Brein in Beweging - Veelgestelde vragen

Brein in Beweging biedt diagnostiek, training en behandeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die de lichamelijke revalidatie al hebben afgerond.

De Brein in Beweging-behandeling richt zich namelijk vooral op de ‘onzichtbare’ gevolgen van hersenletsel. U bereikt hierbij het meeste effect als u het letsel al enige tijd (zes maanden tot een jaar) heeft. Dit noemen we de chronische fase. Deze kenmerkt zich vooral doordat u dan niet meer verder spontaan herstelt. Voortdurend breiden wij het behandelprogramma uit met nieuwe onderdelen en onderzoeken we de effectiviteit. U kunt er dus op vertrouwen dat u bij Brein in Beweging de best denkbare zorg krijgt.

Veelgestelde vragen over Brein in Beweging

Voor het diagnostiekprogramma komt u in totaal drie dagdelen, verdeeld over enkele weken, naar de Maartenskliniek.

Het behandelprogramma van Brein in beweging bestaat uit twee periodes van zes weken. U heeft elke week twee therapiedagen op dezelfde dagen van de week. De ene dag volgt u online vanuit uw eigen huis, de andere dag komt u naar de Maartenskliniek. U volgt groepsbehandelingen en individuele behandelingen.

Wij verwachten dat u ook thuis actief aan de slag gaat met wat u hier leert. U krijgt huiswerk om te lezen en om oefeningen te doen.

Door tijd en energie te investeren legt u een stevige basis waar u later veel profijt van heeft.

Hiervoor is het nodig dat u een relatie ziet tussen het hersenletsel en uw klachten en dat u bereid bent om te leren anders met uw situatie om te gaan. De obstakels die u tijdens de behandeling tegenkomt, pakken wij samen met u aan. Daarmee kunt u in de toekomst zelf verder.

Heeft u enige tijd geleden hersenletsel opgelopen door een beroerte, ongeval of tumor? Heeft u sindsdien moeite met onthouden, concentreren, omgaan met prikkels? Heeft u last van vermoeidheid of prikkelbaarheid? Zorgen deze klachten ervoor dat u uw werk, hobby’s of gezinstaken niet goed kunt oppakken? Dan kunt u baat hebben bij het programma Brein in Beweging,  als u na uw letsel last blijft houden van de volgende klachten.

Veranderingen in denkfuncties:

 • Trager denken en handelen.
 • Meer tijdsdruk ervaren.
 • Minder lang kunnen concentreren of sneller afgeleid zijn.
 • Geen twee of meer dingen tegelijk kunnen doen.
 • Moeite met onthouden van namen, de inhoud van gesprekken, gezichten of routes.
 • Moeite met plannen en overzicht houden.

Veranderingen in belastbaarheid:

 • Sneller vermoeid raken bij mentale inspanning.
 • Minder goed tegen drukte, geluid en/of licht kunnen.

Veranderingen in emotie:

 • Sneller emotioneel worden of juist vlakker reageren.
 • Klachten van somberheid en/of angst- en spanningsklachten.

Veranderingen in gedrag:

 • Impulsiever reageren, of juist moeite hebben om op gang te komen.
 • Chaotischer handelen.

U start met een bezoek aan de revalidatiearts op onze polikliniek. Daar bespreekt u uw problemen en hulpvragen en de revalidatiearts voert een onderzoek uit. De arts kijkt met u of een programma van de Sint Maartenskliniek goed aansluit bij uw klachten en hulpvraag. Het is ook mogelijk dat u een verwijzing krijgt naar een behandelaar elders, voor zorg die beter aansluit bij uw vragen.

Als het programma Brein in Beweging goed past bij uw klachten en hulpvragen, doorloopt u eerst de diagnostiekmodule. Deze duurt in totaal ongeveer drie weken. Met u en uw naaste brengen wij uw situatie zorgvuldig in kaart.

U vult hiervoor thuis vragenlijsten in en komt samen met een naaste naar de Maartenskliniek voor gesprekken en onderzoeken bij een GZ psycholoog, een maatschappelijk werkende, een ergotherapeut en een psychomotorisch- en bewegingstherapeut. Ook krijgt u een neuropsychologisch testonderzoek.

