Download dit plan

Cervicale of thoracale facetblokkade

Als u bijvoorbeeld na een rugoperatie pijn heeft in uw nek of hoge rug, dan kan het Pijnbehandelcentrum van de Sint Maartenskliniek uw pijn met een facetblokkade bestrijden.

Dit onderzoek kunnen we bij u uitvoeren als u last heeft van:

 • pijn in uw nek, met of zonder uitstraling naar uw schouder, arm, hand of vingers;
 • pijn in het achterhoofd;
 • pijn in het aangezicht, afkomstig uit de nek;
 • pijn rondom de borstwervels.

Onze behandeling

print

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op uw behandeling. In de informatie over uw behandeling staat vermeld hoe u zich het beste kunt voorbereiden en welke specifieke aandachtspunten er zijn. Wij raden u aan om op de dag van uw behandeling makkelijk zittende kleding aan te trekken. De behandeling is poliklinisch, u mag dus gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee:

 • Uw afspraakbevestiging
 • Uw verzekeringspas
 • Uw legitimatiebewijs
 • Actueel medicatieoverzicht

Bloedverdunnende medicatie

 • Als u bloedverdunnende medicatie gebruikt, let dan op het volgende:
  • De medicijnen ascal of acetylsalicylzuur mag u blijven gebruiken.
  • Gebruikt u andere bloedverdunners, al dan niet gecombineerd met acetylsalicylzuur, dan moet u het beleid volgen van de pijnspecialist. Dit is met u besproken tijdens het eerdere polibezoek.
  • Heeft er in de tussentijd een wijziging plaatsgevonden in uw bloedverdunnende medicatie, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het Pijnbehandelcentrum om het beleid te bespreken.  

Kostbare eigendommen

De kliniek is niet aansprakelijk als eigendommen zoekraken, kapotgaan of worden gestolen. We raden u daarom aan grote geldbedragen, kostbare sieraden of andere waardevolle spullen thuis te laten.

print

Graag willen wij u op onderstaande punten attenderen:

 • Het is niet toegestaan na de behandeling zelf naar huis te rijden. Wij raden u aan om met iemand mee te rijden. Als u zelf rijdt bent u niet verzekerd.
 • Als u koorts heeft op de dag van behandeling, neem dan contact op met het Pijnbehandelcentrum via telefoonnummer (024) 327 2542.
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, meldt u dit dan bij de pijnspecialist of verpleegkundige.
 • Bent u zwanger, dan dient u dat te melden. Als u een behandeling met de röntgenstraling krijgt, kan dit schadelijk zijn voor uw ongeboren kind.
 • Als u een rolstoel nodig heeft, kunt u die in de hal bij de receptie vinden.
print

Afspraak bevestiging

Na het plannen van uw behandeling ontvangt u een brief waarin de datum en tijdstip vermeld staan. U ontvangt voor elke pijnbehandeling een aparte uitnodiging. Het tijdstip waarop wij u verwachten, is niet hetzelfde als het moment waarop u de behandeling krijgt. Soms kan het voor komen dat u door onvoorziene omstandigheden wat langer op uw behandeling moet wachten, dit kan in een enkel geval tot 2 uur duren. Een behandeling bij het Pijnbehandelcentrum is altijd poliklinisch, dit betekent dat u na de behandeling altijd weer naar huis gaat.

Begeleider

De begeleider die met u mee komt, mag soms aanwezig zijn bij de behandeling. Dit gebeurt alleen als het medisch noodzakelijk is en in overleg met de pijnspecialist. Tijdens de behandeling kan er géén aandacht zijn voor de begeleider.

Wat houdt de behandeling in?

Tijdens deze behandeling ligt u op uw rug of buik. De pijnspecialist zoekt onder röntgendoorlichting naar de facetgewrichten die pijn veroorzaken. Er worden drie of vier naaldjes in de nek of rug geprikt. Vervolgens stimuleert hij deze met zwakke stroom om te kijken of de naaldjes dicht genoeg bij de zenuw staan. U moet aangeven wanneer en waar u de stroomprikkel voelt. Als ze op de juiste plek staan krijgt u een kleine hoeveelheid plaatselijke verdoving ingespoten, waarna de naaldjes kortdurend verhit worden. Door deze verhitting wordt de zenuw, die naar het gewrichtje gaat, gedeeltelijk uitgeschakeld.

print

Als u zich een half uur tot één uur na de behandeling goed voelt en de pijnspecialist niets anders met u heeft afgesproken, mag u naar huis. Na elke behandeling wordt een telefonische afspraak met u gemaakt waarin de pijnspecialist het effect van de behandeling met u evalueert. Zorgt u voor een goede bereikbaarheid op de afgesproken datum. De pijnspecialist belt u met een anoniem nummer.

Wat kunt u verwachten na de behandeling?

 • Een bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt; het veroorzaakt een blauwe plek en kan soms voor een zwelling zorgen. De pleister mag u dezelfde dag nog verwijderen.
 • Napijn: als de verdoving is uitgewerkt kunnen de bestaande pijnklachten terugkomen en zelfs erger worden dan uw huidige klachten. Dit kan enkele dagen tot weken aanhouden. U kunt hiervoor uw huidige pijnstilling gebruiken.
 • Door de verdoving kunt u tijdelijk uitval van gevoel ervaren rondom de plek van het prikken.
 • Heeft u een facetblokkade gehad bij de ribben? Let dan goed op het volgende:
  • Tijdens de blokkade onder uw rib wordt er dichtbij de long geprikt. Het kan voorkomen (zelden) dat de long geraakt wordt en dat u als gevolg daarvan een klaplong krijgt. Mocht u een aantal uren na de behandeling benauwd worden en moeite krijgen met ademhalen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de dienstdoende huisarts (huisartsenpost) en vertel dat u na een pijnbehandeling mogelijk een klaplong hebt.
print

Als u na het lezen van deze informatie of na ontslag vragen of klachten heeft, kunt u op doordeweekse dagen contact opnemen met het Pijnbehandelcentrum via telefoonnummer (024) 327 2542 of u gebruikt het algemene contactformulier.