Als patiënt wilt u een goede en gefundeerde keuze kunnen maken binnen het aanbod van ziekenhuizen. U wilt dan ook vast kunnen stellen of een ziekenhuis de kwaliteit levert die het belooft, en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van andere ziekenhuizen.

kwaliteit


Ook wij vinden het belangrijk dat u inzicht heeft in de kwaliteit die de Sint Maartenskliniek levert. Daarom stelt de kliniek zich toetsbaar op. Dit houdt in dat ons gespecialiseerde ziekenhuis wordt beoordeeld op vastgestelde prestatie-indicatoren. Deze indicatoren zijn vastgelegd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, in samenwerking met de Nederlandse ziekenhuizen. Een specifieke set prestatieindicatoren is, in overleg met Revalidatie Nederland, vastgesteld voor de revalidatiezorg. De prestatie-indicatoren zijn voor alle ziekenhuizen hetzelfde en geven een beeld van het functioneren van het ziekenhuis met betrekking tot de zorg, de bedrijfsvoering en algemene zaken. Op de website www.ziekenhuizentransparant.nl kunt u onze kwaliteit op basis van de indicatoren bekijken.

De prestatie-indicatoren van de Sint Maartenskliniek zijn te zien in het landelijke Kwaliteitsvenster. Dit is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Bij de keuze van de indicatoren zijn onder andere de cliëntenraden/patiënten, ziekenhuisbestuurders en kwaliteitsadviseurs betrokken geweest. Daarmee krijgt de patiënt meer inzicht in de kwaliteit van zorg die voor zijn aandoening of ziekte nodig is.

Wij hebben vertrouwen in de kwaliteit van de zorg die wij leveren en zijn graag bereid dit te onderbouwen. Ons streven is altijd: de hoogst haalbare kwaliteit van zorg voor onze patiënt.

Waarderingen en patiënttevredenheid

Wij willen onze patiënten de beste zorg bieden. Deze zorg wordt gewaarborgd door keurmerken en beoordelingen van buitenaf. Maar de mening van onze patiënten zelf is mogelijk nog belangrijker. Om hierin inzicht te krijgen, voert de Sint Maartenskliniek structureel onderzoek uit naar de patiënttevredenheid.

Deze tevredenheid meten wij via verschillende kanalen:

  • Het jaarlijks patiënttevredenheidsonderzoek
  • Ontslaggesprekken
  • Digitale klachten en het suggestieformulier
  • Zorgkaart Nederland
  • Tipkaarten op onze poliklinieken en afdelingen

Over het algemeen genomen scoort de Sint Maartenskliniek hoog op patiënttevredenheid. Dit is terug te zien in ons eigen patiënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek voeren we uit met behulp van de Consumer Quality Index (CQ-I). Dit is een grootschalig onderzoek naar tevredenheid van patiënten. Steeds meer ziekenhuizen gebruiken deze methode. Hierdoor zijn scores goed met elkaar te vergelijken en kunnen wij van elkaar leren. Het onderzoek wordt altijd uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau en is volledig anoniem. Hierdoor is de kwaliteit gewaarborgd. Jaarlijks krijgt een deel van onze patiënten, steekproefsgewijs, een uitnodiging om een enquête in te vullen. De vragen gaan bijvoorbeeld over hoe de opname en het ontslag verliepen en hoe de patiënt de zorg van artsen en verpleegkundigen heeft ervaren. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig; de antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Ook op de Zorgkaart Nederland is te zien dat we ons streven – de hoogst haalbare kwaliteit van zorg voor onze patiënt – waarmaken. In dit overzicht is per locatie te zien hoe de kliniek scoort. Patiënten geven een cijfer tussen de 1 en 10 voor elk van de volgende onderdelen: afspraken, behandeling, omgang medewerkers, informatie, luisteren en accommodatie.

Medische deskundigheid

Wanneer een ziekenhuis of een specifieke afdeling voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria, kan hieraan een certificering worden toegekend. Het uitreiken van zo’n certificaat gebeurt door een patiëntenvereniging, ziektekostenverzekeraar of een certificerende instantie. We zijn trots op de certificaten die we tot nu toe hebben ontvangen: