Download dit plan

Proefblokkade zenuwwortel

Als u bijvoorbeeld na een rugoperatie pijn heeft in uw nek of rug, dan kan het Pijnbehandelcentrum van de Sint Maartenskliniek uw pijn met een blokkade van de zenuwwortel bestrijden. Stap 1 daarbij is een proefbehandeling, waarbij de pijnspecialist onderzoekt welke zenuwwortel uw pijn veroorzaakt.

Dit onderzoek kunnen we bij u uitvoeren als u last heeft van:

 • Pijn in uw nek, uitstralend naar uw schouder, arm, hand of vingers.
 • Pijn in uw rug, uitstralend naar uw bil, been voet of tenen.
 • Pijn na een rugoperatie.

Onze behandeling

print

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op uw behandeling. In de informatie over uw behandeling staat vermeld hoe u zich het beste kunt voorbereiden en welke specifieke aandachtspunten er zijn. Wij raden u aan om op de dag van uw behandeling makkelijk zittende kleding aan te trekken. De behandeling is poliklinisch, u mag dus gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee:

 • Uw afspraakbevestiging
 • Uw verzekeringspas
 • Uw legitimatiebewijs
 • Actueel medicatieoverzicht

Bloedverdunnende medicatie

 • Als u bloedverdunnende medicatie gebruikt, let dan op het volgende:
  • De medicijnen ascal of acetylsalicylzuur mag u blijven gebruiken.
  • Gebruikt u andere bloedverdunners, al dan niet gecombineerd met acetylsalicylzuur, dan moet u het beleid volgen van de pijnspecialist. Dit is met u besproken tijdens het eerdere polibezoek.
  • Heeft er in de tussentijd een wijziging plaatsgevonden in uw bloedverdunnende medicatie, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het Pijnbehandelcentrum om het beleid te bespreken.  

Kostbare eigendommen

De kliniek is niet aansprakelijk als eigendommen zoekraken, kapotgaan of worden gestolen. We raden u daarom aan grote geldbedragen, kostbare sieraden of andere waardevolle spullen thuis te laten.

print

Graag willen wij u op onderstaande punten attenderen:

 • Het is niet toegestaan na de behandeling zelf naar huis te rijden. Wij raden u aan om met iemand mee te rijden. Als u zelf rijdt bent u niet verzekerd.
 • Als u koorts heeft op de dag van behandeling, neem dan contact op met ons contactcentrum via telefoonnummer (024) 365 99 11.
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, meldt u dit dan bij de pijnspecialist of doktersassistente.
 • Bent u zwanger, dan dient u dat te melden. Als u een behandeling met de röntgenstraling krijgt, kan dit schadelijk zijn voor uw ongeboren kind.
 • Als u een rolstoel nodig heeft, kunt u die in de hal bij de receptie vinden.
 • Bij een proefbehandeling is het de bedoeling dat u pijn heeft op de dag van de behandeling of dat u de pijn kan opwekken door bijvoorbeeld te lopen/staan/zitten.
print

Afspraak bevestiging

Na het plannen van uw behandeling ontvangt u een brief waarin de datum en tijdstip vermeld staan. U ontvangt voor elke pijnbehandeling een aparte uitnodiging. Het tijdstip waarop wij u verwachten, is niet hetzelfde als het moment waarop u de behandeling krijgt. Soms kan het voor komen dat u door onvoorziene omstandigheden wat langer op uw behandeling moet wachten, dit kan in een enkel geval tot 2 uur duren. Een behandeling bij het Pijnbehandelcentrum is altijd poliklinisch, dit betekent dat u na de behandeling altijd weer naar huis gaat.

Begeleider

De begeleider die met u mee komt, mag soms aanwezig zijn bij de behandeling. Dit gebeurt alleen als het medisch noodzakelijk is en in overleg met de pijnspecialist. Tijdens de behandeling kan er géén aandacht zijn voor de begeleider.

Wat houdt de behandeling in?

Door één of twee proefbehandelingen probeert de specialist vast te stellen welke zenuwwortel uw pijn veroorzaakt. Deze proefbehandelingen kan de specialist zowel in uw hals als in de hele rug uitvoeren. Per behandeling test hij één zenuw. Tijdens deze proefbehandeling ligt u op uw rug of op uw buik. De pijnspecialist zoekt onder röntgendoorlichting naar de plaats in uw wervelkolom waar de betrokken zenuwwortel naar buiten treedt. Met speciale naalden zoekt hij de juiste zenuw. Vervolgens stimuleert hij deze zenuw met zwakke stroom om te kijken of de naald dicht genoeg bij de zenuw staat. U moet aangeven wanneer en waar u de stroomprikkel voelt. Eventueel controleert de specialist dit met contrastvloeistof. Daarna krijgt u een kleine hoeveelheid plaatselijke verdoving ingespoten. Het resultaat van de proefblokkade beoordelen we in de nazorgruimte. Als de behandelde zenuw – zolang de verdoving werkt – duidelijk minder pijnklachten geeft, kan dit een indicatie zijn voor een lang werkende stroombehandeling van de zenuw, vroeger ook wel definitieve zenuwwortelblokkade genoemd.

print

Nazorg

Als u zich een half uur tot één uur na de behandeling goed voelt en de pijnspecialist niets anders met u heeft afgesproken, mag u naar huis. Na elke behandeling wordt een telefonische afspraak met u gemaakt waarin de pijnspecialist het effect van de behandeling met u evalueert. Zorgt u voor een goede bereikbaarheid op de afgesproken datum. De pijnspecialist belt u met een anoniem nummer.

Wat kunt u verwachten na de behandeling?

 • Een bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt; het veroorzaakt een blauwe plek en kan soms voor een zwelling zorgen. De pleister mag u dezelfde dag nog verwijderen.
 • Napijn: als de verdoving is uitgewerkt kunnen de bestaande pijnklachten terugkomen en zelfs erger worden dan uw huidige klachten. Dit kan enkele dagen aanhouden. U kunt hiervoor uw huidige pijnstilling gebruiken.
 • Door de verdoving kunt u tijdelijk krachtverlies en uitval van gevoel ervaren.
 • Deze blokkade is geen pijnbehandeling, maar alleen een verdoving om te zien welke zenuw uw pijn veroorzaakt.
print

Als u na het lezen van deze informatie of na ontslag vragen of klachten heeft, kunt u op doordeweekse dagen contact opnemen met het Pijnbehandelcentrum via telefoonnummer (024) 327 2542 of u gebruikt het algemene contactformulier.

Gerelateerde behandeling