel verschillende soorten drugs op de markt die allen een andere uitwerking op uw lichaam hebben en de werking van onze medicijnen kunnen beïnvloeden. Het is daarom belangrijk om drugsgebruik kenbaar te maken tijdens de preoperatieve screening zodat we u gericht advies kunnen geven. Het zou grote gevolgen kunnen hebben voor uw gezondheid als u deze informatie achterhoudt.

Roken heeft nadelige effecten op het functioneren van uw lichaam. Zo hebben rokers meer complicaties zoals wondgenezingsstoornissen en pijn na een operatie. Wanneer u minimaal 6 weken vóór de operatie niet meer rookt, heeft u meer kans op een vlot herstel. Lees meer informatie over stoppen met roken.

Zodra de anesthesioloog akkoord heeft gegeven, plannen wij uw opname in. Van onze afdeling Opname krijgt u hierover een brief thuisgestuurd waarin de opnamedatum staat.

De opnamedatum is onder voorbehoud, omdat er een spoedoperatie tussendoor kan komen. Als dit zo is, bellen wij u en bekijken we samen met u wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe datum. Helaas kan het voorkomen dat u al bent opgenomen in de Sint Maartenskliniek en dat de operatie op het laatste moment niet doorgaat in verband met een spoedgeval. U blijft dan bovenaan de lijst staan. Uiteraard zoeken we dan zo snel mogelijk een nieuwe datum.

Tijdstip

Eén werkdag voordat u wordt opgenomen, geven wij u het tijdstip van de operatie door. We laten u telefonisch weten hoe laat u in het ziekenhuis moet zijn. De opname is tussen 6.45 en 13.00 uur. Het kan dus zijn dat u vroeg in de ochtend wordt opgenomen.

Opname in Nijmegen

Wij bellen u tussen 8.30 en 12.00 uur om het tijdstip van de opname door te geven. Mocht u van ver komen en files willen vermijden, dan is het mogelijk om gebruik te maken van onze hotelservice.

Opname in Boxmeer

U kunt ons voor het tijdstip van opname bellen tussen 14.00 en 16.00 uur: (0485) 84 53 50.

Op de dag van uw opname in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, heeft u eerst nog onder meer een opnamegesprek voordat u geopereerd wordt.

Melden en opnamegesprek

Een dag voor de operatie krijgt u van ons te horen hoe laat u zich moet melden in de Sint Maartenskliniek. U mag zich op dat tijdstip melden bij de balie op de afdeling waar u wordt opgenomen. Eén van onze verpleegkundigen komt u vervolgens halen voor een opnamegesprek. In dit gesprek krijgt u te horen hoe de opname verder zal verlopen en neemt de verpleegkundige met u door of de voorbereiding volgens afspraak is verlopen. Dit gesprek heeft u op de afdeling. Het kan zijn dat u meteen ’s ochtends vroeg om 6.45 uur wordt opgenomen. In dat geval vindt het opnamegesprek al een dag van tevoren telefonisch plaats.

Verpleegafdeling

U verblijft voorafgaand aan én na de operatie op de verpleegafdeling. De verpleegkundige zal u de afdeling laten zien en u naar uw kamer brengen. Als tijdens de preoperatieve screening is besloten dat we bloed moeten prikken, gebeurt dit op de verpleegafdeling. Ook worden er door de verpleegkundige enkele andere metingen gedaan, zoals bijvoorbeeld het meten van uw temperatuur en uw hartslag. Het kan een tijd duren voordat u uiteindelijk naar de operatiekamer wordt gebracht. U krijgt een operatiejasje aan en ontvangt medicatie als voorbereiding op de procedure die u krijgt op het operatiecomplex.

Nuchterbeleid

Tijdens de operatie moet u nuchter zijn. Een lege maag is belangrijk om de risico’s van de anesthesie zo klein mogelijk te houden. Wij hanteren de volgende regels:

 • Vanaf 24.00 uur ’s nachts (in de nacht voor uw operatie) mag u niets meer eten.
 • Tot uiterlijk 2 uur voor de geplande opnametijd mag u alleen nog heldere vloeistoffen drinken. Toegestaan zijn water en heldere vruchtsappen, deze mogen koolzuurgas bevatten, evenals thee en zwarte koffie. Om een vochttekort te voorkomen is het bovendien aan te bevelen dat u deze heldere vloeistoffen in normale hoeveelheden tot uiterlijk 2 uur voor de opnametijd nog drinkt.
 • Uw eigen medicijnen (mits niet tijdelijk gestopt) neemt u bij voorkeur in op de voor u gebruikelijke tijden met een slokje water.

Neem thuis een douche

Neem thuis op de ochtend van de opname een douche. Gebruik daarbij geen huidolie of bodylotion. Ook mag u het operatiegebied niet scheren (u mag ontharen tot uiterlijk 1 week voor de operatie).

