Download dit plan

Epidurale of caudale injectie

De zogeheten epidurale ruimte ligt tussen uw harde ruggenmergvlies en de binnenzijde van uw wervelkanaal dat het ruggenmerg omgeeft.

De epidurale ruimte bevat bindweefsel, bloedvaten en zenuwwortels. Het Pijnbehandelcentrum van de Sint Maartenskliniek kan uw pijnklachten in de epidurale ruimte behandelen met een epidurale of caudale injectie.

Een epidurale of caudale injectie kan u helpen:

 • om uw pijnklachten te laten verminderen of verdwijnen;
 • wanneer uw pijnklachten niet reageren op een andere vorm van toediening van pijnstillers (bijvoorbeeld tabletten of injecties).

Onze behandeling

print

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op uw behandeling. In de informatie over uw behandeling staat vermeld hoe u zich het beste kunt voorbereiden en welke specifieke aandachtspunten er zijn. Wij raden u aan om op de dag van uw behandeling makkelijk zittende kleding aan te trekken. De behandeling is poliklinisch, u mag dus gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee:

 • Uw afspraakbevestiging
 • Uw verzekeringspas
 • Uw legitimatiebewijs
 • Actueel medicatieoverzicht

Bloedverdunnende medicatie

 • Als u bloedverdunnende medicatie gebruikt, let dan op het volgende:
  • De medicijnen ascal of acetylsalicylzuur mag u blijven gebruiken.
  • Gebruikt u andere bloedverdunners, al dan niet gecombineerd met acetylsalicylzuur, dan moet u het beleid volgen van de pijnspecialist. Dit is met u besproken tijdens het eerdere polibezoek.
  • Heeft er in de tussentijd een wijziging plaatsgevonden in uw bloedverdunnende medicatie, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het Pijnbehandelcentrum om het beleid te bespreken.  

Kostbare eigendommen

De kliniek is niet aansprakelijk als eigendommen zoekraken, kapotgaan of worden gestolen. We raden u daarom aan grote geldbedragen, kostbare sieraden of andere waardevolle spullen thuis te laten.

print

Graag willen wij u op onderstaande punten attenderen:

 • Het is niet toegestaan na de behandeling zelf naar huis te rijden. Wij raden u aan om met iemand mee te rijden. Als u zelf rijdt bent u niet verzekerd.
 • Als u koorts heeft op de dag van behandeling, neem dan contact op met het Pijnbehandelcentrum via telefoonnummer (024) 327 2542.
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, meldt u dit dan bij de pijnspecialist of verpleegkundige.
 • Bent u zwanger, dan dient u dat te melden. Als u een behandeling met de röntgenstraling krijgt, kan dit schadelijk zijn voor uw ongeboren kind.
 • Als u een rolstoel nodig heeft, kunt u die in de hal bij de receptie vinden.
print

Afspraak bevestiging

Na het plannen van uw behandeling ontvangt u een brief waarin de datum en tijdstip vermeld staan. U ontvangt voor elke pijnbehandeling een aparte uitnodiging. Het tijdstip waarop wij u verwachten, is niet hetzelfde als het moment waarop u de behandeling krijgt. Soms kan het voor komen dat u door onvoorziene omstandigheden wat langer op uw behandeling moet wachten, dit kan in een enkel geval tot 2 uur duren. Een behandeling bij het Pijnbehandelcentrum is altijd poliklinisch, dit betekent dat u na de behandeling altijd weer naar huis gaat.

Begeleider

De begeleider die met u mee komt, mag soms aanwezig zijn bij de behandeling. Dit gebeurt alleen als het medisch noodzakelijk is en in overleg met de pijnspecialist. Tijdens de behandeling kan er géén aandacht zijn voor de begeleider.

Wat houdt de behandeling in?

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik of zit u rechtop. Afhankelijk van de plaats waar u pijn heeft, kan de pijnspecialist de injectie geven ter hoogte van uw nek, borstkas, lage rug of het stuitje. Nadat uw huid plaatselijk verdoofd is, brengt de arts een naald in tot in de ruimte rondom uw ruggenmerg (de epidurale ruimte). U krijgt een ontstekingsremmend middel toegediend. Bij een injectie van de lage rug of het stuitje krijgt u ook een plaatselijke verdoving. Met behulp van röntgenapparatuur bepaalt de pijnspecialist waar de naald moet komen te zitten.

print

Als u zich een half uur tot één uur na de behandeling goed voelt en de pijnspecialist niets anders met u heeft afgesproken, mag u naar huis. Na elke behandeling wordt een telefonische afspraak met u gemaakt waarin de pijnspecialist het effect van de behandeling met u evalueert. Zorgt u voor een goede bereikbaarheid op de afgesproken datum. De pijnspecialist belt u met een anoniem nummer.

Wat kunt u verwachten na de behandeling?

 • Een bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt; het veroorzaakt een blauwe plek en kan soms voor een zwelling zorgen. De pleister mag u dezelfde dag nog verwijderen
 • Napijn: als de verdoving is uitgewerkt kunnen de bestaande pijnklachten terugkomen en zelfs erger worden dan uw huidige klachten. Dit kan enkele dagen tot weken aanhouden. U kunt hiervoor uw huidige pijnstilling gebruiken.
 • Door de verdoving kan het zijn dat u tijdelijk een doof gevoel of krachtsvermindering ervaart in de armen of benen. Dit is tijdelijk en dient te verdwijnen 8 uur na de behandeling.
 • Het ontstekingsremmend medicijn kan bijwerkingen veroorzaken:
  • Uw gezicht kan enige dagen warm aanvoelen
  • Uw bloedsuikerspiegel kan verhoogd raken. Bent u diabeet, controleer dan de eerste dagen na de behandeling uw bloedsuikerspiegel regelmatig
  • Bij vrouwen kan dit medicijn opvliegers of verstoring van de menstruatie veroorzaken.
 • Hoofdpijn: tijdens de behandeling kan het ruggenmergvlies worden aangeprikt. Dit kan hoofdpijn veroorzaken. Deze gaat meestal vanzelf over. U moet dan veel drinken (water en cola). Bij ernstige hoofdpijn die langer dan 3 dagen duurt contact opnemen met het pijnbehandelcentrum.

print

Als u na het lezen van deze informatie of na ontslag vragen of klachten heeft, kunt u op doordeweekse dagen contact opnemen met het Pijnbehandelcentrum via telefoonnummer (024) 327 2542 of u gebruikt het algemene contactformulier.