De Sint Maartenskliniek heeft een groot laboratorium waar wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Hier kunnen wij nieuwe onderzoeks- en behandelmethoden ontwikkelen en bestaande methoden verbeteren. Voor dit onderzoek kan het nodig zijn dat we gebruikmaken van medische gegevens van patiënten of van overgebleven lichaamsmateriaal.

Tijdens uw bezoek aan onze kliniek verzamelen wij allerlei medische gegevens van u. U kunt hierbij denken aan bloeduitslagen of röntgenfoto’s. Deze medische gegevens kunnen worden gebruikt voor zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek. Hiermee kunnen wij behandelingen evalueren en daarmee patiënten beter voorlichten en behandelen. Het gebruik van deze medische gegevens is anoniem. Dat betekent dat uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, niet bekend zijn bij degene die de zorgevaluatie of wetenschappelijk onderzoek uitvoert.

onderzoek_vragen.jpg#asset:3779


Soms is het bij een onderzoek nodig dat u lichaamsmateriaal afstaat, zoals bloed, urine of botweefsel. Al deze onderzoeken zijn nodig om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Wanneer het onderzoek of uw behandeling is afgerond kan het zijn dat er lichaamsmateriaal overblijft. Dit materiaal noemen we restweefsel, en dit is niet meer nodig voor uw eigen medische behandeling. Maar het kan wel waardevol zijn voor het wetenschappelijk onderzoek van onze kliniek.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw medische gegevens en restweefsel voor wetenschappelijk onderzoek en zorgevaluaties, dan kunt u dit melden bij uw behandelend arts.

Wanneer er extra gegevens van u verzameld worden die van belang zijn voor een wetenschappelijk onderzoek, wordt u schriftelijk om toestemming gevraagd. U wordt hierover apart benaderd en wij leggen u uitvoerig uit wat de aard van het onderzoek is, wat het te verwachten nut hiervan is en of uw medewerking belastend voor u kan zijn. Belangrijk om te beseffen is dat uw antwoord op geen enkele manier nadelige gevolgen heeft voor uw behandeling bij de Sint Maartenskliniek of uw relatie met uw behandelend arts. Bovendien kunt u altijd uw besluit wijzigen zonder dat dit consequenties heeft voor uw behandeling.

Meer weten over ons wetenschappelijk onderzoek? Kijk dan op onze pagina's voor Research & Innovation.