Download dit plan

Triggerpoint-behandeling

Een van de behandelingen van het Pijnbehandelcentrum van de Sint Maartenskliniek is de Triggerpointbehandeling. Hierbij behandelt de pijnspecialist de voor u pijnlijkste plek.

Er zijn vier verschillende manieren waarop het Pijnbehandelcentrum de Triggerpointbehandeling kan uitvoeren:

 • Injectie
 • PRF (pulse radio frequentie)
 • Cryolaesie
 • Botoxinjectie

Klacht:

 • U heeft een zeer pijnlijk plekje (een zenuwknoopje)

Onze behandeling

print

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op uw behandeling. In de informatie over uw behandeling staat vermeld hoe u zich het beste kunt voorbereiden en welke specifieke aandachtspunten er zijn. Wij raden u aan om op de dag van uw behandeling makkelijk zittende kleding aan te trekken. De behandeling is poliklinisch, u mag dus gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee:

 • Uw afspraakbevestiging
 • Uw verzekeringspas
 • Uw legitimatiebewijs
 • Actueel medicatieoverzicht

Bloedverdunnende medicatie

 • Als u bloedverdunnende medicatie gebruikt, let dan op het volgende:
  • De medicijnen ascal of acetylsalicylzuur mag u blijven gebruiken.
  • Gebruikt u andere bloedverdunners, al dan niet gecombineerd met acetylsalicylzuur, dan moet u het beleid volgen van de pijnspecialist. Dit is met u besproken tijdens het eerdere polibezoek.
  • Heeft er in de tussentijd een wijziging plaatsgevonden in uw bloedverdunnende medicatie, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het Pijnbehandelcentrum om het beleid te bespreken.  

Kostbare eigendommen

De kliniek is niet aansprakelijk als eigendommen zoekraken, kapotgaan of worden gestolen. We raden u daarom aan grote geldbedragen, kostbare sieraden of andere waardevolle spullen thuis te laten.

print

Graag willen wij u op onderstaande punten attenderen:

 • Het is niet toegestaan na de behandeling zelf naar huis te rijden. Wij raden u aan om met iemand mee te rijden. Als u zelf rijdt bent u niet verzekerd.
 • Als u koorts heeft op de dag van behandeling, neem dan contact op met het Pijnbehandelcentrum via telefoonnummer (024) 327 2542.
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, meldt u dit dan bij de pijnspecialist of verpleegkundige.
 • Bent u zwanger, dan dient u dat te melden. Als u een behandeling met de röntgenstraling krijgt, kan dit schadelijk zijn voor uw ongeboren kind.
 • Als u een rolstoel nodig heeft, kunt u die in de hal bij de receptie vinden.
print

Afspraak bevestiging

Na het plannen van uw behandeling ontvangt u een brief waarin de datum en tijdstip vermeld staan. U ontvangt voor elke pijnbehandeling een aparte uitnodiging. Het tijdstip waarop wij u verwachten, is niet hetzelfde als het moment waarop u de behandeling krijgt. Soms kan het voor komen dat u door onvoorziene omstandigheden wat langer op uw behandeling moet wachten, dit kan in een enkel geval tot 2 uur duren. Een behandeling bij het Pijnbehandelcentrum is altijd poliklinisch, dit betekent dat u na de behandeling altijd weer naar huis gaat.

Begeleider

De begeleider die met u mee komt, mag soms aanwezig zijn bij de behandeling. Dit gebeurt alleen als het medisch noodzakelijk is en in overleg met de pijnspecialist. Tijdens de behandeling kan er géén aandacht zijn voor de begeleider.

Verschillende triggerpoint behandelingen

Er zijn vier manieren waarop het Pijnbehandelcentrum een triggerpoint behandeling kan uitvoeren:

Injectie

De pijnspecialist gaat met u op zoek naar de plek die het meest pijnlijk is. Daar plaatst hij een naald. Vervolgens krijgt u verdovingsvloeistof en ontstekingsremmende medicatie ingespoten. Mocht deze behandeling kortdurend succesvol zijn, dan kan de pijnspecialist besluiten om een cryolaesie of PRF-behandeling te doen.