Verwijder make-up, nagellak, sieraden, piercings, wimperextensions en kunstnagels

Vanwege veiligheidsvoorschriften moet u sieraden afdoen, hieronder vallen ook (trouw)ringen, oorbellen en piercings. Piercings in de buurt het operatie gebied, bij uw luchtweg, of geslachtsdelen en piercings met scherpe uiteinden moeten verwijderd worden. Andere piercings kunnen eventueel worden afgeplakt, danwel vervangen worden door een plastic piercing mits deze niet in het operatie gebied zit. Als u een (trouw)ring niet of heel moeilijk kunt verwijderen, vraag dan een juwelier om de ring te laten verwijden. Wij zijn anders genoodzaakt om de ring door te knippen. Verwijder make-up en nagellak (van vinger- en teennagels).
Bij hand/pols operaties mag u gel- of acrylnagels laten zitten op de vingers, echter indien ze ruim voor de operatie verwijderd kunnen worden, heeft dat de voorkeur.
Bij voet/enkel operaties dient u de gel- of acrylnagels ten allen tijde te verwijderen, ook het liefst zo ruim mogelijk voor de operatie.
Bij alle andere operaties mogen de gel- of acrylnagels blijven zitten, behalve wanneer uw operateur anders met u heeft besproken.

Meenemen naar het ziekenhuis voor opname

 • Actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt
 • Medicijnen die u tijdens de opname van thuis gebruikt, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening (bijv. zalven, inhalatiemedicatie)
 • Gegevens van uw zorgverzekeraar
 • Kleding, ondergoed en schoenen
 • Nachtkleding en pantoffels (in verband met infectiegevaar)
 • Toiletartikelen
 • Neem uw bagage mee in een afsluitbare reistas
 • In uw reistas maakt u een apart tasje met: T-shirt, nachthemd of pyjama en ondergoed voor na de operatie. In dit tasje doet u ook de medicatie die zoals afgesproken op de screening u zelf zou meenemen.
 • Eventueel krukken of andere hulpmiddelen (zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening).
 • Als u een spalk, brace of bijvoorbeeld orthopedische schoenen heeft, dan verzoeken wij u deze mee te nemen
 • Met name na voet- en rugoperaties raden we aan een kussen mee te nemen voor de terugreis.

Houdt u rekening met de duur van uw opname. Neem niet teveel spullen mee, de opbergruimte is beperkt.

Zodra u zich (eventueel met een loophulpmiddel) kunt redden en de pijn onder controle is, wordt u ontslagen en kunt u naar huis.

Wanneer mag u naar huis?

Om vast te stellen hoe het met uw conditie is, bekijkt de zaalarts per dag hoe het ervoor staat met uw geopereerde gewricht. Tijdens uw verblijf krijgt u mogelijk ook begeleiding van een fysiotherapeut. U mag naar huis zodra de pijn onder controle is en u voldoende zelfredzaam bent. Gaat u naar het verpleeghuis? Dan is zelfstandig uit bed komen voldoende. Samengevat: als het medisch verantwoord is en als de pijn onder controle is, kunt u naar huis.

Ontslaggesprek

Voordat u uit de Sint Maartenskliniek vertrekt, heeft u eerst een ontslaggesprek met de verpleegkundige. Daarin kunt u aangeven hoe u het verblijf op de verpleegafdeling heeft ervaren. Ook vertelt de verpleegkundige u waar u op moet letten als u weer thuis bent.

Fysiotherapeut

In een afrondend gesprek met de fysiotherapeut krijgt u uitleg voor oefeningen thuis en een machtiging met een overdracht voor fysiotherapie in de buurt.

Medicijnen

De arts schrijft medicijnen voor, die de apotheek voor uw vertrek bij u langs komt brengen. U krijgt dan uitleg over hoe u de medicijnen moet gebruiken.

Vervoer naar huis

Omdat u net bent geopereerd, mag u niet zelf naar huis rijden. Het is daarom verstandig om van tevoren het vervoer te regelen, zodat een familielid, vriend of goede buur u naar huis brengen. U kunt zich ook door een taxi naar huis laten brengen. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of zij de taxikosten vergoeden.

Meer lezen over leefregels?

In de folder ‘Leefregels na ontslag’ die u heeft meegekregen, leest u wat u het beste wel en niet kunt doen als u weer thuis bent. Lees deze regels goed door en neem ze in acht.

Vragen die u nog heeft na het lezen van deze informatie kunt u stellen tijdens de preoperatieve screening of aan de orthopedisch consulenten. Ook als u op een later tijdstip of na ontslag vragen heeft, kunt u contact opnemen via ons contactcentrum. Zij brengen u in contact met de orthopedisch consulenten. U belt telefoonnummer (024) 365 96 59 of u gebruikt het algemene contactformulier.

Wat te doen bij complicaties

Als u een complicatie heeft, neemt u dan contact op met ons contactcentrum. Zij brengen u in contact met de orthopedisch consulenten. U belt telefoonnummer (024) 365 96 59.

Indien u in Woerden onder behandeling bent

Voor vragen gedurende uw behandeling, neemt u contact op met de orthopedisch consulenten in Woerden via telefoonnummer (024) 365 95 75.

Vragen over uw afspraken (alle locaties)

Bent u verhinderd? Neem dan via het afsprakenformulier contact met ons op.

Moet u uw afspraak onverwacht annuleren? Geef dit dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 48 uur van tevoren, telefonisch aan ons door. U kunt ons bellen op telefoonnummer (024) 365 98 90.

Voor overige vragen over afspraken, kunt u contact opnemen met ons centraal planbureau. U belt telefoonnummer (024) 365 98 90 of u gebruikt het algemene contactformulier.