De ziekte van Scheuermann is een groeistoornis van een één of meer borstwervels. Het is belangrijk om de ziekte van Scheurmann zo vroeg mogelijk te behandelen, bijvoorbeeld door het aanleggen van een gipskorset.

Wat is de ziekte van Scheurmann?

De ziekte van Scheurmann is een groeistoornis van één of meer borstwervels. Hierdoor ontstaat er een kromming in het bovenste gedeelte van de rug. De ziekte ontwikkeld zich geleidelijk. Pas op het moment dat de wervelkolom volgroeid is, gaat de ziekte over en stopt het vergroeien. De rug wordt na vergroeiing nooit vanzelf weer recht. Patiënten hebben meestal geen pijnklachten bij het begin van de ziekte. Vaak komen zij bij de dokter terecht, omdat ze het lelijk vinden dat hun rug niet mooi recht is. Toch is het erg belangrijk om de ziekte van Scheuermann zo vroeg mogelijk te behandelen: alleen in de groei kan de stand van de rug worden gecorrigeerd. Als de rug niet wordt behandeld, blijft een patiënt een kromme rug houden. Hiermee kunnen op latere leeftijd klachten ontstaan, zoals stijfheid, pijn, vermoeidheid en longproblemen. Het is (nog) onduidelijk wat de oorzaak is van de ziekte van Scheuermann. Waarschijnlijk spelen erfelijke factoren een belangrijke rol.

Behandeling van de ziekte van Scheuermann

Als de orthopeed vermoedt dat er sprake is van de ziekte van Scheuermann, zal hij eerst röntgenfoto’s laten maken van de achterkant en de zijkant van je wervelkolom. Nadat hij de foto’s heeft bekeken, stelt hij de diagnose. Ook bepaalt hij hoe groot de afwijking is van de rug. Die afwijking noemen we kyfose en wordt uitgedrukt in graden. Als de kyfose meer is dan 50 graden kan de orthopeed adviseren om te starten met de gipsbehandeling.

Onze behandeling