Na de onderzoeken hebben de betrokken behandelaren een teambespreking en doen zij een behandelvoorstel. Het is ook mogelijk dat de onderzoeksresultaten aangeven dat behandeling of begeleiding elders beter bij u past.

U krijgt uitgebreid uitleg over de onderzoeksresultaten en de behandelmogelijkheden. U krijgt hier ook een verslag van. Samen met de revalidatiearts stelt u uw definitieve behandelplan vast. In dat plan staan ook de behandeldoelen waar we met u aan willen gaan werken.  

Het behandelprogramma van Brein in Beweging bestaat uit twee periodes van elk zes behandelweken. U heeft elke week twee therapiedagen op dezelfde dagen van de week. De ene dag volgt u de behandeling online vanuit uw eigen huis, de andere dag komt u naar de Maartenskliniek.

In de eerste zes weken leert u over hersenletsel, de relatie met uw klachten en hoe u deze klachten kunt aanpakken. U vergroot hiermee uw inzicht en leert ook anderen uitleggen wat er met u aan de hand is. Tijdens de tweede zes weken gaat u actief bezig met leren compenseren. U gaat oefenen om uw gedrag aan te passen om minder last te hebben van uw beperkingen.

Uw partner of een naastbetrokkene volgt een eigen voorlichtingsmodule in een groep. Gedurende zes weken komt hij of zij één avond per week naar de Sint Maartenskliniek. Hierin leert hij of zij ook over de gevolgen van uw hersenletsel en de mogelijkheden voor aanpassing. Ook staan partners en naastbetrokkenen met elkaar stil bij de veranderingen die de situatie voor hen teweeg heeft gebracht.

De inhoud van de groepsbehandelingen (ook wel modules genoemd) in de twee behandelfases is als volgt:

Brein in Beweging -  Voorlichting en inzicht

In deze module leert u over de gevolgen van hersenletsel op het gebied van cognitie, emotie en belastbaarheid. Aan het eind van deze module begrijpt u de gevolgen voor uzelf en hoe u hier in de behandeling aan kunt werken. U kunt dan ook goed aan uw naasten (familie, vrienden, collega’s) uitleggen wat precies de gevolgen zijn van uw hersenletsel. Deze module vindt plaats in de eerste fase van uw behandeling en wordt gegeven door een GZ psycholoog.

Brein in Beweging -  Fysieke fitheid

Door te bewegen wordt u fitter en verbetert u uw conditie. Dit is goed voor uw brein en helpt bij het hanteren van uw klachten. Deze module volgt u gedurende het volledige programma waarbij u begeleid wordt door een psychomotorisch en bewegingstherapeut. Voor deze module is het belangrijk dat u sportkleding meeneemt.

Brein in Beweging - Balans in Belastbaarheid

In deze module leert u onder begeleiding van een ergotherapeut over de oorzaken en gevolgen van (veranderde) belastbaarheid na hersenletsel. Op een praktische manier oefent u om uw dag zo in te delen dat u meer balans ervaart. Door bewuste keuzes te maken, krijgt u grip op uw belastbaarheid.

Brein in Beweging -  Arbeid

U volgt deze informatiemodule over werk na hersenletsel in de eerste behandelfase. Een maatschappelijk werkende  legt uit hoe het zit met uw rechten en plichten en die van uw werkgever om te komen tot re-integratie. U leert wat u zelf kan doen om zo succesvol mogelijk uw werk te hervatten.

Brein in Beweging - Leren Compenseren

Loopt u in uw dagelijks leven aan tegen problemen met concentreren, snel verwerken van informatie, onthouden en plannen? U kunt uzelf ondersteunen door strategieën te gebruiken waarmee u compenseert voor deze problemen. U leert in deze module van een ergotherapeut of cognitief trainer over deze strategieën en gaat oefenen in het gebruik ervan, met uw groepsgenoten en thuis in uw eigen omgeving. De module Leren Compenseren volgt u tijdens beide fasen van de behandeling.

Brein in Beweging -  Verandering en acceptatie

Het valt niet mee om met alle veranderingen als gevolg van uw hersenletsel om te gaan. Het vraagt aandacht en vaardigheden om hier goed mee om te gaan. In deze module werkt u samen met een GZ psycholoog aan het versterken van deze vaardigheden. Deze module volgt u in de tweede fase.

Brein in Beweging - Voortgangsgesprekken (Casemanagement)

Wekelijks heeft u een kort individueel gesprek. De ene week heeft u een gesprek met een GZ psycholoog en de andere week met een maatschappelijk werkende . Met de GZ psycholoog bespreekt u de voortgang van uw behandelproces en uw doelen. De maatschappelijk werkende  bekijkt samen met u welke aanvullende hulp moet worden aangevraagd en coördineert samen met u de contacten die u als gevolg van het hersenletsel heeft met andere instanties. Deze ‘communicatie met derden’ gebeurt overigens alleen met uw expliciete toestemming en het moet de doelen van de behandeling ondersteunen. 

Brein in Beweging - Individuele behandeling

Soms helpt een aanvullende individuele therapie extra in uw proces. Denk aan psychologische begeleiding bij ernstige stemmingsproblemen, maatschappelijk werk als overleg met bedrijfsarts of inzetten van extra ondersteuning binnen werk nodig is, of ergotherapie bij hulp bij het praktisch vertalen van het geleerde naar uw eigen situatie.

Brein in Beweging - Keuzemodules

Naast bovenstaande modules volgt u soms één van de volgende modules omdat deze goed kunnen aansluiten bij uw persoonlijke hulpvraag of probleem. Deze modules volgt u individueel of in een kleine groep.

Brein in Beweging - Leren van het lichaam

Tijdens deze module gaat u opnieuw kennis maken met uw lijf, zowel fysiek als mentaal. U leert welke belastbaarheidssignalen er zijn en u kunt deze op waarde schatten. U leert ook welke factoren van invloed zijn op uw belastbaarheid. Deze module vindt meestal plaats in de eerste behandelfase en wordt gegeven door een psychomotorisch en bewegingstherapeut.

Brein in Beweging - Cognitieve communicatie

Tijdens deze module gaat u werken aan een (tijdelijke) aanpassing aan een -door hersenletsel- verminderde communicatievaardigheid. Hierdoor kan de inhoud van het gesprek en het sociale contact weer op de voorgrond komen te staan. Deze module wordt gegeven door een logopedist.

Uw partner of een naastbetrokkene volgt een eigen voorlichtingsmodule in een groep met andere naastbetrokkenen.

Brein in Beweging - Voorlichting Naastbetrokkenen

Gedurende zes weken komt uw partner of een naastbetrokkene één avond per week naar de Sint Maartenskliniek. Elke bijeenkomst duurt anderhalf uur. Hierin leert hij of zij ook over de gevolgen van uw hersenletsel en de mogelijkheden voor aanpassing. Ook staan partners en naastbetrokkenen met elkaar stil bij de veranderingen die de situatie voor hen teweeg heeft gebracht. Deze module vindt bij voorkeur plaats in de eerste fase van uw behandeling en wordt gegeven door een GZ psycholoog en een maatschappelijk werkende.

Na afloop van het behandelprogramma blijven wij nog een tijdje volgen hoe het met u gaat. Dit doen we onder andere door u direct na afloop van de behandeling vragenlijsten toe te sturen. Drie en twaalf maanden na behandeling  worden er opnieuw vragenlijsten afgenomen. Op deze manier kunnen we de resultaten uit de behandeling goed volgen en kijken of ze blijvend zijn.

Enkele maanden na uw revalidatie komt u voor een controle-afspraak bij onze verpleegkundig specialist. U bespreekt dan samen of het is gelukt om de geleerde vaardigheden en strategieën te blijven toepassen.

Ervaart u voldoende balans tussen belasting en belastbaarheid? Heeft u lichaamsbeweging een vaste plek in uw weekritme gegeven? Bent u verder gekomen met de opbouw van uw werk? Heeft u uw plek in het gezin en de samenleving weer terug? Heeft u misschien nog iets nodig om hier nog verder in te komen? De verpleegkundig specialist denkt met u mee.