PRF (pulse radio frequentie)

Bij deze behandelvorm proberen we het zenuwknoopje door elektrische pulsjes uit te schakelen. De pijnspecialist gaat met u op zoek naar de plek die het meest pijnlijk is, om vervolgens daar een naald te plaatsen. Wanneer de naald zich in de juiste positie bevindt, wordt de zenuw met elektrische pulsjes gestimuleerd om zo de pijnprikkel die naar uw hersenen gaat te onderbreken. Dit duurt 8 minuten. U krijgt tot slot nog verdovingsvloeistof en ontstekingsremmende medicatie ingespoten. Het effect van de behandeling merkt u meestal niet direct. Het kan enkele dagen of soms zelfs enkele maanden duren voordat u resultaat voelt.

Cryolaesie

Hierbij proberen we het zenuwknoopje door bevriezing uit te schakelen. De pijnspecialist gaat met u op zoek naar de plek die het meest pijnlijk is, om vervolgens daar een naald te plaatsen. U krijgt verdovingsvloeistof ingespoten. Als de verdoving werkt, brengt de arts een cryosonde – een dun metalen staafje – naar de pijnlijke plek. Dan kan de eigenlijke behandeling beginnen. Met stikstof vloeibare koolzuur koelen we het uiteinde van het metalen staafje; het bevriezen van de zenuw begint. Na 2x2 minuten is de behandeling met koolzuur klaar. U krijgt tot slot nog verdovingsvloeistof en ontstekingsremmende medicatie ingespoten. Het effect van de behandeling merkt u meestal niet direct. Het kan enkele dagen of soms zelfs enkele maanden duren voordat u resultaat voelt.

Botoxinjectie

In de geneeskunde gebruiken we voor diverse doeleinden botox in zeer kleine doseringen. De pijnspecialist gaat met u op zoek naar de plek die het meest pijnlijk is. Daar plaatst hij de naald. Dit gaat soms onder echogeleiding. Vervolgens krijgt u de botox met een verdovingsvloeistof ingespoten.

print

Als u zich een half uur tot één uur na de behandeling goed voelt en de pijnspecialist niets anders met u heeft afgesproken, mag u naar huis. Na elke behandeling wordt een telefonische afspraak met u gemaakt waarin de pijnspecialist het effect van de behandeling met u evalueert. Zorgt u voor een goede bereikbaarheid op de afgesproken datum. De pijnspecialist belt u met een anoniem nummer.

Wat kunt u verwachten na de behandeling?

 • Een bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt; het veroorzaakt een blauwe plek en kan soms voor een zwelling zorgen. De pleister mag u dezelfde dag nog verwijderen.
 • Napijn: als de verdoving is uitgewerkt kunnen de bestaande pijnklachten terugkomen en zelfs erger worden dan uw huidige klachten. Dit kan enkele dagen tot weken aanhouden. U kunt hiervoor uw huidige pijnstilling gebruiken.
 • Door de verdoving kunt u tijdelijk krachtverlies en uitval van gevoel ervaren.
 • Het ontstekingsremmend medicijn kan bijwerkingen veroorzaken:
  • Uw gezicht kan enige dagen warm aanvoelen.
  • Uw bloedsuikerspiegel kan verhoogd raken. Bent u diabeet, controleer dan de eerste dagen na de behandeling uw bloedsuikerspiegel regelmatig.
  • Bij vrouwen kan dit medicijn opvliegers of verstoring van de menstruatie veroorzaken.
print

Als u na het lezen van deze informatie of na ontslag vragen of klachten heeft, kunt u op doordeweekse dagen contact opnemen met het Pijnbehandelcentrum via telefoonnummer (024) 327 2542 of u gebruikt het algemene contactformulier.