Hier leest u meer over de oefeningen die u na de ingreep thuis kunt doen.

De eerste zes weken na de operatie

Houd de hand zo veel mogelijk hoog gedurende de 1e week.
Start met oefentherapie zodra het drukverband verwijderd is, u doet de oefeningen 4 tot 6 keer per dag.

De eerste 6 weken mag u de hand wel licht belasten en lichte werkzaamheden uitvoeren. Wringen, hard knijpen, steunen in de uiterste standen van de pols en zwaar tillen mag u niet met uw geopereerde hand.

Het is belangrijk dat u goed ‘luistert’ naar uw hand. Heeft u pijnklachten bij het uitvoeren van een activiteit, dan moet u daarmee stoppen. Als u ’s avonds pijnklachten krijgt, kan dit een teken zijn dat u teveel gedaan heeft die dag. Dan moet u het rustiger aan gaan doen.

Vanaf 6 weken na de operatie

Zes weken na de operatie mag u uw hand op geleide van de klachten weer volledig gaan belasten.

Oefeningen

  1. Strek uw vingers volledig.
  2. Buig de vingers tot een dakje. Houd deze stand 5 seconden vast.

Herhaal 5 keer.

Buig de twee bovenste gewrichten van de vingers en buig bij de duim alle gewrichten. Houd deze stand 5 seconden vast. Strek vanuit de gebogen positie de vingers een voor een, beginnend bij de wijsvinger.

Herhaal 5 keer.

Maak een volledige vuist, hierbij zijn alle gewrichten van de vingers gebogen. De duim blijft buiten de vuist. Houd deze stand 5 seconden vast. Indien nodig meebewegen met de andere hand, door middel van de duim op de nagel te plaatsen en de wijsvinger achter de vinger.

Herhaal 5 keer.

Houd de aangedane vinger net onder het tweede gewricht van boven vast. Buig het gewricht zover mogelijk. Houd deze stand 5 seconden vast. Strek vervolgens het gewricht zover mogelijk. Houd deze stand 5 seconden vast.

Herhaal 5 keer.

Houd de geopereerde vinger net onder het laatste gewricht van boven vast. Buig het gewricht zover mogelijk. Houd deze stand 5 seconden vast. Strek vervolgens het gewricht zover mogelijk. Houd deze stand 5 seconden vast.

Herhaal 5 keer.

Strek de laatste twee gewrichten van de vingers zo recht mogelijk. Houd deze stand 5 seconden vast.

Herhaal 5 keer.

Houd de andere vingers van de hand gestrekt vast en leg de hand met de handrug op tafel. Buig de geopereerde vinger zover mogelijk. Houd deze stand 5 seconden vast.

Herhaal 5 keer.

Vragen en contact

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling handtherapie van het Maasziekenhuis: (0485) 84 52 55.