Jaarverslagen

Jaarlijks verschijnt rond juni het jaarverslag van de Sint Maartenskliniek. In dit rapport doet de Raad van Bestuur op hoofdlijnen verslag van het beleid en de activiteiten op het gebied van zorg, personeel, faciliteiten, arbo en milieu en financiën.

Daarnaast doet de Raad van Toezicht in het rapport verslag van de wijze waarop zij haar toezichthoudende rol heeft uitgevoerd. De jaarverslagen van ons ziekenhuis zijn ook in te zien op de website www.jaarverslagenzorg.nl.

Jaarverslag 2022 (pdf),
jaarrekening 2022 (pdf)
Zie ook de hoogtepunten van 2022

Oudere jaarverslagen zijn digitaal verkrijgbaar op verzoek.