Over de Sint Maartenskliniek

Patiëntenadviesraad

Excellente zorg, goede informatie en een respectvolle, mensgerichte behandeling: dat is waar de Sint Maartenskliniek voor staat. Maar het kan altijd beter.

Daarom heeft de kliniek een Patiëntenadviesraad (PAR). Deze raad behartigt de belangen van u als patiënt en andere bezoekers van de kliniek. De PAR wil graag van u horen wat u goed vindt gaan, en waar ruimte ligt voor verbetering. Denk bijvoorbeeld aan suggesties wat betreft de maaltijdvoorziening, de toegankelijkheid van de kliniek voor mensen met een beperking, het parkeerbeleid, faciliteiten en inrichting van wachtruimtes. Om onze zorg op excellent niveau te kunnen houden, hebben we uw advies nodig.

Advies- en medezeggenschapsorgaan

De PAR is een advies- en medezeggenschapsorgaan van de Raad van Bestuur. Dit betekent dat de PAR de Raad van Bestuur informeert over de kwaliteit van de patiëntenzorg binnen de Sint Maartenskliniek. Het welzijn van patiënten en bezoekers staat hierbij altijd voorop. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw belangen ook binnen de directie van onze kliniek worden behartigd en kunt u als patiënt een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze zorgverlening.

Welke onderwerpen behandelt de PAR?

De PAR behandelt alle algemene zaken die belangrijk zijn voor patiënten. Het gaat daarbij om advies over zaken als:

  • Kwaliteit van zorg
  • Maaltijden
  • Hygiëne
  • Gastvrijheid voor patiënten en bezoekers
  • Informatie & communicatie van en naar de patiënt
  • Ontspanning
  • Samenwerking met andere instellingen
  • Wijzigingen in de organisatie
  • Jaarverslag en jaarrekening
  • (Ver)bouw(ing)

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de Patiëntenadviesraad geen individuele klachten behandelt. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtencommissie of de patiëntencontactpersoon van de Sint Maartenskliniek.

Hoe werkt de PAR?

De Patiëntenadviesraad heeft maximaal 9 leden. Ieder lid is zelf patiënt of verwante van een patiënt (geweest) bij de Sint Maartenskliniek, of vertegenwoordigt een patiëntenorganisatie. De PAR vergadert ongeveer tien keer per jaar. Regelmatig gebeurt dit samen met het management van de kliniek. Medewerkers van verschillende afdelingen schuiven regelmatig aan om bijvoorbeeld een toelichting te geven op aankomende veranderingen of om vragen van de PAR te beantwoorden. Naast deze overlegmomenten vergadert de PAR twee keer per jaar met de Ondernemingsraad van de Sint Maartenskliniek.

Maak kennis met de Patiëntenadviesraad

Wie is lid van de PAR?

Ik ben Anneke Bode, werkzaam als (interim)manager en als toezichthouder in de sociale woningbouw en de zorg. Mijn man en ik hebben twee prachtige kinderen, waarvan er één door een ongeval niet-aangeboren-hersenletsel heeft.

Zowel in mijn werk als privé ondervind ik steeds dat het belang en perspectief van patiënten en cliënten voorop moet staan. En dat maatwerk altijd nodig is, iedereen heeft zijn eigen verhaal en situatie. De PAR helpt om dit steeds te benadrukken, en het verhaal van de verschillende patiënten(groepen) naar voren te brengen. Daarom lever ik daar graag mijn bijdrage aan.

Onderwerpen waar ik me specifiek mee bezighoud zijn de nieuwe huisvesting (Hoe werkt de ontworpen badkamer uit voor verschillende patiënten? Wat zijn aandachtspunten bij de verhuizing?), de dienstverlening, en ondersteuning bij zingevingsvragen en ethische dilemma’s.

Ik ben Britt van den Akker. Sinds dat ik 16 (1990) ben kom ik bij de Maartenskliniek vanwege een aangeboren afwijking aan mijn been. Ik draag een beenprothese. Het maken van een kunstbeen (prothese) lag toen nog in handen van de Maartenskliniek (POM) en is tegenwoordig los in de markt gezet bij OIM. Mijn contacten lopen vooral via OIM.

