Bij u is een vorm van ontstekingsreuma vastgesteld. Om deze ontstekingsziekte te behandelen heeft u een biologische reumaremmer voorgeschreven gekregen. Deze middelen zijn effectief, maar kunnen bijwerkingen met zich meebrengen en ze zijn ook kostbaar. Daarom heeft uw reumatoloog met u besproken om op proef de biologische reumaremmer te gaan afbouwen en op zoek te gaan naar de voor u beste dosering.

Wetenschappelijk onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij een groot deel van de patiënten met een reumatische aandoening het zinvol en veilig is om de dosis van de biological te verlagen. Hierbij is het van belang dat de reuma eerst rustig is geworden met een biologische reumaremmer. Het is mogelijk om uiteindelijk precies de juiste dosering te geven die de patiënt nodig heeft. Soms betekent dit dat de volledige dosering nodig is, maar meestal (70-90%) kan ook met een (veel) lagere dosering hetzelfde effect worden bereikt. Een flink deel van de patiënten (20-50%) kan helemaal stoppen met het gebruik van een biologische reumaremmer.

Wat zijn mogelijke voordelen?

Met het op proef afbouwen van uw biologische reumaremmer zoeken we de voor u laagste effectieve dosering. Zo blijft uw ziekte onder controle, maar krijgt u zo min mogelijk medicatie binnen. Het op proef afbouwen van biologische reumaremmers zorgt ook voor gemiddeld minder belasting voor u (minder vaak spuiten bijvoorbeeld) en minder kans op bijwerkingen en infecties. Daarnaast scheelt het veel kosten voor de maatschappij, aangezien de biologische reumaremmers dure medicijnen zijn.

Zijn er ook nadelen?

Het kan voorkomen dat wanneer u – in overleg met uw reumatoloog – start met het op proef verlagen van de dosering, uw reuma kortdurend actiever wordt. Na opnieuw starten of ophogen van het middel verbetert dit weer. Soms is een tijdelijke overbrugging met andere medicijnen nodig, bijvoorbeeld ontstekingsremmende pijnstillers (NSAIDs zoals naproxen of ibuprofen) of een injectie met depomedrol (een aan prednison verwant middel). Het op proef verlagen geeft geen (verdere) schade, en leidt er ook niet toe dat het middel later niet meer effectief is. U kunt dit dus veilig samen met uw reumatoloog proberen.

Wat betekent dit voor mij in de praktijk?

Wanneer u start met een biologische reumaremmer wordt er nog niet direct afgebouwd. Eerst moet de reuma tijdens het gebruik van de biologische reumaremmer minimaal 6 maanden rustig zijn, dit wordt ook wel ‘lage ziekteactiviteit’ of ‘remissie’ genoemd. Wanneer de reuma 6 maanden of langer rustig is, kan worden gestart met het op proef afbouwen. Uw reumamedicatie zou in één keer kunnen worden stopgezet, maar meestal wordt gekozen voor stap voor stap afbouwen. Vanaf het moment dat u samen met uw reumatoloog beslist om te gaan afbouwen zal dit 6-12 maanden duren voordat u uitkomt bij stoppen met uw medicatie. Soms blijkt tijdens het afbouwen dat een stap lager op dat moment niet mogelijk is, in dit geval zal de medicatie weer worden opgehoogd naar de voor u laagste effectieve dosering. Als de juiste dosering eenmaal is gevonden, dan gaan we door op die dosering. Eens in de paar jaar zal opnieuw met u besproken worden om te proberen de biologische reumaremmer wat af te bouwen.

Wat doe ik als de reuma actiever wordt tijdens het afbouwen?

Patiënten die gaan afbouwen worden goed in de gaten gehouden en er wordt elke 3 maanden een controle afspraak ingepland. Mocht het onverhoopt zo zijn dat uw reuma actief wordt tijdens het afbouwen van de biologische reumaremmer, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling Reumatologie. In overleg met u kan worden besloten om een extra afspraak in te plannen om de ziekteactiviteit te beoordelen. Mocht de ziekte verergeren, dan wordt de dosis weer verhoogd of krijgt u een ander medicijn ter overbrugging. U kunt dus altijd als het nodig blijkt terug naar een hogere dosering of weer starten. Uw reumamedicatie wordt altijd op basis van uw ziekteactiviteit aangepast.

Mag ik ook zelf minderen en/of stoppen?

Zelf minderen of stoppen met reumamedicatie wordt afgeraden, dit kan beter in overleg met de reumatoloog gebeuren. Het is belangrijk dat er volgens een bepaald schema wordt afgebouwd en de ziekteactiviteit goed in de gaten wordt gehouden.