In het geval van problemen rondom mijn prothese of fysieke klachten kom ik terecht de afdeling revalidatie van de Maartenskliniek. Daarbij heb ik ondervonden dat een goed samenspel tussen OIM, revalidatie en fysiotherapie belangrijk is. In het dagelijks leven ben ik juriste bij een kleine gemeente die erg gericht is op samenwerking. De vaardigheden die ik daar heb opgedaan wil ik graag inzetten bij PAR.

Bijvoorbeeld bij de vraag wat de nieuwe Wet medezeggenschap zorginstellingen voor ons als PAR betekent en de vraag hoe wij zicht houden op wat speelt voor de patiënten van de Maartenskliniek op andere locaties. Het is fijn om een bijdrage te kunnen leveren.

Ondanks dat ik pensionado ben, voel ik mij dagelijks betrokken bij patiëntenzorg. Ik heb verschillende activiteiten. Ik ben verpleegkundige en oud-docent verpleegkunde. Geboren en getogen in Nijmegen. Daarnaast ken ik de Sint Maartenskliniek als mantelzorger.

Mijn aandacht gaat met name uit naar de oudere of kwetsbare patiënt. Denk aan het gebruik van een computer, aandacht voor voeding en medicijngebruik. Daar horen ook ingewikkelde persoonlijke vragen bij. Denk bijvoorbeeld ook aan: Heeft het nog wel zin voor mij om het hele traject van operatie en revalideren in te gaan?

Het is leuk en interessant werk bij de Sint Maartenskliniek!

Ik kom zelf vanwege een spierziekte regelmatig als patiënt in de Sint Maartenskliniek en bij de orthopedische instrumentmakerij voor beugels en schoenen.

Ik weet zo uit eigen ervaring hoe belangrijk de Sint Maartenskliniek voor mensen kan zijn. Dat motiveert mij om deze kennis en ervaring bij de Patiëntenadviesraad in te zetten om de kwaliteit van de kliniek voor patiënten en bezoekers nog verder te verbeteren. Daarom ben ik sinds november 2017 lid van de PAR met als belangrijkste aandachtspunten communicatie en veiligheid.

Ik ben Marius Peters en sinds 1 mei 2016 voorzitter van de PAR. Sinds een paar jaar ben ik met pensioen. Voor die tijd was ik bestuurder in het onderwijs. Lang geleden ben ik na een zwaar verkeersongeval gerevalideerd in de Sint Maartenskliniek. Een traject waar ik nog steeds met veel dankbaarheid op terug kijk. Mijn vrouw is nu patiënte bij reuma en orthopedie. Toen ik de gelegenheid kreeg om iets voor de Sint Maartenskliniek te betekenen heb ik graag ja gezegd.

De PAR probeert vanuit het perspectief van de patiënten de zorg nog verder te verbeteren. Soms gaat het over kleine praktische punten, maar wel belangrijk voor de patiënten. Andere keren spreken we onder andere over zaken zoals het afsprakenbeleid, privacy, de bereikbaarheid, de communicatie naar patiënten en bezoekers. Wij merken dat onze inbreng serieus wordt genomen, ertoe doet. Dat maakt dat ik graag mijn steentje bij draag.

Ik ben Miriam Wilke en kom al sinds 1985 in de Sint Maartenskliniek, zowel toen als leerling verpleegkundige vanaf dat jaar als patiënt bij de orthopedie .

De Sint Maartenskliniek kan zoveel betekenen voor patiënten. Door lid te zijn van de PAR kan ik daar ook wat aan bijdragen. Bijvoorbeeld bij de veiligheidsronde: hoe is die afdeling voor de patiënten. Ook als lid van de stuurgroep JCI (Joint Commission International) kijk ik naar wat betekent het voor de patiënt.

Ik hoop nog lang een bijdrage te kunnen leveren, heel fijn om te mogen doen.

Contact met de PAR

Heeft u suggesties of advies voor de Sint Maartenskliniek? Dan hoort de Patiëntenadviesraad heel graag van u! Ook voor vragen is onze raad goed bereikbaar. De PAR behandelt uw vraag of opmerking zo snel mogelijk. Daarna koppelt de PAR de uitkomst hiervan mondeling of schriftelijk aan u terug. U kunt ons benaderen via onderstaande gegevens:

Sint Maartenskliniek
t.a.v. de Patiëntenadviesraad
Postbus 9011
6500GM Nijmegen

U kunt uiteraard ook een e-mail sturen, naar [email protected].
Let op! Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u om geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.